De daling van de traditionele analoge (8m2) billboards is een bekend gegeven, maar het grote opvallende formaat verdwijnt niet helemaal. Een leuk voorbeeld hiervan is het nieuwe bedrijf LEDimpact die digitale (8m2) billboards verhuurt aan bedrijven. LEDimpact komt voort uit Dutch Moving Media, dat zich al specialiseerde in tijdelijke buitenreclame.
LEDimpact merkt in haar persbericht op: “Je ziet vaak dat het bij deze schermen vooral draait om het LED oppervlak omdat daar de aandacht naar uitgaat. Wij hebben ook veel zorg en energie gestoken in het design van de rest van het scherm waardoor het geheel er erg blits uitziet. Veel mensen denken daardoor ook dat onze schermen ergens altijd al hebben gestaan. Het tijdelijke karakter verdwijnt helemaal en dit komt de content ten goede ” Ook is de afstand tussen de pixels uitzonderlijk klein (6 mm pixel pitch) waardoor de boodschap van zowel grote als kleine afstanden haarscherm te zien is.”
We zullen dit soort tijdelijke digitale billboards niet direct in de openbare ruimte gaan zien (daar moeten gemeenten toestemming voor verlenen), maar wel vaker op particulier grondgebied. Bedrijven krijgen met dit hoogwaardige product een mooi promotiemedium erbij.
LEDimpact is bezig het totaal aantal te verhuren digitale billboards te verhogen naar 16.

MKB ondernemers kunnen (en dat gebeurt zoals bekend op grote schaal) zelf reclamecampagnes uitvoeren op digitale platforms zoals Facebook en Google. De groei van digitale buitenreclame vraagt natuurlijk ook om de komst van systemen waarmee deze borden makkelijk inzetbaar worden. De grootste aanbieder van lokale digitale buitenreclame is Suurland Outdoor (SOOOH) en dit bedrijf biedt ondernemers nu vergelijkbare vrijheid bij online buitenreclame. Ondernemers kunnen voortaan rechtstreeks digitale outdoor advertenties vormgeven, uploaden, plannen, publiceren en betalen.
Suurland Outdoor is vooral bekend van de plattegrondkasten, maar heeft jaren geleden al haar focus verlegd door het plaatsen van lokale digitale informatiezuilen (zie foto). SOOOH heeft op dit moment ongeveer 200 van die systemen met LED-schermen in zo’n 45 Nederlandse gemeenten en SOOH meldt dat er  stevig aan de weg getimmerd wordt om dat aantal uit te breiden.
Buitenreclame was nog nooit zo simpel en betaalbaar, zegt Inge Vos, medeontwikkelaar van de SOOOH-applicatie. “Ondernemers kunnen nu via het portal www.suurlandonline.nl rechtstreeks hun digitale outdoor reclame regelen, en dat tegen veel aantrekkelijkere tarieven. Wij verwachten dan ook dat dit een gamechanger wordt binnen digital out-of-home advertising.”
Via het gebruikersvriendelijke CMS ‘SmartLoop’, met een voor iedereen te begrijpen advertentie editor, kunnen gebruikers eenvoudig zelf hun advertenties opmaken. Publiceren is mogelijk op de lokale digitale informatiezuilen van SOOOH.

Zweeds onderzoek uit 2016 met interessante conclusies
Over de mogelijke gevaren van digitale reclame wordt meer gespeculeerd dan dat er onderzoek naar gedaan is. Wereldwijd is nauwelijks betrouwbare data beschikbaar hierover (meestal is de onderzoeksopzet te beperkt en/of te klein), of de opdrachtgevers hebben al een vooringenomen mening.
Er is dus sprake van een groot gebrek aan kennis op dit gebied. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat we nu in een techniekovergang zitten. We gaan over van reclamevitrines die van voren of van achteren verlicht worden, naar led en LCD. We kunnen momenteel op heel andere manier bewegende beelden, kleurwisselingen en andere kenmerken laten zien op reclamevitrines in vergelijking tot een paar jaar geleden.
Daarom is het interessant om de resultaten te bekijken van een onderzoek dat het Zweeds Verkeersagentschap (‘Trafikkontor’) in 2016 heeft gepubliceerd. Voor zover bekend bij NABB is er in Nederland hierover nog niet eerder een publicatie geweest. In dit artikel een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Het doel van het onderzoek was om digitale reclamevitrines te onderzoeken op basis van economische-, stedelijke omgevings- en verkeersveiligheidsaspecten en tevens om de mogelijkheden van de nieuwe voorzieningen duidelijk te maken.
Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat digitale reclamevitrines geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Het Trafikkontor stelde voor dat de proef met digitale reclamevitrines/informatieborden permanent werd en dat de richtlijnen voor reclame in de openbare ruimte werden herzien.
LEES HIERONDER VERDER MET MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE
Lees meer

De gemeente Amsterdam heeft op 31 oktober 2017 bekendgemaakt de voorlopige gunning van de concessie aanbesteding voor Reclame in het metronet Amsterdam toe te kennen aan CS Digital Media. Hoewel de grote marktpartijen ook deelnamen aan de aanbesteding, kwam CS Digital Media als winnaar uit de aanbesteding.
Het gehele metro netwerk Amsterdam zal binnen de nieuwe overeenkomst, welke aanvangt op 1 april 2018, volledig digitaal worden uitgevoerd. Op alle 38 stations van de Oost- en Ringlijn en de nieuwe Noord-Zuid lijn zullen in totaal 280 digitale schermen gepositioneerd worden die allen 4K beeldkwaliteit vertonen via een mix van 75”, 86” en 98” schermen. Daarnaast zullen op alle bovengrondse stations nieuwe haltevoorzieningen (abri’s en windschermen) geplaatst gaan worden.
CS Digital Media versterkt hiermee haar positie als digitale out-of-home media exploitant in Nederlandse metro netwerken, want het bedrijf exploiteert ook de digitale schermen in de Rotterdamse metro.
“Programmatic Amsterdam”
Het gehele netwerk van digitale schermen zal vanaf de start, in samenwerking met MyAdbooker, volledig gebruik maken van programmatic technologie. De gemeente Amsterdam heeft met deze inrichting van het complete netwerk de wereldprimeur het eerste volledige programmatic out of home medianetwerk te zijn. Via de programmatic technologie wordt het voor adverteerders mogelijk om op basis van data zeer specifiek zendtijd in te kopen waardoor waste wordt voorkomen.
Radjen van Wilsem, CEO CS Digital Media: “Het handhaven en uitbreiden van de concessie in Amsterdam, stelt ons in de gelegenheid om vanaf startdatum een netwerk uit te rollen waar wij gebruik maken van alle door ons in de afgelopen jaren ontwikkelde technologieën. Wij brengen de Digital Out of Home naar the next level en zo ontstaat er een “Online in Out of Home” medialandschap.”
NABB heeft de gemeente Amsterdam bij deze aanbesteding begeleid.

Ngage Media plaatst LED-scherm op busplein Station Eindhoven
Op het busplein van Station Eindhoven trekt een groot LED scherm de aandacht. Het scherm van 52m2  is opgebouwd uit bijna 1,5 miljoen LEDs. Dankzij de hoogte, de grootte en de scherpte van het scherm, is het scherm te bewonderen vanaf het gehele busplein.
Op het scherm wordt op de omgeving afgestemde content afgewisseld met commercials van nationale adverteerders. Door het toevoegen van aantrekkelijke content op digitale schermen wil Ngage Media passanten nóg meer betrekken en zorgen voor een positieve ervaring.
Station Eindhoven is het belangrijkste treinstation van Eindhoven. Het station ligt namelijk op een knooppunt van drie trajecten: Venlo – Eindhoven, Breda / ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven, Eindhoven – Weert. Dat Station Eindhoven een high traffic locatie is, blijkt duidelijk uit de bezoekerstaantallen. Gemiddeld zullen er op wekelijkse basis 340.000 mensen in staat zijn het scherm te zien.
Eindhoven wordt langzamerhand de nummer-1 stad in Nederland ten aanzien van digitale buitenreclame: grote LED-schermen  en de CityBeacons (zie andere berichten van NABB hierover).

Zoals wij al vaker melden, wordt Out-of-Home reclame innovatiever, slimmer en meer op data gericht. De snelle groei van digitale schermen biedt daarvoor natuurlijk allerlei mogelijkheden voor adverteerders om hun reclame nog meer op specifieke doelgroepen te richten. Camera’s in digitale schermen bestaan al langere tijd, maar onverwachte ophef over een mogelijke camera op een digitaal scherm op station Amersfoort leidde de afgelopen dagen tot flink wat ophef. Het scherm op station Amersfoort was niet actief, maar wel tientallen schermen op Amsterdam CS.

Exploitant van deze reclamevitrines is Exterion Media, dat onder meer op Amsterdam Centraal tientallen digitale schermen exploiteert (zie foto). Marketingdirecteur Guy Grimmelt meldt in diverse media dat er sinds begin dit jaar een test loopt met de camera’s. Technisch gezien kunnen alle digitale reclamevitrines het kijkgedrag meten, maar gedurende de test draait de software nog op vijftig schermen. Exterion spreekt liever niet van camera’s maar van sensoren. Die leggen niet alleen het aantal kijkers en de kijkduur vast, ook het geslacht en een schatting van de leeftijd worden opgeslagen. Maar, zo meldt Grimmelt “er worden géén beelden opgeslagen”. De gegevens kunnen ook niet worden herleid tot individuele personen.

Kritiek

De NS probeert zijn reizigers gerust te stellen met de mededeling dat het niet om camera’s gaat, maar om sensoren die alleen de aantallen meten.

Toch is het de vraag of het mag. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat informatie inwinnen. “Camera’s in een publieke ruimte mogen in het algemeen niet worden gebruikt voor reclamedoeleinden”, zegt een woordvoerder tegenover de NOS. “We kunnen er niet al te veel over zeggen omdat we nog geen onderzoek hebben gedaan. Maar we gaan in gesprek met de NS en als het blijkt te gaan om een ernstige privacyschending, nemen we maatregelen.”

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vindt het zorgelijk. “Het is een publieke ruimte, en de NS staan toe dat passagiers worden bekeken. Je kunt je hier als treinreiziger niet aan onttrekken.”

Onstuitbare ontwikkelingen

De (Europese) privacy wetgeving is strenger geworden en inderdaad mogen gegevens nooit herleid worden tot individuele personen: klik hier op een artikel uit NABB hierover. Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe de Autoriteit Persoonsgegevens deze ontwikkelingen gaat beoordelen.

Wereldwijd zien we steeds meer digitale reclamevitrines (grote billboards, kleine schermen) uitgerust worden met sensoren en camera’s. Wat te denken van billboard dat je Porsche herkent? Google en je vindt honderden voorbeelden van intelligente billboards.

De snelle groei van digitale schermen in de buitenruimte zal niemand ontgaan zijn. Mooie nieuwe creatieve mogelijkheden voor adverteerders, nieuwe kansen voor exploitanten, extra kansen voor overheidscommunicatie, maar ook uitdagingen in de vergunningverlening. Diverse gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen van specifiek beleid hierover (wij zullen hier binnenkort aandacht aan besteden).
Twee advocaten (mr A.M.M. Ferwerda / HabrakenRutten en mr. E. Haverkamp/ Houthoff Buruma) schreven in het tijdschrift Bouwrecht (mei 2017) hierover een uitgebreid artikel dat voor velen in ons vakgebied als mooie vakantieliteratuur beschouwd kan worden. Mail ons om een kopie te krijgen van het gehele artikel: info@NABB.nl.
 

In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig melding gemaakt van de teloorgang van de traditionele 8m2 billboards – en deze daling is nog steeds niet tot stilstand gekomen. Maar er is ook goed nieuws: steeds meer gemeenten staan de plaatsing van digitale billboards toe. Een relatief nieuwe exploitant, Bereik, heeft hierin het voortouw genomen en heeft de laatste tijd een aantal concessie gewonnen:

  • op dit moment worden in Alphen aan den Rijn een viertal digitale billboards opgebouwd
  • in Roosendaal worden vanaf juni 6 billboards geplaatst
  • in Capelle aan den IJssel staan al sinds enige tijd een tweetal 12m2 billboards (zie foto hieronder)

Bereik wil binnen Alphen aan den Rijn het adverteren op de digitale billboards mogelijk maken voor lokale ondernemers. De borden kunnen meerdere advertenties achter elkaar tonen, afgedraaid in een loop van 63 seconden. De billboards worden draadloos op afstand aangestuurd, dat betekent een scherm dat een scherm altijd up-to-date kan zijn. Bij Bereik kunnen ondernemers ook zelf advertenties plaatsen vanaf eigen pc of laptop.
Op dit moment begeleidt NABB diverse aanbestedingen waarbij digitale billboards mogelijk gemaakt worden. Vaak is er nog vrees voor te veel lichthinder of gevaar voor de verkeersveiligheid, maar in de praktijk blijkt dat exploitanten zich houden aan de richtlijn lichthinder van de NSVV (die natuurlijk ook geeist wordt) zodat er geen overlast ontstaat voor de omgeving.

Lees meer

Het zat er natuurlijk aan te komen: digitalisatie van lichtmastreclames.
In Rotterdam is de eerste pilot van start gegaan, waarbij de exploitant (NPB Media) op een viertal locaties lichtmastreclames heeft gedigitaliseerd (Stadionweg, Maasboulevard (2x) en Posthumalaan). Niet eenvoudig (je hebt continu stroom nodig, op een lichtmast is die niet altijd aanwezig) en er zijn effecten op verkeersveiligheid en uitstraling van de openbare ruimte. Kortom, er zijn pilots nodig om acceptatie van deze nieuwe reclamevorm te onderzoeken.
Voor de adverteerder betekent deze wijze van adverteren extra attentiewaarde en de exploitant is in staat om op dezelfde locatie meerdere adverteerders te tonen. Tevens kunnen de lichtmastreclames ook voor andere doeleinden gebruikt gaan worden, zoals op de foto te zien is via tijdsaanduiding.
Op de site van NPB Media is een film te zien van deze uitingen.
Maar de primeur voor digitale lichtmastreclames was al diverse jaren geleden voor een project vlak bij de Efteling. Duidelijk is dat de kwaliteit enorm verhoogd is.

 
 

Op donderdag 20 april is de gemeente Amsterdam de aanbesteding gestart van de reclame in het metronet. Alle ondergrondse (Oostlijn en de medio 2018 te openen Noord/Zuidlijn) en bovengrondse metrostations zijn onderdeel van dit project. Er zijn bijzonder veel mogelijkheden beschikbaar voor het plaatsen van digitale reclamevitrines op alle stations.
De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed en vanaf heden zijn alle documenten voor geinteresseerden te downloaden.
NABB begeleidt de gemeente Amsterdam bij dit uitdagende project.