Clear Channel heeft opnieuw de abri-reclame concessie in ‘s-Hertogenbosch gewonnen. Dit houdt in dat zij ook de komende 10 jaar de abri’s in Den Bosch gaat beheren, onderhouden en exploiteren. Het gaat om circa 170 abri’s, maar daar worden tevens 25 vrijstaande digitale reclamevitrines aan toegevoegd. 

Het nieuwe contract, met een looptijd van 10 jaar, start in januari 2023. De locaties van de digitale schermen worden nog afgestemd met de gemeente. Plaatsing van de objecten volgt daarna en zal naar verwachting starten medio 2023. 

“Met de winst van Den Bosch en eerder dit jaar de winst van de vrijstaande reclamevitrines in Eindhoven behouden we onze jarenlange, sterke positie in Brabant. Met de toevoeging van digitale schermen in Den Bosch én Eindhoven groeit ook ons landelijke City Live netwerk, waarmee we in steeds meer grote steden, juist ook buiten de Randstad, zichtbaarheid kunnen bieden aan onze adverteerders.”, aldus Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland. 

NABB heeft deze aanbesteding namens de gemeente begeleid.

Begin 2020 won Clear Channel de aanbesteding van de gemeente Gouda voor de plaatsing en exploitatie van abri’s. Naast het feit dat alle abri’s voorzien zijn van sedum daken, bood Clear Channel nog meer functionaliteiten.

Clear Channel heeft een Automatische Externe Defibrillator (AED) geplaatst bij de bushalte aan het Oranjeplein in Gouda, waarmee Gouda de eerste gemeente in Nederland is waar een AED bij een bushalte is geplaatst. Inmiddels is er bij de bushaltes Zuiderwerf en Burgemeester van Reenensingel II ook een AED geplaatst en geactiveerd. Bushaltes Doelbrug en Estafetteweg volgen nog op korte termijn.

De AED hangt in een kast naast de bushalte, welke alleen geopend kan worden door de code in te toetsen, die bij een incident door HartslagNu wordt verstuurd aan vrijwillige hulpverleners in de buurt.

Uiteraard wordt er ook onderhoud verricht aan de AED en vinden er reguliere inspecties plaatst. Het systeem is permanent aangesloten op elektra. Mocht er zich een technisch mankement voordoen, dan geeft de kast dit zelf door aan de centrale. Deze zelfde opstelling wordt op dit moment ook op NS stations gebruikt.

AED bij bushaltes dag en nacht bereikbaar

Hoe sneller er een AED wordt ingezet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt. De Hartstichting en HartslagNu hebben in kaart gebracht waar in Nederland nog een automatische externe defibrillator (AED) moet komen voor een dekkend netwerk van hartstarters. Landelijk is het aantal AED-kastjes sinds 2003 hard gegroeid, maar volgens de twee organisaties zijn er nog ruim 1.500 plekken waar een AED nodig is.

“De gezondheid van reizigers en bezoekers willen wij graag waarborgen. In alle wijken van Gouda zijn al veel AED’s te vinden. Echter hangen deze veelal in gebouwen waar openingstijden worden gehanteerd. Daardoor zijn ze niet 24 uur per dag, 7 dagen per week te gebruiken. Een hartstilstand is nooit te plannen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er dag én nacht een AED op korte afstand voorhanden is. De AED’s worden daarom geplaatst bij bushaltes, om zogenaamde ‘gaten’ op te vullen”, aldus Svenja Kraaij, Head of Development bij Clear Channel Nederland.

“Gouda heeft met plaatsing van de AED de primeur in samenwerking met Clear Channel. Wij zijn de eerste gemeente met een AED bij een bushalte. Hoe sneller er een AED wordt ingezet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. De AED bij de bushalte is dag en nacht bereikbaar en past bij de gastvrijheid voor reizigers die wij als Gouda willen uitstralen.” aldus Thierry van Vugt wethouder bij Gemeente Gouda.

Clear Channel Nederland heeft de concessie voor buitenreclame gewonnen in de gemeente Almere. Het betreft een exclusieve overeenkomst met een minimale looptijd van 10 jaar. Begin 2022 wordt naar verwachting gestart met het plaatsen van de nieuwe reclamevitrines. Het gaat om circa 600 analoge reclame zijdes in abri’s en vrijstaande objecten, circa 80 digitale 2m² schermen en circa 20 digitale 6,5m² schermen.
Begin 2020 werd deze aanbesteding op de markt gezet (NABB heeft het project namens de gemeente begeleid), maar door corona werd de aanbesteding teruggetrokken. Met de huidige exploitant (JCDecaux) werden afspraken gemaakt in verband met de overbrugging. In 2021 werden de marktomstandigheden goed bevonden om het project weer op te starten. Verschillende bedrijven hebben deelgenomen aan de aanbesteding, waarbij dus Clear Channel als winnaar naar voren is gekomen.
 “Na de recente winst van Leiden en Dordrecht voegen we opnieuw een 100.000+ gemeente toe aan ons landelijk dekkende netwerk. Op dit moment is Almere de 8e stad van Nederland, met de ambitie om binnen 5 jaar uit te groeien tot 5e stad van Nederland. In Almere vind je meerdere winkelgebieden, natuur en moderne architectuur. De jongste stad van Nederland heeft daarmee veel te bieden voor inwoners én bezoekers en daarmee ook voor adverteerders. Met de winst van Almere voegen we, mede gezien de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam en het Gooi, op de juiste plek bereik toe aan ons analoge netwerk en tegelijkertijd vergroten we ons digitale netwerk. Dit is in lijn met onze strategie om onze landelijke spreiding nog verder te optimaliseren en om te investeren in digital out of home.” aldus Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland.
“Tijdens het inkoopproces voor de reclame in vitrines heeft de gemeente gezocht naar een partij die de reeds ingezette lijn van de huidige aanbieder verder kan door ontwikkelen op beleving, kwaliteit en duurzaamheid. Buiten de inkomsten die we ontvangen zetten we hiermee een volgende stap die past bij onze ambities van een groeiende, groene en duurzame stad”, aldus Julius Lindenbergh, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Almere.
Duurzaamheid
Binnen deze concessie is duurzaamheid een belangrijk thema. Als ondertekenaar van het United Nations Global Compact heeft Clear Channel zich gecommitteerd aan het reduceren van de CO2 uitstoot. De doelstelling is om in 2030 geheel CO2 neutraal te zijn. In Almere gaat Clear Channel daarom diverse duurzame projecten uitrollen die bijdragen aan het behalen van deze doestelling.
Over Almere
Almere telde op 1 juli 2021 ruim 216.000 inwoners en is hiermee de grootste gemeente van Flevoland en de achtste gemeente van Nederland. Het stadshart van Almere Stad heeft het grootste winkelgebied van Almere en is één van de grootste winkelcentra van Nederland. Ook Almere Haven en Almere Buiten hebben forse winkelgebieden. Verder staat Almere bekend om de bijzondere bouwwerken en moderne architectuur in de stad.

De gemeente Amersfoort stelde vorig jaar een budget beschikbaar om te investeren in 130 nieuwe abri’s. NABB begeleidde de gemeente bij de voorbereidingen en de aanbesteding. Het resultaat mag er zijn: de winnende inschrijver op deze aanbesteding was OFN die met een prachtig ontwerp kwamen en goed inspeelden op de duurzame wensen van de stad.
Tien abri’s op het Stationsplein worden uitgevoerd met daken die volledig ingevuld zijn met zonnepanelen. Deze 10 abri’s kunnen straks circa 70% van de energiebehoefte van alle abri’s in de stad dekken: niet alleen de verlichting in de abri, maar ook de verlichting van de reclamevitrine. Door concentratie van de zonnepanelen op de abri’s op het Stationsplein was aansluiting op het stroomnet makkelijk te realiseren. Veel andere abri’s in de stad krijgen de bekende groene (sedum) daken.
De volgende fase van dit project betreft de aanbesteding van de reclamevitrines, welke naar verwachting later dit jaar opgestart zal worden.

Het ongelooflijke succes van de groene bushokjes in Utrecht (2018) leidde tot een hausse aan nieuwe duurzame ontwikkelingen. 2020 was het jaar waarin gemeenten duurzaamheid een belangrijk onderdeel lieten zijn bij aanbestedingsprocedures. Mede als gevolg hiervan hebben exploitanten en producenten een reeks van nieuwe producten geïntroduceerd. Drie ontwikkelingen springen in het oog:

  • Abri’s met groene (sedum) daken
  • Abri’s met zonnepanelen
  • Milieukostenindicator

Heel veel groene daken
Hoewel de milieueffecten van groene daken relatief beperkt zijn (minder CO2 en fijnstof, betere afwatering, verkoeling), is het zichtbare en positieve effect op de uitstraling van de openbare ruimte veel belangrijker. In de volgende steden zijn op grote schaal abri’s voorzien van sedum daken: Gouda (80x), Amersfoort, Nieuwegein (93x) Provincie Utrecht (200x). Binnen lopende contracten tussen exploitant en gemeente hebben (of worden binnenkort) diverse exploitanten (Clear Channel, Exterion Media, JCDecaux, RBL Outdoor) ook op kleinere schaal bestaande abri’s voorzien van groene daken (bv: Apeldoorn, Breda, Hengelo, Haarlem, Heerlen, Meijerijstad, Schiedam, Zaanstad). Maar niet alleen op daken, ook op zijkanten van abri’s (Amsterdam Vijzelstraat) zijn groene panelen geplaatst.
Zonnepanelen
Het energieverbruik van de verlichting in de abri en de reclamevitrine kan aanzienlijk verminderd worden als op de daken zonnepanelen aangebracht worden. Abri’s zonder reclamevitrine worden al langer voorzien van kleine zonnepanelen, omdat deze slechts beperkt stroom verbruiken. Abri’s met reclamevitrine kunnen inmiddels echter ook in hun stroomvoorziening gebruik maken van grotere zonnepanelen op daken. Dat gebeurt momenteel bij abri’s in Leiden en Amersfoort. Hiervoor zijn grotere investeringen nodig dan voor de groene daken en soms blijkt echter ook dat de kosten voor aansluiting op het energienet zeer hoog zijn.
Milieukostenindicator
Met de milieukostenindicator (MKI) kunnen aanbestedende diensten milieueffecten als uitstoot en grondstoffenverbruik in de hele (productie)keten van een oplossing meenemen bij de uitvraag en aanbiedingen vergelijkbaar maken. De milieukostenindicator berekent de maatschappelijke kosten als de optredende milieueffecten bij productie, gebruik en verwerking van een oplossing weer ongedaan gemaakt zouden moeten worden. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Bij aanbestedingen in de steden Leiden en Amersfoort is gebruik gemaakt van deze systematiek. De gemeente Leiden werd met haar project voor de aanbesteding van duurzame bushokjes door het Ministerie van I&W zelfs genomineerd voor de KoopWijsPrijs (helaas net niet gewonnen).
PIANOo is hierop ingesprongen en heeft naar aanleiding van deze aanbestedingen een stappenplan gemaakt voor het inkopen van straatmeubilair met de milieukostenindicator.
NABB
NABB was als adviseur betrokken bij de grootste aanbestedingen (Utrecht, Leiden, Amersfoort, Nieuwegein, provincie Utrecht), waarbij – mede in samenwerking met de inkopende diensten – voor deze steden gezocht is naar de passende strategie en uitwerking van de aanbestedingsprocedure en programma van eisen. Ook in 2021 zullen weer diverse aanbestedingsprocedures uitgevoerd worden, waarbij we vanzelfsprekend gebruik zullen maken van de reeds opgedane kennis en ervaring.

Eerder dit jaar werd bekend dat Clear Channel Nederland de aanbesteding voor buitenreclame in de gemeente Gouda won. Het betreft een exclusieve overeenkomst met een minimale looptijd van 15 jaar. De concessie bestaat uit 230 analoge zijdes in zowel abri’s als vrijstaande panelen en uit een 16 digitale 2m² schermen. Alle oude reclameobjecten worden de komende periode vervangen voor nieuwe objecten.
Na het enorme succes van de groene abri’s in Utrecht hebben meerdere steden aangegeven ook het sedum te willen introduceren. Een van de eerste steden na Utrecht is Gouda waar alle abri’s voorzien worden van een sedum dak.
Clear Channel is begin juni gestart met de plaatsing van de abri’s en op dit moment is bijna de helft van de in totaal 75 abri’s geplaatst. Als startsein voor het gebruik van de nieuwe abri’s knipten wethouders Thierry van Vugt en Hilde Niezen van de gemeente Gouda en Managing Director Raymond van Kasterop van Clear Channel Nederland op 25 juni aan de Vuurdoornlaan een lint door.
“Na het succes van de groene daken in Utrecht worden nu ook in Gouda abri’s met groene daken geplaatst. Sedum reduceert fijnstof, bergt regenwater en bestrijdt hitte. In de zomer is een begroeid dak 30 graden koeler dan een zwart dak. Dat maakt sedum zeer aantrekkelijk in stedelijk gebied. Daarnaast vergoot het de biodiversiteit. Bijen en vlinders komen er graag op af. We zijn blij dat we op deze manier de kwaliteit van de leefomgeving vergroten en ons steentje bijdragen aan verduurzaming.”, aldus Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland.
Wethouder Thierry van Vugt (stadsmarketing en welstand) is blij met de nieuwe reclameobjecten: “Deze nieuwe aanbesteding bood ons de kans om de buitenruimte in te richten met nieuwe, ‘state of the art’ voorzieningen. Hierbij is ook gelijk gekozen voor een duurzame oplossing met groene daken of zonnepanelen. En worden vijf bushokjes voorzien van AED’s. De vernieuwing zorgt dat we meer maatwerkinformatie aan inwoners en bezoekers aan de stad kunnen bieden en dat naast een plattegrond, ook de evenementenkalender en de hotspots van Gouda op een aantal digitale borden getoond worden. De nieuwe aanbesteding levert bovendien structureel extra inkomsten op.”
Wethouder Hilde Niezen (verkeer en duurzaamheid): “Groen in de stad is belangrijk. Het maakt de woonomgeving aantrekkelijk en leefbaarder. We zijn daarom heel blij met deze nieuwe bushokjes. De groene daken dragen bij aan onze ambitie om Gouda toekomstbestendig te maken. Samen met inwoners en ondernemers zet de gemeente stappen om In 2040 CO2 neutraal te  zijn. We hopen dat deze zichtbare groene daken een inspiratie zijn voor onze inwoners om ook hun dak te vergroenen.”

Ook Gouda krijgt abri’s met een sedum dak

De aanbesteding (begeleid door NABB) voor abri’s en vrijstaande reclamevitrines van de gemeente Gouda is door Clear Channel Nederland gewonnen. Het betreft een exclusieve overeenkomst met een minimale looptijd van 15 jaar. Met het winnen van de concessie Gouda voegt Clear Channel Nederland 230 analoge zijdes en 20 digitale 2m² schermen toe aan haar netwerk.

De concessieovereenkomst gaat in op 1 april en in de maanden daarna zal Clear Channel starten met de plaatsing. Het succes van de groene daken (Utrecht) vindt dus navolging in Gouda, waarbij in deze stad de daken van alle abri’s voorzien zullen worden van sedum. Daarnaast wordt een deel van de abri’s voorzien van een AED en zonnepanelen.

Clear Channel versterkt dus wederom haar commerciële marktpositie in de Randstad: na Utrecht en Leiden (waarbij RBL Outdoor de officiële concessiehouder is) heeft het bedrijf in Gouda zelfstandig ingeschreven. De huidige concessiehouder is JCDecaux.
Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland meldt:

“Na de winst van concessie Leiden eerder deze maand, versterken we met winst van concessie Gouda opnieuw onze landelijke spreiding. Tegelijkertijd breiden we met het winnen van Gouda ons digitale netwerk in drukbezochte shopping areas verder uit. Het centrum van Gouda trekt jaarlijks namelijk meer dan een miljoen toeristen, waarvan meer dan 70% uit Nederland komt.”

Wethouder Thierry van Vugt, gemeente Gouda meldt:

“Deze nieuwe aanbesteding bood ons de kans om de buitenruimte in te richten met nieuwe, ‘state of the art’ voorzieningen. Hierbij is ook gelijk gekozen voor een duurzame oplossing met groene daken of zonnepanelen. En worden vijf bushokjes voorzien van AED’s. Ik ben blij dat we door de vernieuwingen onze bezoekers aan de stad nog beter informatie op maat kunnen bieden en dat naast een plattegrond, ook de evenementenkalender en de hotspots van Gouda op een aantal digitale borden getoond worden. Dit draagt bij aan de gastvrijheid die Gouda wil uitstralen.”

Na een aanbestedingsprocedure (begeleid door NABB) heeft de gemeente Leiden RBL Outdoor geselecteerd als de nieuwe exploitant voor abri’s en vrijstaande reclamevitrines. RBL Outdoor zal de reclame exploitatie onderbrengen bij Clear Channel.
RBL Outdoor versterkt hiermee haar positie in de Randstad; in 2018 won dit bedrijf de concessie van de gemeente Utrecht met onder meer de bekende abri’s met sedum daken. Bij de aanbesteding van Leiden werd gestuurd op ontwerp, kwaliteitsbeleving en duurzaamheid. Een zeer vernieuwend MKI/LCA traject leidde ertoe dat de inschrijvers sterk gefocust werden op het realiseren van optimale duurzaamheid (zowel bij productie als gedurende de gehele concessieperiode). Over de details hiervan zullen wij binnenkort nader berichten.
De huidige abri’s en mupi’s (concessie van JCDecaux) zullen vanaf augustus 2020 vervangen worden, waarbij in de objecten culturele elementen van de stad verwerkt gaan worden.
De concessie betekent natuurlijk ook positief nieuws voor Clear Channel. Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland meldt in een persbericht:

“We zijn trots dat we wederom een 100.000+ gemeente kunnen toevoegen aan ons landelijk dekkende netwerk. Door Leiden toe te voegen, zorgen we ervoor dat onze unieke spreiding en bereik nog verder toeneemt. De nieuwe objecten die worden geplaatst zijn duurzaam en vernieuwend. Leiden kent een rijke geschiedenis en trekt jaarlijks ruim 1 miljoen museumbezoekers. Daarom zijn er in de objecten culturele elementen van de stad verwerkt. Zo voegen we kunst en de lokale identiteit toe aan het straatbeeld.”

In deze stad van 125.000 inwoners gaat Clear Channel 384 analoge zijdes exploiteren in zowel abri’s als vrijstaande panelen.

2019 is bijna voorbij, een mooie gelegenheid dus om een aantal belangrijke gebeurtenissen in ons vakgebied te benoemen. Voor degenen die niet het hele artikel lezen: wij wensen u prettige feestdagen en alvast een gezond en succesvol nieuw buitenreclamejaar.
Mediabestedingen blijven in de lift
Hoewel er nog geen cijfers zijn over de mediabestedingen van 2019 hebben wij de sterke indruk dat 2019 voor de meeste exploitanten een bijzonder goed jaar is geweest. De economie bleef groeien en de buitenreclame groeide mee. Het aandeel van 2m2-reclame (‘abri-reclame’) blijft onverminderd hoog (circa 60% van alle bestedingen), maar ook reclamemasten blijven een belangrijk medium.
Digitaal in hoogste versnelling
Daar waar andere media toch veel last houden van online bestedingen, kan OOH profiteren van de snelle groei van digitale objecten. Langs snelwegen, maar ook in steden zien we steeds meer digitale reclamevormen. Elke plek waar veel mensen komen en/ of langere tijd verblijven zijn hubs geworden vol met schermen. Adverteerders kunnen dus steeds beter en gerichter buitenreclame gebruiken.
In Amsterdam heeft CS Digital Media de Ring- en Oostlijn voorzien van hoogwaardige digitale schermen, JCDecaux is druk bezig met de opbouw van de digitale schermen in Rotterdam en Den Haag en Clear Channel (samen met RBL Outdoor) heeft Utrecht voorzien van diverse grotere en kleinere digitale schermen.
Langs snelwegen worden nog steeds analoge reclamemasten omgebouwd naar led, kleinere gemeenten krijgen langs invalswegen digitale informatieborden en zelfs lichtmastreclames worden nu in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam al deels digitaal uitgevoerd.
Regelgeving in ontwikkeling
De groei van digitaal vraagt ook om betere regelgeving. Voor wat betreft lichtintensiteit hanteren de meeste gemeenten het beleid van de NSVV (Richtlijn Lichthinder). Discussie wordt er gevoerd over het toestaan van bewegende beelden en animatie. Amsterdam heeft zelfs het gebruik van bewegend beeld verboden, juist om rust te creëren in de openbare ruimte. In de meeste steden wordt echter bewegend beeld in voetgangersgebieden wel toegestaan.
Exploitanten, mediabureaus en adverteerders hebben via het IAB een mooie en duidelijke position paper geschreven over digital out-of-home. Maar er is nog geen duidelijke aansluiting met regelgeving vanuit de overheid/ gemeenten. Hier valt nog terrein te onderzoeken en te winnen.
Sedum sedum en nog meer sedum
De plaatsing van bushokjes in Utrecht met sedum ging eerst zonder veel aandacht, maar na publicaties in internationale kranten en insta-posts van influencers (Doutzen Kroes bv) bleek het een gouden greep geweest te zijn. Bijen hebben een huisje in de stad gekregen, de abri bleek een middel om duurzaamheid te tonen en burgers worden blij van een groen dak. Utrecht werd overstelpt met nationale en internationale aandacht (recent zelfs nog een prijs gekregen). Vele gemeenten willen nu ook sedum op de bushokjes. De abri’s in Nieuwegein, provincie Utrecht en Gouda worden binnenkort voorzien van groene daken en we verwachten dat nog vele steden zullen volgen.
Analoge billboards worden vervangen door digitale 6,5m2 led schermen
Exploitanten van buitenreclame hebben jaren grote verliezen geleden op de analoge billboards. Adverteerders verlieten het medium, maar contracten met hoge afdrachten liepen nog jaren door. Inmiddels zijn de meeste contracten geëxpireerd. Voorzichtig zien we nu weer groei ontstaan in billboard. Maar dan in een digitale vorm en meestal staand (‘portrait’). Exploitanten kunnen hiermee campagnes op het 2m2 -formaat ook makkelijk doorplaatsen. We verwachten dat steeds meer steden dit soort objecten gaan krijgen. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam staan ze al, in Ede, Almelo en Diemen worden ze komend jaar geplaatst.
Groei en consolidatie bij exploitanten
Never a dull moment in exploitantenland zeggen we wel eens bij NABB. Opvallend vinden wij de snelle groei van Hillenaar Outdoor. Jeroen Hillenaar en collega’s zijn een paar jaar na hun vertrek bij Clear Channel (dat ze zelf oorspronkelijk gestart zijn) weer opnieuw begonnen en hebben inmiddels een flinke positie opgebouwd. Suurland Outdoor is verkocht aan een private investor en Centercom heeft de digitale exploitant van billboards Bereik gekocht.
De belangrijkste en grootste overname vond plaats door het Engelse Ocean Outdoor. Deze digitale reus kocht gelijktijdig Interbest Reclamemasten en Ngage Media. Daarnaast nam dit bedrijf ook de reclamemasten van Beyond Outdoor en Clear Channel over. Wij schatten dat dit bedrijf na Exterion Media en JCDecaux inmiddels de derde plek van Clear Channel (qua omzet) heeft overgenomen. Exterion Media nam het tankstation netwerk van MMD Media over.
NS verliest rechtszaak
Al vele jaren geleden startte JCDecaux een procedure tegen de NS, omdat de Europese regels voor openbaar aanbesteden niet gevolgd zouden zijn. Na een jarenlange procedure stelde het Gerechtshof JCDecaux op de belangrijkste punten in het gelijk. In andere woorden, de NS had moeten aanbesteden. De rechterlijke uitspraak heeft grote gevolgen: vanaf 1 december zijn alle reclamevitrines op de stations ‘leeg’. Dat betekent witte vakken in de analoge vitrines en de digitale reclamevitrines staan op zwart, waardoor de huidige exploitant (Exterion Media) dit voor adverteerders aantrekkelijke medium niet meer mag verkopen.
Verlies van een paar belangrijke buitenreclame mensen
Onverwacht zijn ons dit jaar een drietal mannen ontvallen: René Bubberman, ontwerper van bijzonder veel abri’s en ander straatmeubilair, Jan Wichers, commercieel directeur en mede-eigenaar van Hillenaar Outdoor en Michael Hoffman, eigenaar van Hoffman Outdoor Media.

Eind 2017 werd door CS Digital Media de aanbesteding gewonnen voor reclame in de Amsterdamse metro. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart en vanaf eind 2018 verschenen de eerste digitale schermen. Eind 2019 kunnen we nu de balans opmaken na realisatie van de eerste twee fases.
NABB heeft een korte video gemaakt van de verschillende reclameobjecten:
KLIK HIER.

  1. plaatsing van digitale schermen in de ondergrondse stations van de Oostlijn
  2. plaatsing van nieuwe haltevoorzieningen (wachthuisjes en windschermen)
In de speciaal hiervoor ontwikkelde nissen zijn digitale schermen geplaatst. Diverse nissen zijn uitgevoerd met een LCD-scherm en op belangrijke locaties zijn grotere nissen voorzien van drie 86″ schermen naast elkaar. Deze schermen worden afzonderlijk, maar ook als een totaal scherm verkocht. Bij de uitgang van Amsterdam CS zijn een tweetal grotere LED-schermen geplaatst.
Onderdeel van het project betrof ook de realisatie van wachthuisjes en windschermen op de bovengrondse stations van de Oost- en Ringlijn. De gemeente heeft hiervoor een ontwerp laten maken. In vele wachthuisjes zijn digitale schermen geplaatst (75″). Voor Nederland is dit bijzonder, omdat nog slechts sporadisch in abri’s digitale schermen geplaatst worden (op dit moment alleen in centrum Utrecht).
De volgende en laatste fase van het project betreft de realisatie van reclamevitrines in de stations van de Noord-Zuidlijn. De gemeente had prioriteit gegeven aan het opleveren van de NZL medio vorig jaar, zodat de voorbereidingen voor de plaatsing van de reclamevitrines vertraging heeft opgeleverd. Naar verwachting zal CS Digital Media later in 2020 starten met de plaatsing van de reclamevitrines in deze stations.