Belang van buitenreclame

Ondanks een strakke regelgeving zijn de mogelijkheden voor buitenreclame in Nederland de laatste jaren flink toegenomen: naast reclame in bushokjes, op billboards en op bussen en trams hebben allerlei nieuwe vormen het landschap veranderd. Grote masten langs snelwegen, steigerdoeken in stadscentra, digitale schermen in winkels en restaurants, reclame op vrachtwagens – zo maar een greep uit de veelheid van het aanbod. Buitenreclame is meer dan alleen abri’s en billboards, de internationaal gangbare terminologie daarvoor is Out of Home.

Buitenreclame is het medium waarmee adverteerders buiten de privé situatie hun reclameboodschappen onder de aandacht brengen. Met andere woorden: buitenreclame is alle reclame die vanuit de (semi-)openbare ruimte zichtbaar is. De gebruikers van deze ruimten kunnen zich niet aan de reclame onttrekken. Er is geen ‘uitknop’ ofwel het is ‘unzappable’.

Gemeenten en provincies, maar ook bedrijven en particulieren profiteren van deze toegenomen belangstelling voor buitenreclame. Exploitanten van buitenreclame zijn in staat om hoogwaardig reclamemateriaal te plaatsen, hetgeen de kwaliteit van de openbare ruimte zichtbaar verbetert. Daarnaast hebben de exploitanten ervoor gezorgd dat het straatmeubilair er altijd in perfecte conditie bijstaat en leveren vaak een significante bijdrage aan duurzaamheid. Ondernemers zijn in staat om hun producten onder de aandacht te brengen, waarbij goedkope tarieven voor niet-commerciële instellingen vastgelegd kunnen worden. De gemeente is in staat om binnen bestaande concessies burgers te informeren over evenementen en belangrijke informatie van de overheid.

De grotere geldstroom van adverteerders biedt echter ook de mogelijkheid voor partijen om substantiële financiële opbrengsten te genereren – gemeenten en provincies profiteren hier direct van.