Tijdens een studiedag van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bleek behoefte te bestaan aan een hulpmiddel om digitale reclame goed in het beleid te verankeren, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft daarop een handreiking digitale reclame samengesteld: DE FLITSENDE STAD.
Deze handreiking bevat aspecten die bij de vaststelling van beleid op dit terrein relevant zijn, maar geen compleet uitgewerkte voorbeeldteksten voor een reclameverordening of een welstandsnota. Wie beleid ontwikkelt voor het hoofdstedelijke Leidseplein zal dat wat anders vormgeven dan als het gaat om informatieborden en gevelreclames bij een bedrijventerrein in het buitengebied. De handreiking is bedoeld als achtergrondinformatie en aandachtspunten die gebruikt kunnen worden bij het maken van relevant beleid. Bij het opstellen van reclamebeleid is het de kunst om een juiste balans te vinden tussen behoud en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte èn voldoende presentatieruimte voor ondernemers.
Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de handreiking ‘De Flitsende Stad’ opgesteld. Deze handreiking vormt geen blauwdruk, maar geeft wel aanbevelingen en richting aan structuur voor beleid over dit onderwerp. Hiermee is het een leidraad voor gemeenten bij het opstellen van reclamebeleid voor digitale buitenreclame.
Vanzelfsprekend maakt NABB gebruik van de inzichten uit De Flitsende Stad. Op dit moment helpen wij diverse steden bij de ontwikkeling en het updaten van bestaand reclamebeleid.
Over De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit:
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft als doel de bevordering van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. Zij bewaken en bevorderen de randvoorwaarden waarbinnen haar leden, professionele adviseurs, de lokale en provinciale overheden optimaal kunnen adviseren over de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Halfjaarlijkse controleberichten en waarschuwingen van NL-Alert verschijnen met ingang van maandag 3 juni 2019 ook op ruim 1200 digitale reclamezuilen.

Het is voor het eerst dat het controlebericht daarop wordt getoond. NL-Alert is begonnen met een landelijke campagne om het publiek hierop te wijzen.

In december vorig jaar werden voor het eerst berichten van NL-Alert getoond op de digitale vertrekborden voor bus-, tram- of metro. Zo’n 300.000 mensen van 12 jaar en ouder kregen het controlebericht bij haltes en op stations onder ogen. Het controlebericht dat op 3 december 2018 werd verzonden, is door ruim 11 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen.

Welke 1200 digitale reclamezuilen het betreft is niet geheel duidelijk; op de websites van de grote exploitanten wordt hierover nog niets gemeld, maar we zullen het vanzelf zien.

De multifunctionele en interactieve CityBeacons brachten bij hun introductie in 2016 in Eindhoven een kleine revolutie op gang op het snijveld smart city & buitenreclame. De CityBeacons hebben inmiddels in het centrum van Eindhoven een vaste plaats verworven. De interactieve plattegronden, gratis wifi en zendtijd voor de citymarketing organisatie worden zeer gewaardeerd.
De reclame-inkomsten bleven echter achter bij de verwachtingen (lokale reclame blijkt onvoldoende basis te zijn voor een gezonde exploitatie) en daarom is het goed nieuws dat een van de grote exploitanten de 32 digitale schermen (16 CityBeacons met ieder 2 55-inch LCD schermen) gaat verkopen.
Clear Channel meldt verder hierover in hun persbericht:
Hiermee zijn adverteerders van Clear Channel vanaf nu ook digitaal zichtbaar in de 5e stad van Nederland. De schermen zijn toegevoegd aan het digitale netwerk City Live van Clear Channel dat op dit moment ook wordt uitgerold in het centrum van Utrecht.
Het volledige digitale netwerk City Live bestaat met deze toevoeging uit totaal 82 schermen, waarvan 50 schermen in Utrecht en 32 in Eindhoven. Clear Channel Nederland breidt het totale aanbod digitale schermen uit naar
177 digitale schermen. “We zetten al een geruime tijd in op digitaal, op locaties waar je veel publiek kunt bereiken. Daarom passen de CityBeacons goed bij ons. De eyecatchers staan op toplocaties in het voetgangersgebied van Eindhoven. Ook in Utrecht zijn we op dit moment druk bezig om alle 50 City Live schermen te plaatsen. We zijn blij dat onze City Live XL objecten, de grote variant van 6,5 m2, inmiddels live te aanschouwen zijn langs de drukke toegangswegen van Utrecht.”, aldus Raymond van Kasterop, Commercial Director bij Clear Channel Nederland.

De recente berichtgeving op NABB moet weer geüpdatet worden. In Amsterdam is een beslissing genomen over het niet meer toestaan van bewegende beelden op vrijstaande reclamevitrines. Een ontwikkeling die mogelijk grote impact zal hebben op het business model van buitenreclame exploitanten, zeker ook omdat andere steden naar de ontwikkelingen in Amsterdam kijken.
Al in 2016 diende GroenLinks een motie in om bewegende reclames op reclamevitrines in de openbare ruimte te verbieden. Deze motie werd mede gesteund door SP en PvdA en moet dus uitgevoerd worden. “Bewegende beelden willen we zoveel mogelijk weren uit de openbare ruimte,” meldde wethouder Laurens Ivens op 29 januari in een commissievergadering van de gemeenteraad.
In juli moet het volledig geëffectueerd zijn, waardoor 28 vrijstaande reclamevitrines (door JCDecaux verkocht onder de merknaam ‘Metropole’) geen bewegend beeld meer mogen vertonen. Nieuwe vergunningsaanvragen voor deze objecten met bewegende reclamebeelden worden geweigerd. De objecten moeten verwijderd worden of er zal door JCDecaux vergunning aangevraagd moeten worden voor stilstaande reclame (wel digitaal waarschijnlijk).
Volgens de gemeente zijn de objecten zijn in strijd met het Stedelijk Kader Buitenreclame. Ook wordt gemeld dat er veel klachten binnengekomen zijn. Tegen die vergunningen is bezwaar gemaakt door onder meer de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo, Comité Westelijke Grachtengordel, huurdersvereniging Centrum en Wijkcentrum d’Oude Stadt.
Het is bekend dat de gemeente al langer de wens heeft om de vercommercialisering van de openbare ruimte tegen te gaan. Volgens GroenLinks lukt dat hiermee. Net als met het ‘geniale’ plan om de letters iAmsterdam weg te halen.
Op zijn minst opmerkelijk is het dat in het in 2016 gepubliceerde reclamebeleid enquete resultaten opgenomen zijn, waaruit duidelijk blijkt dat burgers zich niet storen aan (digitale) reclame en wel degelijk de voordelen zien. Maar als er een politieke meerderheid is voor verbieden, telt een enquete natuurlijk niet.
In onze berichtgeving van een paar dagen geleden meldden wij al over de kritiek op digitale reclamevitrines in Den Haag. De kritiek daar richt zich echter weer op andere elementen dan in Amsterdam. De plaatsing van digitale reclamevitrines brengt kennelijk nogal wat te weeg.
Het is op dit moment niet bekend bij ons of ook in andere stadsdelen dezelfde richtlijnen gaan gelden.
Onze bronnen voor dit item zijn drie artikelen uit het Parool en vanzelfsprekend ons eigen desk research:
Centrum trekt vergunningen in, 29 januari 2019
Amsterdam gaat videoreclames op straat verbieden, 16 januari 2019
GroenLinks: videoreclame in de stad moeten verboden worden, 16 december 2016

Een samenwerking tussen een (lokale) krant en een buitenreclame exploitant ligt voor de hand, maar de samenwerking tussen JCDecaux en Het Parool in Amsterdam is weer een nieuwe stap in de toepassingen van digitale reclamevitrines.
Vanaf medio januari 2019 is het laatste nieuws van Het Parool live op digitale schermen door heel Amsterdam te lezen.
Via het Métropole netwerk (de digitale vrijstaande reclamevitrines) toont Het Parool voortaan tijdens elke ochtend- en avondspits het laatste nieuws. Het Parool zal vanaf nu elke ochtend- en avondspits de stad voorzien van de belangrijkste headlines. De content is dagelijks van 08:00 uur tot 11:00 uur en van 17:00 uur tot 20:00 uur te checken via het Métropole netwerk. Op basis van een zogenaamde “RSS-feed” zal het meest recente belangrijke nieuws zichtbaar zijn op deze digitale Mupi’s verspreid over de stad.
Het Parool voorziet voorbijgangers van zowel lokale als wereldwijde nieuwsflitsen. Een selectie aan onderwerpen zal in de spitsuren zichtbaar zijn. De schermen zijn altijd up-todate en brengt het nieuws van Parool.nl op een toegankelijke manier naar buiten.
De samenwerking draagt niet alleen bij aan de innovatieve ontwikkelingen binnen Het Parool en JCDecaux, maar is ook een nieuwe vorm van gemak voor de inwoners en bezoekers van Amsterdam.

Op 21 januari publiceerde de lokale interkrant ‘Den Haag Centraal’ een artikel met de niets aan de verbeelding overlatende kop “Protest tegen verlichte reclamezuilen Den Haag“.
Nu.nl kopte op 22 januari “Hebben ledreclameschermen een negatief effect op de verkeersveiligheid?”
In snel tempo proberen buitenreclame exploitanten hun objecten te digitaliseren. Adverteerders hebben meer behoefte aan flexibiliteit, exploitanten zien kansen om duurzamer en efficiënter te werk te gaan, bezoekers en passanten profiteren van nieuwe functionaliteiten (zoals interactieve plattegronden) en steden maken gebruik van de zendtijd om efficiënter en snel te kunnen communiceren. Iedereen blij zou je zeggen.
Maar de andere kant van de medaille is dat de stad van ons allemaal is en dat digitale objecten niet door iedereen gewaardeerd worden. Hoewel uit diverse onderzoeken (bijvoorbeeld in 2016 gedaan door Amsterdam) blijkt dat bewoners in meerderheid geen bezwaar hebben tegen deze ontwikkelingen, zijn er ook (felle) tegenstanders.
Los van het feit dat de impact van digitale schermen goed geregeld kan worden (zoals lichtintensiteit beperken, geen bewegende beelden tonen langs doorgaande wegen), zal het beleid van de stad goed afgestemd moeten worden op de wensen van de verschillende partijen. Gelden er andere regels voor reclame in de openbare ruimte (die vergund wordt door de gemeente) dan voor reclame aan gebouwen of op prive terrein? Wil of kan de gemeente goed handhaven bij illegaal geplaatste objecten? Gaan we polderen of doorpakken?Een gemeente dient hier goed over na te denken en de belangen goed af te wegen.
NABB heeft in de afgelopen jaren al diverse steden begeleid bij deze ontwikkelingen (reclamebeleid, begeleiden aanbestedingsprocedures). Bel of mail ons voor meer informatie over dit ingewikkelde en uitdagende issue.
Klik hier voor een artikel naar DHC.
Klik hier voor link naar het artikel op nu.nl.
 

JCDecaux heeft zijn eerste nieuwe objecten uitgerold in Den Haag, nadat dit bedrijf eerder dit jaar de aanbesteding voor vrijstaande reclamepanelen (2 tot 6 m²) won.
Het Haagse buitenreclame-aanbod van JCDecaux kenmerkt zich door een flinke digitalisering. Zo komen er op drukke centrumlocaties en in het populaire winkelgebied digitale Mupi´s. De lcd-schermen van deze objecten beschikken over een 4K-resolutie en hebben een omvang van 86 inch.
Ook is er langs de drukke doorgaande wegen in de stad plaats voor een aantal digitale billboards. JCDecaux introduceerde deze digitale portrait display van maar liefst 6,5 vierkante meter onlangs in Amsterdam en heeft daarmee de primeur op digitaal groot formaat midden op straat in de centra van de grote steden.
Daarnaast is er in Den Haag vanzelfsprekend een analoog Mupi-netwerk, dat binnen afzienbare tijd evenwichtig over de stad verspreid is en zichtbaarheid biedt op strategische high-traffic-locaties.

Na een (mede door NABB begeleidde) aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Utrecht exploitant Interbest de opdracht gegund om een wel erg bijzondere reclamemast te gaan realiseren. Langs de A2 (oostzijde, tegenover The Wall) komt een 30-meter hoge reclamemast die voorzien wordt van twee grote led-schermen (de lichtsterkte wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht en er zal worden voldaan aan de eisen die Rijkswaterstaat hiervoor stelt). Tussen 01.00 uur en 05.00 uur ‘s zal sowieso geen reclameuiting te zien zijn.
Interbest besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, zo wordt onder meer gebruik gemaakt van materialen van oude masten.
De mast zelf gaat ook functioneren als bijenhotel. De mast krijgt een honingraatstructuur van staal, gevuld met FSC-houten delen en nestkasten voor de bijen. Voeding krijgen de bijen via de bloemen in de berm, ingezaaid met speciaal samengesteld biologisch meerjarig bloemenzaad. De mast moet daarmee een nestelplek voor wilde bijen, hommels en vlinders worden. Garanties worden daar natuurlijk niet voor gegeven, de bijen komen, of ze komen niet.
Gemeld wordt dat Utrecht de eerste stad in de wereld is die een reclamemast krijgt die ook functioneert als bijenhotel.
De reclamemast zal naar verwachting in de loop van 2019 gerealiseerd worden.
Op de foto is een montage te zien zoals ingediend door Interbest bij haar inschrijving.
Bronnen: De Utrechtse Internetcourant, Algemeen Dagblad

Zoals vaak eerder beschreven op NABB zijn de analoge 8m2 billboards op hun retour, maar verwachten we wel een snelle groei van digitale billboards. Buitenreclame-exploitant JCDecaux introduceert het allereerste vrijstaande portrait groot formaat display van  6,5 m2 in het Nederlandse straatbeeld: De Avenue. De landscape billboards zullen dus vervangen worden door objecten in portrait (staand) formaat. Hiermee is de exploitant makkelijk in staat om campagnes op het 2m2 formaat ook te plaatsen op het grotere object.
De Avenue is het allereerste digitale full HD portrait display van Nederland en is geplaatst op een toplocatie, namelijk de Stadhouderskade in Amsterdam nabij het Leidseplein. Het object heeft een dubbelzijdig LED display van de allerbeste beeldkwaliteit. Als launching partner van dit nieuwe Buitenreclame-object is de internationale topadverteerder Chanel te zien.
Bart de Vries, Commercieel Directeur JCDecaux Nederland: “Ons digitale Mupi-netwerk Métropole is een enorm succes en we voorzien een groeiend aandeel voor digitaal in de toekomstige Buitenreclamemarkt. Met de Avenue vertalen we de populariteit van ons digitale netwerk naar groot formaat. Doordat dit object dezelfde beeldverhouding heeft als onze digitale Mupi´s kunnen adverteerders hun campagnes eenvoudig opschalen naar dit imposante nieuwe mediumtype. Dit is een fantastische stap in de digitale transformatie die zorgt voor nog meer attentiewaarde van het medium. Tel daarbij op het impactvolle formaat en de eindeloze mogelijkheden van slimme dynamische content, waarbij je real-time inspringt op onder meer locatie, tijd en passerende doelgroepen, en je weet; dit is een uitzonderlijk OOH-mediumtype.”
Voor de Gemeente Amsterdam is het digitale Mupi-netwerk van JCDecaux al een waardevol medium voor gemeentelijke communicatie. Met de komst van de Avenue op deze strategische en centrale locatie bij de drukke invalswegen rond het Leidseplein, is ook hier (realtime) communicatie met inwoners en bezoekers mogelijk.
Ook in Den Haag zal de Avenue in de loop van dit jaar zijn intrede doen: JCDecaux heeft recent het contract voor vrijstaande reclamepanelen verkregen en digital OOH vormt een wezenlijk onderdeel van de nieuw te installeren objecten. In 2015 introduceerde JCDecaux het eerste digitale Mupi-netwerk op straat, midden in de centra van grote steden. Het netwerk beschikt over 84 inch full HD digitale lcd-schermen en biedt adverteerders uitzonderlijke beeldkwaliteit. Dit netwerk strekt zich inmiddels uit over Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en is binnenkort ook in Den Haag terug te vinden.
Ook bij andere aanbestedingen (Utrecht, binnenkort ook Rotterdam) zien we dat 6,5m2 digitale billboards tot de mogelijkheden behoren.

Observeren voorbijgangers met camera in reclamevitrine vergt vaak toestemming

Vorig najaar ontdekte een treinreiziger een kleine camera in een reclamezuil op een station in Amersfoort en vroeg opheldering aan de NS. Het werd duidelijk dat er landelijk zeker honderden reclamevitrines uitgerust zijn met een camera en/of sensoren om om mensen te tellen om op bepaalde tijdstippen advertenties te tonen die relevant zijn voor een groep mensen die juist dan de reclamevitrine passeren. Grote commotie, veel berichtgeving in media en de onmiddellijk aandacht van de Autoritiet Persoonsgegevens (AP) die nader onderzoek ging instellen. De resultaten zijn bekend (zie hier de link naar de brief van de AP aan de marktpartijen).
Het observeren van mensen via een camera’s in billboards (gebruikt als verzamelnaam voor reclamezuilen, reclamevitrines etc) is meestal een verwerking van persoonsgegevens, aldus de AP. Daar is volgens de nieuwe Europese privacywetgeving AVG sprake van wanneer mensen herkenbaar in beeld komen. Dat betekent in praktijk dat een exploitant toestemming moet hebben van de voorbijganger om zijn gegevens te mogen verwerken, bijvoorbeeld door een voorbijganger via een tussenstap met een QR-code of een app toestemming te vragen.
Samenvattend ziet de AP in de praktijk drie hoofddoeleinden van de verwerking:
1. Om te tellen. Als de camera wordt gebruikt om informatie te krijgen over passanten. Bijvoorbeeld om te observeren hoeveel passanten er vóór een specifiek billboard staan op verschillende tijdstippen van de dag/week, of om te analyseren hoe lang passanten naar een specifieke reclame blijven kijken.
2. Om advertenties indirect af te stemmen op profielkenmerken van de passant zoals geslacht en/of leeftijd. Als via de camera bijvoorbeeld is vastgelegd dat op zaterdagochtenden vooral jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar langskomen, kan dit worden gebruikt om op dit tijdstip advertenties te tonen specifiek gericht op deze doelgroep.
3. Om advertenties rechtstreeks af te stemmen op kenmerken van de individuele passant. Als via de camera wordt geregistreerd dat de persoon een brildrager is, of als via gezichtsherkenning6 en/of koppeling met andere unieke identifiers een koppeling wordt gelegd met andere beschikbare profielgegevens, kan dit worden gebruikt om advertenties te tonen die op specifieke personen zijn gericht.
Als het hoofddoel uitsluitend gericht is op ‘tellen’, dan kan gekozen worden voor een middel waarbij geen persoonsgegevens verwerkt worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een infraroodcamera waarbij personen niet herkenbaar in beeld komen. In dat geval is de AVG niet van toepassing. In de overige gevallen is de AVG wel van toepassing.
De exploitanten zullen hier dus rekening mee moeten gaan houden en het gebruik van digitale technieken om advertenties beter af te stemmen op de passanten wordt lastiger gemaakt.