Tijdens een studiedag van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bleek behoefte te bestaan aan een hulpmiddel om digitale reclame goed in het beleid te verankeren, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft daarop een handreiking digitale reclame samengesteld: DE FLITSENDE STAD.
Deze handreiking bevat aspecten die bij de vaststelling van beleid op dit terrein relevant zijn, maar geen compleet uitgewerkte voorbeeldteksten voor een reclameverordening of een welstandsnota. Wie beleid ontwikkelt voor het hoofdstedelijke Leidseplein zal dat wat anders vormgeven dan als het gaat om informatieborden en gevelreclames bij een bedrijventerrein in het buitengebied. De handreiking is bedoeld als achtergrondinformatie en aandachtspunten die gebruikt kunnen worden bij het maken van relevant beleid. Bij het opstellen van reclamebeleid is het de kunst om een juiste balans te vinden tussen behoud en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte èn voldoende presentatieruimte voor ondernemers.
Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de handreiking ‘De Flitsende Stad’ opgesteld. Deze handreiking vormt geen blauwdruk, maar geeft wel aanbevelingen en richting aan structuur voor beleid over dit onderwerp. Hiermee is het een leidraad voor gemeenten bij het opstellen van reclamebeleid voor digitale buitenreclame.
Vanzelfsprekend maakt NABB gebruik van de inzichten uit De Flitsende Stad. Op dit moment helpen wij diverse steden bij de ontwikkeling en het updaten van bestaand reclamebeleid.
Over De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit:
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft als doel de bevordering van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. Zij bewaken en bevorderen de randvoorwaarden waarbinnen haar leden, professionele adviseurs, de lokale en provinciale overheden optimaal kunnen adviseren over de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

De Rode Kruis Bloesemtocht is een jaarlijks terugkerende wandeltocht met het startpunt in Geldermalsen in de Betuwe en voert door fruitboomgaarden vol bloesem en langs het idyllische riviertje de Linge. De Rode Kruis Bloesemtocht wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 13 april. Wil je meewandelen voor het goede doel? Dat kan! Kijk voor meer informatie op rodekruisbloesemtocht.nl.
Net als vorig jaar heeft Suurland Outdoor ook dit jaar het Rode Kruis te sponsoren met gratis zendtijd op meer dan 200 digitale informatieborden door heel Nederland.
https://rodekruisbloesemtocht.nl/nieuws/informatiezuilen-suurland-outdoor
 

Op de laatste werkdag van het jaar maken we de balans op van een mooi buitenreclamejaar. De belangstelling van adverteerders was groot (zo hoorden wij van vrijwel alle exploitanten), de groei van digitale buitenreclame versnelde in een hoog tempo en op steeds meer locaties zijn aantrekkelijke reclamelocaties ontwikkeld.
De ontwikkelingen in 2018 laten we zien door een overzicht te geven van de bij ons bekende informatie per exploitant. Aan het eind van dit artikel nog een paar zaken die ons dit jaar opvielen. LEES HIERONDER HET HELE ARTIKEL
Lees meer

Regelmatig krijgen wij de vraag hoeveel vierkante meter reclame in Nederland geplaatst is. Tijd dus voor wat nader onderzoek op basis van de bij ons beschikbare informatie.
In totaal tellen wij bijna 200.000 m2 reclame, waarvan het grootste deel in de openbare ruimte geplaatst is (>90%). In de afgelopen jaren zien we een daling van het aantal analoge billboards, maar wel een stijging van 2m2-reclamevitrines (niet specifiek in abri’s, maar juist op nieuwe locaties zoals in winkelcentra).
Reclame op het 2m2-formaat neemt sowieso het grootste aandeel in, gevolg door A0-reclame (2-Signsborden, frames op nutsvoorzieningen). Hoewel er slechts een beperkt aantal reclamemasten staan (circa 140), zijn deze door hun grote oppervlakte (meestal 100m2 per zijde) toch opvallend aanwezig.
Lichtmastreclames en plattegrondkasten staan ook in vrijwel elke gemeente en zijn bepalend (door hun grote hoeveelheid) voor de uitstraling van de openbare ruimte.
Het aantal m2-digitale reclame is nog relatief beperkt (<2%), maar zal naar verwachting snel gaan groeien.
De reclamedruk is het -vanzelfsprekend- het grootste in de grote steden. De vier grootste steden zijn verantwoordelijk voor bijna 30% van het totaal aantal vierkante meter.
Deze analyse betreft de vlakken zoals deze door buitenreclame exploitanten geplaatst zijn – reclame voor de eigen onderneming nemen wij niet in beschouwing.

Reeds een aantal maanden geleden aangekondigd, maar nu gerealiseerd: de eerste CityBeacon is geplaatst in Eindhoven. In totaal circa 20 van deze intelligente informatiezuilen worden in de binnenstad geplaatst.
Eindhoven247 (de evenementenorganisatie voor de stad) heeft nauw met het Nederlandse bedrijf CityBeacon samengewerkt voor de realisatie van dit nieuwe innovatieve product.
Met de komst van de Citybeacons in het stadscentrum van Eindhoven krijgen bewoners, bezoekers en ondernemers via het digitale platform toegang tot een aantal digitale en interactieve functionaliteiten.
Het idee voor Citybeacon komt voort uit de huidige wildgroei in de fysieke infrastructuur van een stad. In elke stad bevinden zich camera’s, informatieborden, bewegwijzeringsborden, antennes, advertentieruimten en videoschermen. De verschillende functies van deze voorzieningen worden samengebracht door de plaatsing van de Citybeacons. Citybeacon levert functionaliteiten op het gebied van veiligheid, communicatie en informatie: LEES VERDER: Lees meer

De Amerikaanse branche organisatie voor buitenreclame (Outdoor Advertising Association of America) is een campagne gestart tegen een van hun “concurrenten”: internet reclame. Reclame voor Internet(sites) was en is een belangrijke adverteerder voor buitenreclame exploitanten, maar online reclame is natuurlijk ook een geduchte concurrent van het medium. Met een flink onderzoeksrapport ( “This is What Reality Looks Like”) en een campagne (“Feel the real campaign”) probeert de OAAA de waarde van online advertising in twijfel te trekken en juist de kracht van OOH aan te tonen. Internet reclame is minder effectief dan menigeen denkt dat het is: te weinig zichtbaar, ad blockers en online fraude zijn meer regel dan uitzondering. De komst van Internet heeft voor veel omzet gezorgd bij buitenreclame exploitanten (en nog steeds), maar je hoeft natuurlijk niet altijd lief voor je klant te blijven…. Lees meer

Onderzoeksbureau Nielsen heeft op 21 maart 2016 weer haar jaarlijkse rapport inzake de mediabestedingen gepubliceerd. Een aantal conclusies:

 1. buitenreclame neemt 7,3% van de totale bruto bestedingen in (televisie, dagbladen, radio, buitenreclame, tijdschriften, folders en bioscoop – maar exclusief internet)
 2. reclame op het 2m2 formaat (onder meer in abri’s) blijft het belangrijkste medium voor adverteerders
 3. de omzet op reclamemasten is voor het eerst groter dan de bestedingen aan billboards (in 5 jaar is het aandeel van billboards significant gedaald)
 4. digitale buitenreclame (zowel indoor als outdoor) heeft nu een aandeel van 4%, maar wij merken op dat de digitale omzet die gerealiseerd wordt op reclamemasten en abri’s niet separaat gerapporteerd wordt; het totale aandeel van digital out-of-home ligt daardoor iets hoger

Een paar leuke weetjes:

 • de categorie overig bestaat uit diverse reclamevormen zoals reclame op en in bussen, indoorreclame, gratis kaarten, promoties
 • in 2015 registreerde Nielsen ruim 174.000 advertenties met een gemiddeld budget per adverteerder van bijna €245.000
 • de top 4 van grootste adverteerders (McDonalds, Unilever, KPN en Vodafone) is niet gewijzigd, behalve dat McDonalds nu de grootste adverteerder is (Unilever heeft net als bij televisie en tijdschriften flink bezuinigd)

De totale bruto bestedingen in 2014 bedroegen ruim €464 miljoen. Dat is een daling ten opzichte van 2014, maar die afname is volledig toe te schrijven aan de aanpassing van de tariefstructuur bij JCDecaux.
Deze gegevens zeggen echter NIETS over de netto mediabestedingen. Exploitanten leveren Nielsen de bruto tarieven (zonder informatie over kortingen, bezettingsgraad e.d.). We kunnen deze analyse dus alleen gebruiken om op macro-niveau een aantal ontwikkelingen te illustreren.

Nielsen heeft op 10 juni de cijfers gepubliceerd van de netto mediabestedingen (2014 t.o.v. 2013). De totale mediabestedingen (televisie, internet, radio, printmedia etc) zijn met 1,9% gegroeid naar een totaal bedrag van €4,6 miljard. De buitenreclamebestedingen (‘Out-of-Home’) zijn sterker gestegen, namelijk 3,7% naar een totaal van €162 miljoen. Het marktaandeel van Out-of-Home bedraagt in 2014 3,5%.
Reclame op het 2m2-formaat (Abri’s) groeide met 6,2% naar €93 miljoen en versterkte daarmee haar positie als het belangrijkste buitenreclamemedium.
Billboardreclame daalde met 9,6% naar €20 miljoen. Deze trend zien we al een paar jaar, maar wij verwachten dat de daling zich zal gaan stabiliseren.
Vervoersreclame groeide van 6 naar 7 miljoen – maar nog geen 10 jaar geleden was dit segment goed voor zo’n €15-20 miljoen per jaar.
De categorie overig wordt gedomineerd door de grote reclamemasten en digitale buitenreclame. Het segment is gegroeid naar €43 miljoen, een stijging van 5%.
In andere woorden: Nielsen laat zien dat de mediabestedingen weer in de lift zitten en dat buitenreclame daarbinnen een van de grootste groei laat zien (ter vergelijking: Internet reclame stijgt met ruim 11%, televisiereclame met 3,3%).

Outdoor Media Centre vertegenwoordigt de Engelse buitenreclame exploitanten. Deze organisatie heeft een mooie website gemaakt, waarin ze vijf grote voordelen van de inzet van buitenreclame benadrukken:

 1. Het juiste publiek: met buitenreclame bereik je een jong, stedelijk, mobiel, betrokken publiek. Het zijn niet alleen de mensen die buitenreclame het meest opmerken, maar ook het meest genegen zijn om actie te ondernemen.
 2. De juiste omgeving: mensen die onderweg zijn, bevinden zich in een actieve modus. Ze nemen informatie op die relevant voor hun is. Buitenreclame geeft goede suggesties voor producten precies op weg naar het point-of-sale. In andere woorden: hoe meer ze zien, hoe meer ze zullen kopen.
 3. Blijvende indrukken: visuele indrukken op de juiste plek en op het juiste moment. Als we de boodschap echt zien, zal deze ook daadwerkelijk opgenomen wordt door ons brein. Deze indrukken blijven bij ons, vaak voor langere tijd.
 4. Versterkt de inzet van andere media: in combinatie met andere media (zoals televisie, print, radio) werkt buitenreclame nog beter. De inzet van buitenreclame levert meer mobiele zoekopdrachten op dan elk ander medium. Deze mensen praten over de campagne, via social media en mond-tot-mondreclame.
 5. Innovatie. Buitenreclame verandert de stedelijke omgeving en hoe steden eruit zien. Nieuwe technologieën maken het mogelijk voor merken om andere communicatieve wegen in te slaan, waarbij directe interactie met het publiek centraal komt te staan.