Qmusic en JCDecaux hebben een campagne uitgevoerd voor het fictieve Plankton Pannenkoek, waarmee deze exploitanten aangetoond hebben dat radio en buitenreclame elkaar versterken. Al na één week herinnerde 39% van de Nederlanders zich de campagne, genereerde het tot dan toe onbekende product 9% merkbekendheid en werd de website door meer dan 30.000 mensen bezocht.
JCDecaux heeft wel vaker dit soort initiatieven getoond, zo herinneren wij ons bijvoorbeeld de campagne voor Gletsi ijs en VliVlaVlo. Mooie initiatieven die de kracht van buitenreclame aantonen.
Uit het persbericht van JCDecaux en Qmusic, lees hieronder verder:
Lees meer

De kracht van buitenreclame (en vanzelfsprekend ook digitaal) ligt in de unieke combinatie van bereik, contactfrequentie en impact. Met name op het gebied van impact scoren grote digitale schermen goed – althans dat is de aanname.

Uit onderzoek van Ngage Media, Kinetic en Validators blijkt dat grote digitale schermen nog beter in staat zijn de aandacht vast te houden dan kleinere schermen, waardoor er een hogere kans is op een emotionele respons – die bovendien ook nog intensiever is. Dat resulteert vervolgens in een hogere merkherkenning.
Niet geheel verrassend natuurlijk: een exploitant van grote digitale schermen die aantoont dat objecten beter de aandacht vasthouden dan kleinere schermen. Maar ja, er zijn veel kleine schermen die weer beter scoren op bereik en contactfrequentie. Ook belangrijk voor adverteerders.
Lees hieronder meer details over het interessante onderzoek.

Lees meer

De grootste concentratie van buitenreclame objecten vinden we natuurlijk waar de meeste passanten zijn – dus in de grootste steden en op de drukste knooppunten. Maar juist in die omgevingen gebeurt er ook heel veel, waardoor reclame soms weg kan vallen in het grote geheel. Niet geheel verrassend dus dat een van de exploitanten die veel reclamevakken heeft in niet-stedelijke omgevingen daar aandacht voor probeert te vragen. In andere woorden: ook outdoorreclame in ‘het buitengebied’ biedt veel toegevoegde waarde voor adverteerders.

Clear Channel Nederland en onderzoeksbureau Validators hebben onderzocht dat outdoor uitingen in niet-stedelijk gebied een beter aandachttrekkend vermogen hebben dan uitingen in stedelijk gebied. Tevens wordt in niet-stedelijk gebied vaker minstens één keer terug gekeken naar een outdoor uiting. In stedelijk gebied weten outdoor uitingen echter wel de aandacht iets langer vast te houden dan in niet-stedelijk gebied.

Aandachttrekkend vermogen

In een niet-stedelijke, relatief rustige omgeving vallen outdoor uitingen meer op (zichtbaarheidspercentage: 48%) dan in een stedelijke en relatief drukke omgeving (zichtbaarheidspercentage: 32%). Daarnaast wordt in niet-stedelijk gebied in een hoger percentage van de keren dat er naar een uiting gekeken wordt nog minimaal één keer teruggekeken (34% vs 23%). Outdoor uitingen in een stedelijke omgeving weten echter iets langer de aandacht vast te houden dan outdoor uitingen in niet-stedelijk gebied.

Vormgeving

Ook de vormgeving van de uiting speelt een rol in de opvallendheid. Zo vallen lichtgekleurde uitingen door hun contrast met de omgeving meer op in een stadse omgeving, terwijl kleurrijke uitingen met een centraal element in de uiting beter zichtbaar zijn in een rustige, niet-stedelijke omgeving. Wanneer uitingen goed opvallen in een bepaalde omgeving resulteert dit niet per definitie in een hogere merkoverdracht. Factoren als de leesbaarheid op afstand en de herkenbaarheid van de uiting spelen onder andere een belangrijke rol.

Validators heeft gebruik gemaakt van eyetracking in combinatie met online onderzoek.
 

Zweeds onderzoek uit 2016 met interessante conclusies
Over de mogelijke gevaren van digitale reclame wordt meer gespeculeerd dan dat er onderzoek naar gedaan is. Wereldwijd is nauwelijks betrouwbare data beschikbaar hierover (meestal is de onderzoeksopzet te beperkt en/of te klein), of de opdrachtgevers hebben al een vooringenomen mening.
Er is dus sprake van een groot gebrek aan kennis op dit gebied. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat we nu in een techniekovergang zitten. We gaan over van reclamevitrines die van voren of van achteren verlicht worden, naar led en LCD. We kunnen momenteel op heel andere manier bewegende beelden, kleurwisselingen en andere kenmerken laten zien op reclamevitrines in vergelijking tot een paar jaar geleden.
Daarom is het interessant om de resultaten te bekijken van een onderzoek dat het Zweeds Verkeersagentschap (‘Trafikkontor’) in 2016 heeft gepubliceerd. Voor zover bekend bij NABB is er in Nederland hierover nog niet eerder een publicatie geweest. In dit artikel een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Het doel van het onderzoek was om digitale reclamevitrines te onderzoeken op basis van economische-, stedelijke omgevings- en verkeersveiligheidsaspecten en tevens om de mogelijkheden van de nieuwe voorzieningen duidelijk te maken.
Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat digitale reclamevitrines geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Het Trafikkontor stelde voor dat de proef met digitale reclamevitrines/informatieborden permanent werd en dat de richtlijnen voor reclame in de openbare ruimte werden herzien.
LEES HIERONDER VERDER MET MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE
Lees meer

Bewegende digitale buitenreclame lijkt bijna een contradictio in terminis: digitaal staat voor veel mensen toch bijna synoniem met beweging. Maar we moeten onderscheid maken in ‘stills’, ‘animated still’ en ‘full motion’. Beweging is dus te zien in uitingen met film of stills waarin animatie is toegevoegd. En die beweging werkt, aldus onderzoeksbureau Validators.
Digitale buitenreclame wordt 52% beter gezien als de uiting beweegt, dan wanneer deze niet beweegt. Consumenten zien het digitale scherm met een bewegende uiting vaker (+29%) vanaf een grotere afstand én kijken hier langer (+18%) naar dan naar de niet-bewegende variant. De totale impact neemt hierdoor met 52% toe.
Dit blijkt uit eyetracking-onderzoek dat onderzoeksbureau Validators heeft uitgevoerd in opdracht van Kinetic, Exterion Media en Ngage Media. Op Amsterdam Centraal Station lieten zij respondenten rondlopen met een eyetracking bril, om zo het kijkgedrag te registreren en de zichtbaarheid van bewegende uitingen af te kunnen zetten tegen niet-bewegende uitingen op de digitale schermen. Lees meer

JCDecaux zoekt wel vaker de aandacht voor buitenreclame door middel van het lanceren van een niet bestaand product of dienst (zoals Gletsi ijs uit 2005). VliVlaVlo was een fictieve campagne van het rondreizende Vlooiencircus VliVlaVlo. JCDecaux onderzocht met de opvallende en kleurrijke uitingen de effectiviteit van buitenreclame en wilde aantonen hoe Out of Home het online mobiel zoekgedrag en merkcontact stimuleert.
Lees verder: Lees meer

Dit weekend komt de zomer er nog niet aan (helaas), maar dus wel een goede gelegenheid om te denken aan mooi weer en dus ijs. Kinetic en Mindshare hebben voor Magnum & Cornetto afgelopen zomer met groot succes een grote buitenreclamecampagne gevoerd. Een reden voor deze bedrijven om deze campagne in te zenden voor de AMMA’s (het jaarlijkse mediaprijzen festival).
Unilever heeft met deze campagne enorm zwaar ingezet op buitenreclame in Amsterdam, zowel qua aantallen als met de toevoeging van allerlei speciale formaten. Kinetic heeft daar onderzoek naar gedaan en daaruit bleek dat deze strategie voor een impulsproduct als ijs absoluut zijn vruchten heeft afgeworpen. Qua bereik kun je met buitenreclame op een gegeven moment niet zoveel meer toevoegen, maar de campagne heeft voor heel veel extra awareness gezorgd (en een flinke stijging van de ijsverkoop).
 

De Amerikaanse branche organisatie voor buitenreclame (Outdoor Advertising Association of America) is een campagne gestart tegen een van hun “concurrenten”: internet reclame. Reclame voor Internet(sites) was en is een belangrijke adverteerder voor buitenreclame exploitanten, maar online reclame is natuurlijk ook een geduchte concurrent van het medium. Met een flink onderzoeksrapport ( “This is What Reality Looks Like”) en een campagne (“Feel the real campaign”) probeert de OAAA de waarde van online advertising in twijfel te trekken en juist de kracht van OOH aan te tonen. Internet reclame is minder effectief dan menigeen denkt dat het is: te weinig zichtbaar, ad blockers en online fraude zijn meer regel dan uitzondering. De komst van Internet heeft voor veel omzet gezorgd bij buitenreclame exploitanten (en nog steeds), maar je hoeft natuurlijk niet altijd lief voor je klant te blijven…. Lees meer

Kinetic Nederland heeft in samenwerking met de buitenreclame exploitant blowUP media innovatieve stappen gezet op het gebied van de meetbaarheid van Out of Home media. Met verschillende technieken en methoden zijn inzichten verzameld over één van de belangrijkste locaties van blowUP Media: The Wow® in Rotterdam.
Dit digitale scherm ligt recht tegenover het Centraal Station van Rotterdam en genereert met deze ligging veel bereik. Maar de grootte van het ‘ruwe’ bereik en de bijbehorende waarde van de advertentie slots – per week, dag, uur – waren moeilijk te bepalen. Daarnaast bracht de profilering van het scherm nog andere uitdagingen met zich mee. Kinetic heeft daarom een onderzoekstraject opgestart waarbij diverse innovatieve onderzoeksmethoden zijn gebruikt om hier meer informatie over te vergaren. Vier aandachtsvelden:
(1) Innovatieve meetmethode via ‘wifi grabber’
Om het bereik te meten van de locatie is er een wifi grabber geïnstalleerd boven de Wow die gericht is op het plein voor Rotterdam CS. De wifi grabber zendt een wifi- signaal uit en ‘vangt’ daarmee de mobiele devices die voorbijkomen binnen een vooraf bepaalde straal van rondom het scherm. Hiermee wordt op een betrouwbare manier inzicht gegeven in het bereik van de Wow. De data werd geverifieerd door middel van handmatige tellingen met behulp van een webcamera, waaruit bleek dat op een vijf minuten basis de wifi grabber in staat was een constant percentage van de daadwerkelijke voorbijgangers op te pikken.
(2) Inzicht op real-time niveau
Uniek aan deze meetmethode is dat er inzicht wordt gekregen op een real-time niveau. Naast een algemeen bereikscijfer dat kan worden afgegeven, is het mogelijk om aantallen te verkrijgen op dag-, dagdeel- en zelfs uurniveau. Informatie die zowel relevant is voor adverteerder als exploitant onder andere ten aanzien van prijsstelling voor diverse time slots. Een andere ‘next-level’ mogelijkheid die de wifi tracking techniek mogelijk maakt, is aangeven op welk moment er relatief nieuw bereik wordt opgebouwd. Doordat de wifi grabber de mac-adressen uitleest kan de contactfrequentie worden bepaald met unieke devices, en is dus ook inzichtelijk wanneer nieuwe devices worden bereikt. Ook dit is een punt dat zowel voor adverteerder als media-eigenaar waardevol is voor bijvoorbeeld campagne-en tariefstrategie.
(3) Mobiele data
Een andere vernieuwende methode die gebruikt is om voor blowUP Media de locatie beter in kaart te brengen is het uitlezen van mobiele advertentie-impressies van voorbijgangers op het plein. Dit geeft een indicatie van druktebeelden en verplaatsingsgedrag van mensen die de stad bezoeken en contact hebben met het scherm. Indien er minder mobiele advertentie impressies worden geladen duidt dit op meer aandacht voor het scherm van de voorbijgangers. Dit biedt relevante inzichten voor de implicatie van de gecombineerde inzet van Out of Home en mobiele campagnes, zoals dat de combinatie meer waard is in het weekend dan doordeweeks.
(4) Analyse van de omgeving van het scherm
Het vierde punt waar op geanalyseerd is, is de omgeving van het scherm. Rotterdam CS is de toegangspoort van de stad en biedt vele hotspots. Kinetic heeft dit nu ook daadwerkelijk – visueel- aangetoond door de omgeving van het scherm in een heatmap weer te geven. Op basis van verschillende thema’s, zoals zakelijk/werk, culturele/toeristische trekpleisters, shopping, etcetera, wordt duidelijk in welke gebieden rondom de Wow de hoogste concentratie van die hotspots is. Behalve het inzicht in hoe de gebieden precies in de stad zijn verdeeld, helpt deze informatie blowUP media met aantonen dat veel verschillende doelgroepen in contact komen met het scherm tijdens de verschillende time slots.
Bruikbare inzichten
Het onderzoek biedt waardevolle inzichten waarmee zowel Kinetic als blowUP Media de dienstverlening naar hun klanten kan optimaliseren. Ernst Vos, CCO blowUP Media Group: “Onze iconische locaties hebben altijd hun plaats gevonden binnen de mediastrategie op basis van gevoel en ervaring. Maar met de uitbreiding van de digitale markt is er steeds meer vraag van klanten naar real-time validatie en pricing. Kinetic’s nieuwe onderzoekstechnieken helpen om de waarde van ons super premium Out of Home portfolio te verrijken met veelomvattende informatie. De volgende stap is de implementatie van deze tools om de markt- en inkoopprocessen te faciliteren en daarmee digitale Out of Home advertenties nog effectiever te maken.”

De grootste exploitant van reclamemasten (Interbest) en de grootste posterspecialist (Kinetic) hebben gezamenlijk met het bureau Neurensics (neuromarketing research) onderzoek uitgevoerd naar de impact van locatie en formaat bij Out-of-Home reclame.
Deze bedrijven melden dat het gelukt is om de emotionele impact van buitenreclame te kwantificeren. De meest betrouwbare manier waarop je dit kan onderzoeken is door het brein van mensen uit te lezen en daarom werd neuro-onderzoeksbureau Neurensics ingeschakeld. Het is de eerste keer in Nederland dat proefpersonen in een MRI-scanner werden gelegd om te kijken wat er precies gebeurt in de hersenen zodra consumenten geconfronteerd worden met commerciële Out of Home uitingen.
Partijen wilden onderzoeken hoe de emotionele verwerking beïnvloed wordt door locatie en formaat van de reclame uiting. Interbest hoopte en verwachtte natuurlijk dat formaat een positief effect zou hebben. En ja: formaat speelt de belangrijkste rol bij de emotionele verwerking van uitingen.
Emotionele impact wordt tot 84% verhoogd
Onderzocht zijn reclamemasten, billboards en abri’s. Vergeleken met reclame in een abri is de emotionele impact van een billboard tot 77% sterker en van een reclamemast tot 84% sterker. Formaat is king, concluderen de onderzoekers. Billboards en masten differentiëren duidelijk tussen de positieve en negatieve emoties. Dit betekent dat als een uiting een positief gevoel uitdraagt, deze nog positiever overkomt bij de consument indien de uiting op groot formaat wordt getoond. Andersom geldt dit ook voor uitingen met een sterk negatief component. Een poster voor een enge horrorfilm is op een mast of billboard nog beter angst of gevaar uit te dragen dan op een abri.
Digitaal met animatie versterkt effect met 10%
Dit effect wordt nog sterker uitvergroot op bij een digitale uiting. Zowel positieve als negatieve emoties worden dan nog meer versterkt ten opzichte van de conventionele uiting. Uitgedrukt in factoren geeft digitaal een extra lift van 10 procent. Alle uitingen die op de digitale masten zijn getoond, waren licht geanimeerd. De meeste digitale uitingen zijn nog niet geanimeerd, maar gezien de impact loont het dus voor adverteerders om animatie toe te voegen aan hun digitale uiting, aldus het onderzoek.
Locatie heeft ook effect op impact van de uiting
Formaat speelt de belangrijkste rol bij de emotionele verwerking, maar ook locatie heeft een significante invloed op de emotionele impact van de uitingen. Een Umfeld waarbij alertheid is gewenst van de weggebruiker kan ervoor zorgen dat de impact van de uiting daalt, denk aan locaties met kruispunten of rode stoplichten Afhankelijk van de ‘negatieve’ situatie kan dit oplopen tot een daling van 73 procent. Maar een groen stoplicht kan de emotionele impact tot 27 procent laten stijgen.
Onderzoeksopzet
Het is de eerste keer in Nederland dat proefpersonen in een MRI-scanner werden gelegd om te kijken wat er precies gebeurt in de hersenen zodra consumenten geconfronteerd worden met commerciële Out of Home uitingen. Voor de onderzoeken zijn in totaal 48 mensen gescand en meer dan 25.000 hersenscans van het hele brein geanalyseerd. Terwijl de proefpersonen in de scanner lagen, werd een film getoond waarin ze beelden zagen van een autorit waarbij langs de verschillende formaten -abri’s, billboards en masten- werd gereden. In de diverse formaten zaten exact dezelfde uitingen. Daarvóór hadden de proefpersonen de film al in 3D bekeken, zodat de ruimtelijke aspecten van de formaten goed overkomen.
Door op deze nieuwe virtuele manier te werken kon het onderzoek zo ecologisch valide mogelijk worden uitgevoerd, omdat alle omgevingsfactoren gecontroleerd waren. Voor het Umfeldonderzoek is er een experiment opgezet dat is ontworpen als een fake theorie rij-examen. De proefpersonen moesten bepalen of ze bij elke situatie moeten remmen of niets hoeven te doen. Naast elke verkeerssituatie zijn negatieve en positieve posters weergegeven. Tijdens de taak werd de hersenactiviteit gemeten. De emotionele impact werd berekend door de breinreacties op negatieve en positieve posters met elkaar te vergelijken tussen de verschillende formaat- en Umfeldcondities.
Ter illustratie: welke invloed heeft Umfeld?
kineticumfeld