Resultaten aanbesteding RET-concessie

De aanbesteding van de RET (het openbaar vervoersbedrijf in Rotterdam en omstreken) voor reclamerechten op abri’s en in metrostations heeft geleid tot op zijn minst een opvallend resultaat: de exploitatie van de abri’s gaat van JCDecaux naar Clear Channel. De concessie voor digitale schermen in de metro blijft bij CS Digital Media. De twee contracten starten per 1 augustus 2024 en hebben een looptijd van 5 jaar, met daarna een optie tot verlenging van 1 jaar.

Analoge reclameobjecten: abri’s en metropanelen

Clear Channel Nederland is vanaf 1 augustus 2024 verantwoordelijk voor de buitenreclame exploitatie van de analoge reclameobjecten van RET in Rotterdam en omgeving. Deze concessie omvat ruim 2.800 analoge vakken. De concessie omvat het beheer, onderhoud, schadeherstel en exploitatie van de abri’s en analoge metropanelen in het vervoersgebied van de RET. Deze abri’s en metropanelen zijn grotendeels te vinden in Rotterdam, maar ook in omliggende gemeenten als Vlaardingen, Albrandswaard en Barendrecht en op stations van de Randstadrail. Naast deze abri’s en metropanelen valt ook ‘station domination’ op metrostation Beurs binnen de concessie.

Wierish Debipersad, Commercial Director bij Clear Channel Nederland, benadrukt: “RET is een van de grootste concessies van Nederland, dus wij zijn enorm blij om ruim 2.800 analoge vakken in Rotterdam en omgeving toe te voegen aan ons portfolio. Vanaf 1 augustus zijn wij dé exploitant in Rotterdam. Kijkend naar de top steden van Nederland, vind je ons in Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Almere, Den Bosch, Leiden, Leeuwarden en Maastricht. Steden om trots op te zijn en een combinatie die zorgt voor een verbetering van ons landelijke bereik en een nog betere landelijke dekking voor onze adverteerders.”

“Wij zijn enorm verheugd met onze nieuwe mediapartner, Clear Channel, die dankzij hun ruime ervaring in media-exploitatie en brede adverteerdersnetwerk een onmisbare aanvulling is voor de ontwikkeling van onze media aspiraties.”, aldus Jean Paul Duurland, Manager Marketing, Verkoop en Services bij RET.

Digitale reclameobjecten in metro

RET gunt de reclameconcessie van het digitale metronetwerk in Rotterdam aan CS Digital Media (CSDM) voor een periode van zes jaar. Het volledige vernieuwde reclamenetwerk biedt 285 digitale schermen verspreid over 64 stations in de regio Rijnmond. CSDM behoudt zijn positie in digitale schermen in het openbaar vervoer in Rotterdam en breidt deze verder uit.

Coo Mark Veenman van CSDM: ‘Met deze gunning groeien wij verder in de positie als digitale specialist voor de metronetwerken van Nederland. Door de uitbreiding in Rotterdam, in combinatie met het netwerk in Amsterdam, realiseren wij 48 procent van alle digitale contacten in de regio Rijnmond en Groot Amsterdam in de 13+ doelgroep.’

Nieuwe abri’s in Hilversum: duurzaam, modern en groen

Vanaf 21 mei tot en met juni worden door heel Hilversum 104 nieuwe abri’s (bushokjes) geplaatst. De nieuwe abri’s zijn duurzaam, groen en modern. De huidige abri’s zijn aan het einde van hun levensduur en moeten worden vervangen. Global Media & Entertainment is de eigenaar en exploitant. Op 27 juni openen wethouder Arno Scheepers (Openbare Ruimte), wethouder Bart Heller (Groen) en de directie van de exploitant de abri’s officieel.

Op de foto is een van de eerste abri’s te zien die geplaatst is. Groene daken, bijenhotels en nieuwe haltepalen worden in de komende weken gerealiseerd.

Circulair en modern

De nieuwe abri’s zijn gemaakt van staal, glas en beton. Dat zijn materialen die goed te recyclen zijn. De abri’s kunnen volledig worden hergebruikt en ze zijn modulair ontworpen, waardoor veel onderdelen op locatie te vervangen zijn. Negen abri’s krijgen digitale reclameschermen en vijf abri’s krijgen een digitaal informatiepaneel. Deze abri’s zijn naar verwachting in juli klaar, afhankelijk van wanneer de stroomaansluitingen door Liander worden opgeleverd.

Arno Scheepers, wethouder Openbare Ruimte: “Ik ben blij dat er deze week gestart is met het plaatsen van deze eigentijdse, duurzame en groene abri’s die goed in onze openbare ruimte passen en ook nog eens extra communicatiemogelijkheden bieden.”

Groene abri’s dragen bij aan biodiversiteit

Alle nieuwe abri’s krijgen een groen dak. De plantjes op elke abri passen bij het gebied waar de abri staat. Bijvoorbeeld een klaproos in een gebied waar vroeger akkers waren en deze plant van nature voorkomt. Bij veertien abri’s komen er planten in de wand en bij dertig abri’s komt er een bijenhotel op het dak. Zo bieden de abri’s bijen en andere insecten een plek om zich voort te planten en te overleven. En dat draagt bij aan de biodiversiteit in Hilversum.

Bart Heller, wethouder programma Groen: “De nieuwe abri’s laten zien dat je ook met kleine maatregelen een bijdrage kan leveren aan de leefomstandigheden van dieren in de stad. En als je dan zo’n kleine maatregel 104 keer uitvoert maak je ineens meters.”

Tijdloos design

Global Media & Entertainment plaatst de abri’s en is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, schadeherstel en exploitatie. Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht voor nieuwe abri’s opnieuw aan hen gegund. Ook de abri’s die nu worden vervangen werden door hen beheerd. Gemeente Hilversum heeft alle inschrijvers bij de aanbesteding uitgedaagd om aandacht te geven aan het ontwerp, duurzaamheid en biodiversiteit.

Marieke Kattenpoel, Operations Director Global Media & Entertainment: “Wij zijn enorm trots om ook de komende jaren exploitant in Hilversum te zijn. De abri die wij momenteel aan het plaatsen zijn, neemt het stokje over van de welbekende Dudok variant. De nieuwe abri draagt bij aan een groenere openbare ruimte en is met haar tijdloze design, zeer passend in de prachtige gemeente Hilversum.”

Oude abri’s worden gerecycled

De huidige abri’s zijn in 2006 geplaatst door Global Media & Entertainment. Deze abri’s zijn toen speciaal ontworpen voor Hilversum met stijlelementen van Dudok. Zij zijn eigenaar van deze abri’s en nemen het recyclen van de abri’s voor hun rekening.

Bron: persbericht gemeente Hilversum

De aanbestedingsprocedure is door NABB begeleid.

Aanbesteding abri’s en vrijstaande reclamevitrines Deventer

De gemeente Deventer is op 17 april 2024 een openbare aanbestedingsprocedure gestart voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van abri’s en vrijstaande reclamevitrines. Deventer wil op een toetsbare en transparante wijze een overeenkomst aangaan met één contractant. De huidige exploitant (Global Media en Entertainment) exploiteert momenteel de abri’s.

De nieuwe opdracht omvat 121 abri’s en maximaal 16 vrijstaande reclamevitrines en zal starten op 1 augustus 2024.

50% van de abri’s dienen voorzien te worden van een sedum dak. Door de nieuwe exploitant kunnen abri’s en vrijstaande reclamevitrines voorzien worden van digitale schermen.

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed en wordt begeleid door NABB.

Abri-concessie ‘s-Hertogenbosch blijft bij Clear Channel

Clear Channel heeft opnieuw de abri-reclame concessie in ‘s-Hertogenbosch gewonnen. Dit houdt in dat zij ook de komende 10 jaar de abri’s in Den Bosch gaat beheren, onderhouden en exploiteren. Het gaat om circa 170 abri’s, maar daar worden tevens 25 vrijstaande digitale reclamevitrines aan toegevoegd. 

Het nieuwe contract, met een looptijd van 10 jaar, start in januari 2023. De locaties van de digitale schermen worden nog afgestemd met de gemeente. Plaatsing van de objecten volgt daarna en zal naar verwachting starten medio 2023. 

“Met de winst van Den Bosch en eerder dit jaar de winst van de vrijstaande reclamevitrines in Eindhoven behouden we onze jarenlange, sterke positie in Brabant. Met de toevoeging van digitale schermen in Den Bosch én Eindhoven groeit ook ons landelijke City Live netwerk, waarmee we in steeds meer grote steden, juist ook buiten de Randstad, zichtbaarheid kunnen bieden aan onze adverteerders.”, aldus Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland. 

NABB heeft deze aanbesteding namens de gemeente begeleid.

Eindhoven

JCDecaux wint aanbesteding digitale billboards Eindhoven

De groei van digitale buitenreclame gaat onverminderd door; de bestedingen van adverteerders groeien aanmerkelijk sterker dan op analoge vormen. Ook de markt van digitale billboards groeit.

JCDecaux heeft de aanbesteding voor 16 grootformaat digitale displays langs de drukste wegen in Eindhoven gewonnen. In de vijfde stad van Nederland, en de derde economische regio (Brainport Eindhoven), kan straks een groot publiek bereikt worden met Digitale Out Of Home campagnes. Vanaf september 2022 zullen deze digitale billboards operationeel zijn.

In haar persbericht meldt JCDecaux het volgende verder over dit project:

De nieuwe premium 6,5 m2 LED displays, die eerder al in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag verschenen, tonen de scherpste content in een ratio van 9:16 (staand beeldformaat). Op strategische plekken, langs de drukste verkeersaders van Eindhoven, kunnen adverteerders straks een geheel nieuw publiek aanspreken. De uitbreiding van het digitale netwerk past volledig bij het innovatieve karakter van Eindhoven, en biedt JCDecaux de mogelijkheid om de digitalisering van buitenreclame door te zetten. Dankzij de nieuwste technologieën kunnen adverteerders inspelen op de actualiteit en heel nauwkeurig specifieke doelgroepen bereiken.

De displays zullen op hernieuwbare energie gaan draaien. JCDecaux gaat daarnaast bezoekers informeren, onder andere over verkeersstromen in de stad, om zo de bereikbaarheid te vergroten. Dankzij deze innovaties bouwen we mee aan een duurzame publieke ruimte. We kijken uit naar de exploitatie en kunnen niet wachten om de eerste adverteerders te verwelkomen op deze prachtige uitbreiding van ons digitale netwerk.

De aanbesteding is namens de gemeente Eindhoven begeleid door NABB.

Wel reclame voor auto’s en vliegreizen en Haagse bus- en tramhokjes

Op donderdag 7 oktober werd een motie van de Partij voor de Dieren in de Haagse raad aangenomen (23 stemmen voor, 20 tegen). Deze motie roept de gemeente op om geen reclame meer toe te staan voor ‘fossiele industrie’, voor de luchtvaartindustrie en voor fossiele auto’s. Dit bericht werd door een lokale krant geplaatst en daarna klakkeloos in alle landelijke media overgenomen.
Er loopt momenteel een aanbestedingsprocedure van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de reclame exploitatie van abri’s in Den Haag, Delft, Westland en Midden-Delfland. In de berichtgeving in alle media is echter gebaseerd op een claim van de PvdD dat MRDH ervoor open zou staan om deze reclames te weren. Dat is echter NIET het geval.
In de openbare aanbesteding is bepaald dat MRDH het reclamebeleid volgt van de betrokken gemeenten. In het reclamebeleid van de gemeente Den Haag is geen verordening opgenomen dat deze vormen van reclame verboden zijn. De motie van de PvdD heeft dus geen effect op het nieuwe contract.
Naar verwachting zal later dit jaar de opdracht aan een exploitant gegund worden, die zich dus dient te houden aan het reclamebeleid van de gemeenten waar de reclamevitrines geplaatst zijn. Alle gemeenten volgen de beleidslijnen zoals deze door de Reclame Code Commissie zijn vastgelegd, waarbij verboden gelden voor bijvoorbeeld tabaksreclame en aanstootgevende reclame.
De gemeente Den Haag bevestigde aan NABB dat het reclamebeleid leidend is, ook voor de aanbesteding van MRDH. Ook MRDH bevestigde aan NABB dat geen enkele toezegging gedaan is om reclame voor fossiele producten te weren, juist omdat MRDH het beleid volgt van de gemeenten waar de reclamevitrines geplaatst zijn.
In de berichtgeving wordt ook verwezen naar het besluit van de gemeente Amsterdam om fossiele reclame in de metro te weren. Dat is niet correct: er is een convenant gesloten tussen de exploitant (CS Digital Media) en de stad om reclame voor fossiele brandstoffen en vliegtickets tegen dumpprijzen te verbieden. Dit is een afspraak met een exploitant en een regeling die aanzienlijk minder ver gaat dan de motie in Den Haag: zie hier artikel van NABB.

Clear Channel wint aanbesteding gemeente Almere

Clear Channel Nederland heeft de concessie voor buitenreclame gewonnen in de gemeente Almere. Het betreft een exclusieve overeenkomst met een minimale looptijd van 10 jaar. Begin 2022 wordt naar verwachting gestart met het plaatsen van de nieuwe reclamevitrines. Het gaat om circa 600 analoge reclame zijdes in abri’s en vrijstaande objecten, circa 80 digitale 2m² schermen en circa 20 digitale 6,5m² schermen.
Begin 2020 werd deze aanbesteding op de markt gezet (NABB heeft het project namens de gemeente begeleid), maar door corona werd de aanbesteding teruggetrokken. Met de huidige exploitant (JCDecaux) werden afspraken gemaakt in verband met de overbrugging. In 2021 werden de marktomstandigheden goed bevonden om het project weer op te starten. Verschillende bedrijven hebben deelgenomen aan de aanbesteding, waarbij dus Clear Channel als winnaar naar voren is gekomen.
 “Na de recente winst van Leiden en Dordrecht voegen we opnieuw een 100.000+ gemeente toe aan ons landelijk dekkende netwerk. Op dit moment is Almere de 8e stad van Nederland, met de ambitie om binnen 5 jaar uit te groeien tot 5e stad van Nederland. In Almere vind je meerdere winkelgebieden, natuur en moderne architectuur. De jongste stad van Nederland heeft daarmee veel te bieden voor inwoners én bezoekers en daarmee ook voor adverteerders. Met de winst van Almere voegen we, mede gezien de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam en het Gooi, op de juiste plek bereik toe aan ons analoge netwerk en tegelijkertijd vergroten we ons digitale netwerk. Dit is in lijn met onze strategie om onze landelijke spreiding nog verder te optimaliseren en om te investeren in digital out of home.” aldus Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland.
“Tijdens het inkoopproces voor de reclame in vitrines heeft de gemeente gezocht naar een partij die de reeds ingezette lijn van de huidige aanbieder verder kan door ontwikkelen op beleving, kwaliteit en duurzaamheid. Buiten de inkomsten die we ontvangen zetten we hiermee een volgende stap die past bij onze ambities van een groeiende, groene en duurzame stad”, aldus Julius Lindenbergh, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Almere.
Duurzaamheid
Binnen deze concessie is duurzaamheid een belangrijk thema. Als ondertekenaar van het United Nations Global Compact heeft Clear Channel zich gecommitteerd aan het reduceren van de CO2 uitstoot. De doelstelling is om in 2030 geheel CO2 neutraal te zijn. In Almere gaat Clear Channel daarom diverse duurzame projecten uitrollen die bijdragen aan het behalen van deze doestelling.
Over Almere
Almere telde op 1 juli 2021 ruim 216.000 inwoners en is hiermee de grootste gemeente van Flevoland en de achtste gemeente van Nederland. Het stadshart van Almere Stad heeft het grootste winkelgebied van Almere en is één van de grootste winkelcentra van Nederland. Ook Almere Haven en Almere Buiten hebben forse winkelgebieden. Verder staat Almere bekend om de bijzondere bouwwerken en moderne architectuur in de stad.

Nieuwe abri’s in Amersfoort wekken stroom op

De gemeente Amersfoort stelde vorig jaar een budget beschikbaar om te investeren in 130 nieuwe abri’s. NABB begeleidde de gemeente bij de voorbereidingen en de aanbesteding. Het resultaat mag er zijn: de winnende inschrijver op deze aanbesteding was OFN die met een prachtig ontwerp kwamen en goed inspeelden op de duurzame wensen van de stad.
Tien abri’s op het Stationsplein worden uitgevoerd met daken die volledig ingevuld zijn met zonnepanelen. Deze 10 abri’s kunnen straks circa 70% van de energiebehoefte van alle abri’s in de stad dekken: niet alleen de verlichting in de abri, maar ook de verlichting van de reclamevitrine. Door concentratie van de zonnepanelen op de abri’s op het Stationsplein was aansluiting op het stroomnet makkelijk te realiseren. Veel andere abri’s in de stad krijgen de bekende groene (sedum) daken.
De volgende fase van dit project betreft de aanbesteding van de reclamevitrines, welke naar verwachting later dit jaar opgestart zal worden.

Verduurzaming van bushokjes

Het ongelooflijke succes van de groene bushokjes in Utrecht (2018) leidde tot een hausse aan nieuwe duurzame ontwikkelingen. 2020 was het jaar waarin gemeenten duurzaamheid een belangrijk onderdeel lieten zijn bij aanbestedingsprocedures. Mede als gevolg hiervan hebben exploitanten en producenten een reeks van nieuwe producten geïntroduceerd. Drie ontwikkelingen springen in het oog:

  • Abri’s met groene (sedum) daken
  • Abri’s met zonnepanelen
  • Milieukostenindicator

Heel veel groene daken
Hoewel de milieueffecten van groene daken relatief beperkt zijn (minder CO2 en fijnstof, betere afwatering, verkoeling), is het zichtbare en positieve effect op de uitstraling van de openbare ruimte veel belangrijker. In de volgende steden zijn op grote schaal abri’s voorzien van sedum daken: Gouda (80x), Amersfoort, Nieuwegein (93x) Provincie Utrecht (200x). Binnen lopende contracten tussen exploitant en gemeente hebben (of worden binnenkort) diverse exploitanten (Clear Channel, Exterion Media, JCDecaux, RBL Outdoor) ook op kleinere schaal bestaande abri’s voorzien van groene daken (bv: Apeldoorn, Breda, Hengelo, Haarlem, Heerlen, Meijerijstad, Schiedam, Zaanstad). Maar niet alleen op daken, ook op zijkanten van abri’s (Amsterdam Vijzelstraat) zijn groene panelen geplaatst.
Zonnepanelen
Het energieverbruik van de verlichting in de abri en de reclamevitrine kan aanzienlijk verminderd worden als op de daken zonnepanelen aangebracht worden. Abri’s zonder reclamevitrine worden al langer voorzien van kleine zonnepanelen, omdat deze slechts beperkt stroom verbruiken. Abri’s met reclamevitrine kunnen inmiddels echter ook in hun stroomvoorziening gebruik maken van grotere zonnepanelen op daken. Dat gebeurt momenteel bij abri’s in Leiden en Amersfoort. Hiervoor zijn grotere investeringen nodig dan voor de groene daken en soms blijkt echter ook dat de kosten voor aansluiting op het energienet zeer hoog zijn.
Milieukostenindicator
Met de milieukostenindicator (MKI) kunnen aanbestedende diensten milieueffecten als uitstoot en grondstoffenverbruik in de hele (productie)keten van een oplossing meenemen bij de uitvraag en aanbiedingen vergelijkbaar maken. De milieukostenindicator berekent de maatschappelijke kosten als de optredende milieueffecten bij productie, gebruik en verwerking van een oplossing weer ongedaan gemaakt zouden moeten worden. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Bij aanbestedingen in de steden Leiden en Amersfoort is gebruik gemaakt van deze systematiek. De gemeente Leiden werd met haar project voor de aanbesteding van duurzame bushokjes door het Ministerie van I&W zelfs genomineerd voor de KoopWijsPrijs (helaas net niet gewonnen).
PIANOo is hierop ingesprongen en heeft naar aanleiding van deze aanbestedingen een stappenplan gemaakt voor het inkopen van straatmeubilair met de milieukostenindicator.
NABB
NABB was als adviseur betrokken bij de grootste aanbestedingen (Utrecht, Leiden, Amersfoort, Nieuwegein, provincie Utrecht), waarbij – mede in samenwerking met de inkopende diensten – voor deze steden gezocht is naar de passende strategie en uitwerking van de aanbestedingsprocedure en programma van eisen. Ook in 2021 zullen weer diverse aanbestedingsprocedures uitgevoerd worden, waarbij we vanzelfsprekend gebruik zullen maken van de reeds opgedane kennis en ervaring.

De groene (sedum) abri’s van Gouda worden nu geplaatst

Eerder dit jaar werd bekend dat Clear Channel Nederland de aanbesteding voor buitenreclame in de gemeente Gouda won. Het betreft een exclusieve overeenkomst met een minimale looptijd van 15 jaar. De concessie bestaat uit 230 analoge zijdes in zowel abri’s als vrijstaande panelen en uit een 16 digitale 2m² schermen. Alle oude reclameobjecten worden de komende periode vervangen voor nieuwe objecten.
Na het enorme succes van de groene abri’s in Utrecht hebben meerdere steden aangegeven ook het sedum te willen introduceren. Een van de eerste steden na Utrecht is Gouda waar alle abri’s voorzien worden van een sedum dak.
Clear Channel is begin juni gestart met de plaatsing van de abri’s en op dit moment is bijna de helft van de in totaal 75 abri’s geplaatst. Als startsein voor het gebruik van de nieuwe abri’s knipten wethouders Thierry van Vugt en Hilde Niezen van de gemeente Gouda en Managing Director Raymond van Kasterop van Clear Channel Nederland op 25 juni aan de Vuurdoornlaan een lint door.
“Na het succes van de groene daken in Utrecht worden nu ook in Gouda abri’s met groene daken geplaatst. Sedum reduceert fijnstof, bergt regenwater en bestrijdt hitte. In de zomer is een begroeid dak 30 graden koeler dan een zwart dak. Dat maakt sedum zeer aantrekkelijk in stedelijk gebied. Daarnaast vergoot het de biodiversiteit. Bijen en vlinders komen er graag op af. We zijn blij dat we op deze manier de kwaliteit van de leefomgeving vergroten en ons steentje bijdragen aan verduurzaming.”, aldus Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland.
Wethouder Thierry van Vugt (stadsmarketing en welstand) is blij met de nieuwe reclameobjecten: “Deze nieuwe aanbesteding bood ons de kans om de buitenruimte in te richten met nieuwe, ‘state of the art’ voorzieningen. Hierbij is ook gelijk gekozen voor een duurzame oplossing met groene daken of zonnepanelen. En worden vijf bushokjes voorzien van AED’s. De vernieuwing zorgt dat we meer maatwerkinformatie aan inwoners en bezoekers aan de stad kunnen bieden en dat naast een plattegrond, ook de evenementenkalender en de hotspots van Gouda op een aantal digitale borden getoond worden. De nieuwe aanbesteding levert bovendien structureel extra inkomsten op.”
Wethouder Hilde Niezen (verkeer en duurzaamheid): “Groen in de stad is belangrijk. Het maakt de woonomgeving aantrekkelijk en leefbaarder. We zijn daarom heel blij met deze nieuwe bushokjes. De groene daken dragen bij aan onze ambitie om Gouda toekomstbestendig te maken. Samen met inwoners en ondernemers zet de gemeente stappen om In 2040 CO2 neutraal te  zijn. We hopen dat deze zichtbare groene daken een inspiratie zijn voor onze inwoners om ook hun dak te vergroenen.”

Clear Channel Nederland wint abri concessie Gouda

Ook Gouda krijgt abri’s met een sedum dak

De aanbesteding (begeleid door NABB) voor abri’s en vrijstaande reclamevitrines van de gemeente Gouda is door Clear Channel Nederland gewonnen. Het betreft een exclusieve overeenkomst met een minimale looptijd van 15 jaar. Met het winnen van de concessie Gouda voegt Clear Channel Nederland 230 analoge zijdes en 20 digitale 2m² schermen toe aan haar netwerk.

De concessieovereenkomst gaat in op 1 april en in de maanden daarna zal Clear Channel starten met de plaatsing. Het succes van de groene daken (Utrecht) vindt dus navolging in Gouda, waarbij in deze stad de daken van alle abri’s voorzien zullen worden van sedum. Daarnaast wordt een deel van de abri’s voorzien van een AED en zonnepanelen.

Clear Channel versterkt dus wederom haar commerciële marktpositie in de Randstad: na Utrecht en Leiden (waarbij RBL Outdoor de officiële concessiehouder is) heeft het bedrijf in Gouda zelfstandig ingeschreven. De huidige concessiehouder is JCDecaux.
Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland meldt:

“Na de winst van concessie Leiden eerder deze maand, versterken we met winst van concessie Gouda opnieuw onze landelijke spreiding. Tegelijkertijd breiden we met het winnen van Gouda ons digitale netwerk in drukbezochte shopping areas verder uit. Het centrum van Gouda trekt jaarlijks namelijk meer dan een miljoen toeristen, waarvan meer dan 70% uit Nederland komt.”

Wethouder Thierry van Vugt, gemeente Gouda meldt:

“Deze nieuwe aanbesteding bood ons de kans om de buitenruimte in te richten met nieuwe, ‘state of the art’ voorzieningen. Hierbij is ook gelijk gekozen voor een duurzame oplossing met groene daken of zonnepanelen. En worden vijf bushokjes voorzien van AED’s. Ik ben blij dat we door de vernieuwingen onze bezoekers aan de stad nog beter informatie op maat kunnen bieden en dat naast een plattegrond, ook de evenementenkalender en de hotspots van Gouda op een aantal digitale borden getoond worden. Dit draagt bij aan de gastvrijheid die Gouda wil uitstralen.”

RBL Outdoor wint abri-concessie gemeente Leiden

Na een aanbestedingsprocedure (begeleid door NABB) heeft de gemeente Leiden RBL Outdoor geselecteerd als de nieuwe exploitant voor abri’s en vrijstaande reclamevitrines. RBL Outdoor zal de reclame exploitatie onderbrengen bij Clear Channel.
RBL Outdoor versterkt hiermee haar positie in de Randstad; in 2018 won dit bedrijf de concessie van de gemeente Utrecht met onder meer de bekende abri’s met sedum daken. Bij de aanbesteding van Leiden werd gestuurd op ontwerp, kwaliteitsbeleving en duurzaamheid. Een zeer vernieuwend MKI/LCA traject leidde ertoe dat de inschrijvers sterk gefocust werden op het realiseren van optimale duurzaamheid (zowel bij productie als gedurende de gehele concessieperiode). Over de details hiervan zullen wij binnenkort nader berichten.
De huidige abri’s en mupi’s (concessie van JCDecaux) zullen vanaf augustus 2020 vervangen worden, waarbij in de objecten culturele elementen van de stad verwerkt gaan worden.
De concessie betekent natuurlijk ook positief nieuws voor Clear Channel. Wierish Debipersad, Commercial Director Clear Channel Nederland meldt in een persbericht:

“We zijn trots dat we wederom een 100.000+ gemeente kunnen toevoegen aan ons landelijk dekkende netwerk. Door Leiden toe te voegen, zorgen we ervoor dat onze unieke spreiding en bereik nog verder toeneemt. De nieuwe objecten die worden geplaatst zijn duurzaam en vernieuwend. Leiden kent een rijke geschiedenis en trekt jaarlijks ruim 1 miljoen museumbezoekers. Daarom zijn er in de objecten culturele elementen van de stad verwerkt. Zo voegen we kunst en de lokale identiteit toe aan het straatbeeld.”

In deze stad van 125.000 inwoners gaat Clear Channel 384 analoge zijdes exploiteren in zowel abri’s als vrijstaande panelen.

Reclame op NS stations ’tijdelijk weg’

Al vele jaren geleden startte JCDecaux een procedure tegen de NS, omdat de Europese regels voor openbaar aanbesteden niet gevolgd zouden zijn. Na een jarenlange procedure stelde het Gerechtshof JCDecaux op de belangrijkste punten in het gelijk. In andere woorden, de NS had moeten aanbesteden. De rechterlijke uitspraak heeft grote gevolgen: vanaf 1 december zijn alle reclamevitrines op de stations ‘leeg’. Dat betekent witte vakken in de analoge vitrines en de digitale reclamevitrines staan op zwart, waardoor de huidige exploitant (Exterion Media) dit voor adverteerders aantrekkelijke medium niet meer mag verkopen.
De witte reclamevakken hebben veel aandacht gekregen via vele nieuwsberichten en twitter feeds. Lopend op de stations zien we onmiddellijk wat het effect van reclame was: de levendigheid heeft een flinke deuk gekregen. Via diverse kanalen heeft de NS laten weten dat de reclame terugkomt, maar dat eerst een aanbestedingsprocedure gevolgd zal worden.

Hieronder een link naar een paar artikelen:
Artikel Volkskrant van 9 december 2019
Artikel NOS van 9 december 2019
Artikel AD van 9 december 2019
 

JCDecaux rolt eerste nieuwe Mupi´s uit in Den Haag

JCDecaux heeft zijn eerste nieuwe objecten uitgerold in Den Haag, nadat dit bedrijf eerder dit jaar de aanbesteding voor vrijstaande reclamepanelen (2 tot 6 m²) won.
Het Haagse buitenreclame-aanbod van JCDecaux kenmerkt zich door een flinke digitalisering. Zo komen er op drukke centrumlocaties en in het populaire winkelgebied digitale Mupi´s. De lcd-schermen van deze objecten beschikken over een 4K-resolutie en hebben een omvang van 86 inch.
Ook is er langs de drukke doorgaande wegen in de stad plaats voor een aantal digitale billboards. JCDecaux introduceerde deze digitale portrait display van maar liefst 6,5 vierkante meter onlangs in Amsterdam en heeft daarmee de primeur op digitaal groot formaat midden op straat in de centra van de grote steden.
Daarnaast is er in Den Haag vanzelfsprekend een analoog Mupi-netwerk, dat binnen afzienbare tijd evenwichtig over de stad verspreid is en zichtbaarheid biedt op strategische high-traffic-locaties.

Utrecht krijgt bijenhotel als reclamemast

Na een (mede door NABB begeleidde) aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Utrecht exploitant Interbest de opdracht gegund om een wel erg bijzondere reclamemast te gaan realiseren. Langs de A2 (oostzijde, tegenover The Wall) komt een 30-meter hoge reclamemast die voorzien wordt van twee grote led-schermen (de lichtsterkte wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht en er zal worden voldaan aan de eisen die Rijkswaterstaat hiervoor stelt). Tussen 01.00 uur en 05.00 uur ‘s zal sowieso geen reclameuiting te zien zijn.
Interbest besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, zo wordt onder meer gebruik gemaakt van materialen van oude masten.
De mast zelf gaat ook functioneren als bijenhotel. De mast krijgt een honingraatstructuur van staal, gevuld met FSC-houten delen en nestkasten voor de bijen. Voeding krijgen de bijen via de bloemen in de berm, ingezaaid met speciaal samengesteld biologisch meerjarig bloemenzaad. De mast moet daarmee een nestelplek voor wilde bijen, hommels en vlinders worden. Garanties worden daar natuurlijk niet voor gegeven, de bijen komen, of ze komen niet.
Gemeld wordt dat Utrecht de eerste stad in de wereld is die een reclamemast krijgt die ook functioneert als bijenhotel.
De reclamemast zal naar verwachting in de loop van 2019 gerealiseerd worden.
Op de foto is een montage te zien zoals ingediend door Interbest bij haar inschrijving.
Bronnen: De Utrechtse Internetcourant, Algemeen Dagblad

RBL Outdoor wint abri concessie gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht wijst de concessie voor abri’s, vrijstaande reclamevitrines en billboards toe aan RBL Outdoor. Dit heeft de gemeente op woensdag 18 juli 2018 bekend gemaakt. In de outdoor objecten komen circa 1.670 analoge en 60 digitale zijden. De vrijstaande reclamevitrines en billboards worden geplaatst op A-locaties als Vredenburg, Amsterdamsestraatweg en Janskerkhof; de abri’s zullen door de gehele stad geplaatst gaan worden.
De concessie omvat 479 abri’s, 200 vrijstaande reclamevitrines (2m²) en 10 digitale portrait billboards (6,5m²) en heeft een looptijd van 15 jaar. In het centrum van Utrecht worden twintig vrijstaande reclamevitrines (dubbelzijdig) en tien abripanelen voorzien van een digitaal scherm. Daarnast worden een aantal abri’s tevens voorzien van ‘digitale kiosken’ (digitale interactieve schermen met reisinformatie, plattegronden en informatie over evenementen en activiteiten in Utrecht).
VERKOOP VAN RECLAMEVAKKEN VIA CLEAR CHANNEL NEDERLAND
RBL Outdoor werkt in dit project nauw samen met Clear Channel. RBL Outdoor zal het straatmeubilair gaan plaatsen, beheren en onderhouden. Clear Channel zal de reclameruimte gaan verkopen aan lokale, nationale en internationale adverteerders.
“Utrecht staat met ruim 344.000 inwoners op de vierde plaats op de lijst van grootste gemeenten in Nederland en is daarom een zeer waardevolle toevoeging aan het netwerk van Clear Channel Nederland. Het versterkt onze positie in de randstad en verbetert tegelijkertijd onze landelijke spreiding. Daarnaast breiden we met het winnen van deze concessie ons digitale portfolio flink uit.“, aldus Raymond van Kasterop, Sales & Marketing Director Clear Channel Nederland.
IMPLEMENTATIE VAN NIEUW STRAATMEUBILAIR
Na de zomer wordt er gestart met het vervangen van het straatmeubilair. Naar verwachting zal dit proces medio volgend jaar volledig gereed zijn. Een flink aantal abri’s zal voorzien worden van zonnepanelen. Ook worden veel abri’s uitgevoerd met een sedum (groen) dak. Deze laatste duurzame innovaties worden voor de eerste keer in Nederland op een dergelijke schaal uitgevoerd.
NABB:
Abri aanbestedingen in de grote steden komen slechts eens in zoveel jaar voorbij, omdat een lange contractduur noodzakelijk is om de investeringen te rechtvaardigen. JCDecaux is de huidige exploitant en eigenaar van het bestaande straatmeubilair. RBL Outdoor en Clear Channel weten met deze winst hun marktpositie in de Randstad dus aanzienlijk te versterken.
RBL Outdoor
Sinds 1952 specialiseert RBL Outdoor (‘Reclamebureau Limburg) zich in het produceren en exploiteren van kwalitatief hoogwaardige buitenmedia. Oorspronkelijk richtte het bedrijf zich op gemeenten in Limburg, maar gestaag breidde het RBL-netwerk van abri’s, infopanelen, billboards en vensters zich uit naar onder andere Noord-Brabant en Drenthe. Belangrijk concessies van RBL Outdoor zijn onder meer Maastricht, Emmen en Tilburg.
Clear Channel Nederland
Clear Channel Nederland heeft (digitale) abri’s, billboards en masten door heel Nederland. Als onderdeel van Clear Channel Outdoor behoort Clear Channel Nederland tot één van de grootste outdoor bedrijven ter wereld. Met 670.000 objecten in meer dan 30 landen bereikt Clear Channel maandelijks een half miljard mensen.
bronnen:

  • persbericht Clear Channel
  • www.duic.nl (Utrechtse Internet Courant)

 

Billboards zijn nu ook uit Utrecht verwijderd

gemeentelijke billboard concessies verdwijnen in rap tempo
In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de vier grote steden) zijn de analoge billboards na het aflopen van de respectievelijke concessies allemaal verwijderd. In 2015 heeft JCDecaux de billboards in Den Haag en Amsterdam verwijderd. In 2016 haalde Exterion Media de billboards in Rotterdam weg en eind oktober 2017 heeft JCDecaux ervoor gezorgd dat de billboards in Utrecht ook uit het straatbeeld zijn verdwenen. Aanbestedingsprocedures voor de exploitatie van analoge billboards zijn niet meer door de 4 grote steden uitgeschreven. De reden daarvan is dat geen enkele exploitant meer bereid is afdrachten voor dergelijke billboards te betalen (en dat was toch de voornaamste reden dat deze reclameobjecten in openbare ruimte werden geplaatst).
Gemeenten kregen tot een paar jaar geleden nog wel flinke afdrachten, maar door het instorten van het billboardmarktsegment zijn exploitanten niet meer in staat zijn om dergelijke afdrachten te betalen. In 2012 werden er door de nationaal opererende exploitanten nog circa 4000 commerciële billboard vlakken aangeboden, maar dat aantal ligt inmiddels lager dan 2500 (bron: buitenreclameonderzoek). Omzetten worden al een tijd niet meer gerapporteerd door exploitanten. Op het hoogtepunt (circa 2008) besteedden adverteerders circa €35 miljoen, maar nu is de omzet slechts een paar miljoen. De redenen voor de daling van de billboardmarkt zijn divers:

  • Tot voor de crisis van 2008/2009 waren de grootste adverteerders automotive en financials; deze adverteerders hebben hun bestedingen zeer sterk ingekrompen en het bleek vrijwel onmogelijk alternatieve adverteerders te vinden;
  • Het succes van reclame op het 2m2 formaat, waarbij het portrait-formaat aansluit op bestaande digitale uitingen (Facebook e.d.);
  • Vanaf vorig decennium is de groei van het aantal 2m2-vakken zeer groot geweest: in 2006 waren er 35.000 vakken beschikbaar, in 2017 ruim 55.000; en
  • Adverteerders willen steeds dichter bij het point-of-sale zitten (en billboards staan daar toch meestal verder vanaf).

Hoewel uit het buitenreclame onderzoek van 2012 bleek dat billboards goed scoorden (grote impact met hoog bereik), lijkt het eindigen van de billboardconcessies in de vier grote steden de definitieve doodsteek van dit medium geworden. Als adverteerder kun je nauwelijks bereik in de grote steden opbouwen, zodat de exploitanten geen landelijke en regionale pakketten meer kunnen aanbieden. Dit heeft negatieve gevolgen op de omzetmogelijkheden en daarmee ook een grote impact op de ruimte om financiële afdrachten aan gemeenten te doen.
Gemeenten zijn inmiddels bezig nieuwe aanbestedingsprocedures op te tuigen, waarbij ingespeeld wordt op het wegvallen van de analoge billboardmarkt. In de regel wordt gekozen voor een beperkt aantal digitale billboards, een gedeeltelijke switch naar portrait formaat (6m2-billboards) en het inzetten van deze objecten voor gemeentelijke communicatie.
Alleen op privaat grondgebied (aan panden, in parkeergarages, op vliegvelden en bij restaurants) zijn – en blijven- er nog wel te exploiteren analoge billboards (exploitatie door Clear Channel en MMD Media), maar vermoedelijk betalen adverteerders aanzienlijk minder dan een aantal jaar geleden. Dat is interessant voor adverteerders, want een prachtig en impactvol medium is voor relatief lage prijzen beschikbaar.
 

Voorlopige gunning concessie Metro Amsterdam: CS Digital Media

De gemeente Amsterdam heeft op 31 oktober 2017 bekendgemaakt de voorlopige gunning van de concessie aanbesteding voor Reclame in het metronet Amsterdam toe te kennen aan CS Digital Media. Hoewel de grote marktpartijen ook deelnamen aan de aanbesteding, kwam CS Digital Media als winnaar uit de aanbesteding.
Het gehele metro netwerk Amsterdam zal binnen de nieuwe overeenkomst, welke aanvangt op 1 april 2018, volledig digitaal worden uitgevoerd. Op alle 38 stations van de Oost- en Ringlijn en de nieuwe Noord-Zuid lijn zullen in totaal 280 digitale schermen gepositioneerd worden die allen 4K beeldkwaliteit vertonen via een mix van 75”, 86” en 98” schermen. Daarnaast zullen op alle bovengrondse stations nieuwe haltevoorzieningen (abri’s en windschermen) geplaatst gaan worden.
CS Digital Media versterkt hiermee haar positie als digitale out-of-home media exploitant in Nederlandse metro netwerken, want het bedrijf exploiteert ook de digitale schermen in de Rotterdamse metro.
“Programmatic Amsterdam”
Het gehele netwerk van digitale schermen zal vanaf de start, in samenwerking met MyAdbooker, volledig gebruik maken van programmatic technologie. De gemeente Amsterdam heeft met deze inrichting van het complete netwerk de wereldprimeur het eerste volledige programmatic out of home medianetwerk te zijn. Via de programmatic technologie wordt het voor adverteerders mogelijk om op basis van data zeer specifiek zendtijd in te kopen waardoor waste wordt voorkomen.
Radjen van Wilsem, CEO CS Digital Media: “Het handhaven en uitbreiden van de concessie in Amsterdam, stelt ons in de gelegenheid om vanaf startdatum een netwerk uit te rollen waar wij gebruik maken van alle door ons in de afgelopen jaren ontwikkelde technologieën. Wij brengen de Digital Out of Home naar the next level en zo ontstaat er een “Online in Out of Home” medialandschap.”
NABB heeft de gemeente Amsterdam bij deze aanbesteding begeleid.

Abri concessie Amstelveen gaat naar Exterion Media

Exterion Media heeft de aanbesteding van de gemeente Amstelveen gewonnen. Het contract tussen Exterion Media en de gemeente Amstelveen voor het beheer, onderhoud en de reclame-exploitatie van abri’s en europanels is getekend voor een periode van 10 jaar. De huidige concessiehouder is JCDecaux.
Exterion Media start april 2018 met de exploitatie van 155 abri’s en 48 europanels in de gemeente Amstelveen.
Met de toevoeging van deze concessie vult Exterion Media haar bestaande digitale portfolio in Amstelveen Stadshart (veel digitale schermen in het winkelcentrum) aan met traditionele objecten verspreid door Amstelveen.
Met ruim 80.000 inwoners is Amstelveen een belangrijke concessie. Door de gunstige ligging, goede bereikbaarheid en de uitstekende verbindingen met Amsterdam en Schiphol is Amstelveen een zeer aantrekkelijke gemeente met hoogwaardige voorzieningen zoals de Schouwburg, winkelcentrum Stadshart, het Cobra museum en het Amsterdamse Bos waar jaarlijks 6 miljoen bezoekers komen om te ontspannen, te sporten of een evenement te bezoeken. Met Schiphol op steenworp afstand wordt Amstelveen als gunstige vestigingsfactor gezien door KLM, KPMG en vele andere bedrijven. Dit trekt dagelijks duizenden werkzame personen naar Amstelveen.
Amstelveen staat bekend als een groene en leefbare gemeente. Behoud en versterking van dit imago is van belang voor de gemeente, waarbij duurzaamheid een van de belangrijkste aspecten is. Vanuit dit oogpunt worden er deels gereviseerde objecten geplaatst.
Eric Kip, Managing Director, Exterion Media meldt: “Wij zijn enorm trots op de toevoeging van Amstelveen aan ons concessieportfolio. Hiermee versterken we de performance voor onze adverteerders nóg meer. Na de lancering in april 2018 zullen we hier minimaal 10 jaar zichtbaar zijn met onze mooie objecten.”
bron: Nederlands MediaNieuws

Den Haag wijst voorlopige gunning informatievitrines toe aan JCDecaux

Na een openbare aanbesteding heeft de gemeente Den Haag op 31 oktober 2017 het contract voor de vrijstaande reclamevitrines (2 tot 6 m²) voorlopig gegund aan JCDecaux. Als geen bezwaar ingediend wordt, zal de definitieve gunning eind november plaatsvinden. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari 2018, maar de daadwerkelijke plaatsing zal in de eerste helft van 2018 voltooid worden.
JCDecaux zet in de Hofstad de digitalisering van OOH media voort met hoogwaardige digitale schermen en levert daarbij diverse moderne publieke diensten met betrekking tot interactiviteit en connectiviteit. Ook wordt met name in het winkelgebied in het centrum het buitenreclame-aanbod enorm vergroot.
In de aanbesteding zet de gemeente Den Haag de standaard die we waarschijnlijk in meer steden gaan zien: 86 inch digitale schermen (de Mupi’s), ’traditionele’, dus analoge Mupi’s en grotere LED-schermen in portrait formaat (zie concept op foto, het nieuwe billboard). De gemeente gaat zelf ook intensief gebruik maken van de digitale schermen voor citypromotion en gemeentelijke informatie.
René Witzel, Algemeen Directeur JCDecaux Nederland merkt in hun persbericht het volgende op: “Met de voortzetting van het Mupi-contract in Den Haag verstevigt JCDecaux zijn dominante positie in de commercieel belangrijke Randstadregio. Wij zijn er trots op dat we met onze interactieve producten en diensten een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbeleving van de Haagse openbare ruimte.
JCDecaux en Den Haag hebben sinds 1989 een partnerschap en we zijn verheugd dat de stad opnieuw haar vertrouwen in ons uitspreekt. JCDecaux breidt met deze winst zijn digitale portfolio verder uit en biedt straks als enige exploitant zowel analoge als digitale zichtbaarheid op straat in de vier grootste steden van het land, hetgeen past bij de internationale ambitie om in 2020 in de top 5 van digitale mediabedrijven te staan.”
NABB heeft de gemeente bij deze aanbestedingsprocedure begeleid.