In Nederland hangen meer dan 10.000 lichtmastreclames die voor veel bedrijven onmisbaar zijn voor hun herkenbaarheid. De digitaliseringsslag in de buitenreclamemarkt heeft ook dit marktsegment betreden. In een aantal grote Nederlandse steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda en Gouda) zijn naast analoge ook digitale lichtmastreclames geïnstalleerd. In Rotterdam hangen momenteel zelfs al tientallen digitale lichtmastreclames.
Voorbeeld: Rotterdam, Goudsesingel

De grootste exploitant in dit marktsegment is NPB Media en dit bedrijf heeft flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van een moderne digitale lichtbak. Het betreft lichtbakken die qua lichtintensiteit voldoen aan de eisen van de NSVV en waarop uitingen na 6 of 10 seconden wisselen. De lichtbak is enkelzijdig, de niet-zichtzijde is dus een donker, niet opvallend vak. De lichtmastreclames worden bij digitaal gebruikt voor bewegwijzering en herkenbaarheid en kunnen ook campagnematig ingezet worden. Klik hier om een beeld te krijgen van een digitale lichtmastreclame in Rotterdam.
Volgende foto: digitale lichtmastreclame in Utrecht

 

Het zat er natuurlijk aan te komen: digitalisatie van lichtmastreclames.
In Rotterdam is de eerste pilot van start gegaan, waarbij de exploitant (NPB Media) op een viertal locaties lichtmastreclames heeft gedigitaliseerd (Stadionweg, Maasboulevard (2x) en Posthumalaan). Niet eenvoudig (je hebt continu stroom nodig, op een lichtmast is die niet altijd aanwezig) en er zijn effecten op verkeersveiligheid en uitstraling van de openbare ruimte. Kortom, er zijn pilots nodig om acceptatie van deze nieuwe reclamevorm te onderzoeken.
Voor de adverteerder betekent deze wijze van adverteren extra attentiewaarde en de exploitant is in staat om op dezelfde locatie meerdere adverteerders te tonen. Tevens kunnen de lichtmastreclames ook voor andere doeleinden gebruikt gaan worden, zoals op de foto te zien is via tijdsaanduiding.
Op de site van NPB Media is een film te zien van deze uitingen.
Maar de primeur voor digitale lichtmastreclames was al diverse jaren geleden voor een project vlak bij de Efteling. Duidelijk is dat de kwaliteit enorm verhoogd is.

 
 

Op maandag 4 juli 2011 is de gemeente Steenbergen gestart met twee meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures voor lichtmastreclames en A0-reclame.
De aanbesteding voor A0-reclame betreft het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 86 2- of 3-zijdige A0-reclamedisplays en het leveren, plaatsen, onderhouden en schoonmaken van twee vrije plakplaatsen.
De aanbesteding van lichtmastreclame betreft het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van maximaal 44 lichtmastreclames.
De gemeente Steenbergen ligt in de provincie Noord-Brabant. De gemeente Steenbergen telt 6 kernen. Naast de hoofdkern Steenbergen bestaat de gemeente uit de kernen Dinteloord, Nieuw Vossemeer, De Heen, Kruisland en Welberg. In de gemeente wonen ruim 23.000 inwoners.
De aanbesteding wordt begeleid door NABB. Geïnteresseerde exploitanten kunnen het bestek opvragen bij NABB (info@NABB.nl).

De Stichting City Dynamiek Eindhoven heeft na een aanbesteding besloten om het exclusieve recht om lichtmastreclames te plaatsen en te exploiteren te gunnen aan het bedrijf Best Image Signing. Dit bedrijf is op dit moment actief in de signage markt en betreedt dus met deze stap een nieuw marktsegment (voor wat betreft de exploitatie van lichtmastreclames). Best Image heeft echter in de signage markt al veel klanten in Eindhoven.
Onderdeel van de overeenkomst is dat alle huidige lichtmastreclames in de loop van 2012 worden vervangen. De nieuwe lichtbakken hebben een nieuwe, moderne vormgeving en worden uitgevoerd met LED. De huidige lichtbakken zijn nog uitgevoerd met TL. Door de toepassing van LED wordt aanzienlijk minder energie verbruikt, de nieuwe lichtbakken hebben een vermogen van nog geen 20 Watt.
Op dit moment wordt lichtmastreclame in Eindhoven geëxploiteerd door verschillende bedrijven, Best Image neemt vanaf 1 juli 2011 echter de exclusieve exploitatie op zich.

Binnen de gemeente Doetinchem wordt lichtmastreclame vooralsnog niet toegepast. De gemeente gaat de mogelijkheid bieden om op nader te bepalen locaties qua formaat uniform uitgevoerde en energiezuinig verlichte lichtmastreclames te plaatsen aan de lichtmasten. Vanaf 1 juli 2011 wordt de opdrachtnemer exclusiviteit geboden voor het plaatsen van maximaal 100 lichtmastreclames in de gemeente Doetinchem.
Namens de gemeente Doetinchem is het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame op donderdag 21 april 2012 gestart met een aanbestedingsprocedure.
Het bestek is inmiddels verzonden aan een geselecteerde groep potentieel geïnteresseerde exploitanten.
Nadere informatie over deze aanbesteding is te verkrijgen bij NABB (info@NABB.nl).

Reclanet behoudt haar sterke positie in de omgeving van Amersfoort: na de gemeentes Amersfoort, Breukelen en Zeist heeft ook de gemeente Soest gekozen voor de LED lichtmastreclames van Reclanet.
In samenwerking met het NABB is er een vernieuwde exploitatie overeenkomst tot stand gekomen en zal Reclanet ook de komende 10 jaar weer de lichtmastreclames gaan exploiteren in Soest. Er zullen maximaal 75 lichtmastreclames geplaatst mogen worden van 700 x 1000 mm.
Binnen nu en twee maanden zal er een eerste aanvang gemaakt worden met het vervangen van alle! lichtbakken in Soest. Voor de huurders zullen de huidige lichtbakken kosteloos vervangen worden voor een moderne en energiezuinige versie. Naast een energiebesparing van ca. 85 % t.o.v. de huidige lichtbakken zullen de nieuwe LED lichtmastreclames ook ten goede komen aan de uitstraling van de lichtmastreclames in het straatbeeld.

De Stichting City Dynamiek Eindhoven heeft op basis van een gesloten overeenkomst met de gemeente Eindhoven het exclusieve recht tot het exploiteren van reclame in de openbare ruimte.
Namens CDE is het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame gestart met een offerteaanvraag met als doel het realiseren van een concessieovereenkomst tussen CDE en een exploitant voor wat betreft de exploitatie van maximaal 500 lichtmastreclames binnen de gemeente Eindhoven.
Het bestek is inmiddels verzonden aan een geselecteerde groep potentieel geïnteresseerde exploitanten.
Nadere informatie over deze aanbesteding is te verkrijgen bij NABB (info@NABB.nl).

Op woensdag 9 februari 2011 is de gemeeente Moerdijk gestart met een aanbesteding voor de plaatsing en exploitatie van lichtmastreclames en digitale informatieborden.
Het doel van de gemeente Moerdijk met deze meervoudige onderhandse aanbesteding is te komen tot het afsluiten van een concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van maximaal 40 lichtmastreclames en maximaal drie (3) digitale informatieborden in de gemeente Moerdijk.
De werkzaamheden voor deze aanbesteding worden door NABB uitgevoerd. Meer informatie is te verkrijgen via info@NABB.nl

Na een openbare aanbestedingsprocedure heeft het Nationaal Publiciteits Bureau (NPB) de exploitatie van commerciële reclame aan licht- en bovenleidingmasten in de gemeente Amsterdam gewonnen.
Het contract gaat in op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van 10 jaar. Het NPB is al de bestaande exploitant van lichtmastreclame in Amsterdam en heeft in de afgelopen jaren een sterke positie in deze buitenreclame-activiteit opgebouwd. Komende jaren zullen alle bestaande en nieuwe lichtmastreclames in Amsterdam worden uitgevoerd met energiezuinige verlichting, die zal leiden tot een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik.
Het NPB verwacht in de komende tijd een verdere groei van het aantal lichtmastreclames in Amsterdam te realiseren. Het NPB is de grootste exploitant van lichtmastreclame en heeft de exploitatierechten van de meeste grote gemeenten in Nederland.

Op 10 juni 2010 is de gemeente Amsterdam gestart met de aanbesteding van de lichtmastreclames. Het betreft een concessie voor het beheren, onderhouden en exploiteren van commerciele reclame op licht- en bovenleidingmasten. De gemeente Amsterdam zal aan de exploitant het recht verlenen om gedurende de looptijd van de overeenkomst (10 jaar) op de in het bestek genoemde locaties lichtbakken te exploiteren voor reclamedoeleinden. Het areaal bestaat momenteel uit circa 1350 lichtbakken. De huidige exploitant is het Nationaal Publiciteitsbureau (NPB).
Meer informatie via www.aanbestedingskalender.nl