De gevolgen van de corona-crisis zijn voor de buitenreclamebranche ongekend. In het derde kwartaal van 2020 daalde de omzet met 25% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Year-to-date ligt de omzet nu 37% lager dan in 2020. Tot voor een paar weken geleden bestond de hoop dat het vierde kwartaal weer wat herstel zou kunnen laten zien, maar de komst van de tweede golf belooft echter niet veel goeds. Normaliter is de omzet in het vierde kwartaal het hoogst, zodat naar alle waarschijnlijkheid de jaaromzet van alle deelnemende exploitanten nog scherper zal dalen.
Outreach voorzitter Eric Kip meldt in het persbericht: “Helaas hebben we gezien dat out of home ook in het 3e kwartaal nog steeds sterk onder druk stond. Dit ondanks het feit dat Nederland tijdens de zomervakantie massaal in eigen land op vakantie is geweest en iedereen buiten uitgebreid heeft kunnen genieten van het heerlijke weer. Het is duidelijk dat de tweede golf Covid-19 besmettingen een verdere negatieve impact op het jaarresultaat zal hebben. Hoe groot het negatieve effect precies zal zijn is op dit ogenblik nog niet in te schatten.”
Outreach meldt dat het aandeel van traditionele buitenreclame (dus analoge posters) licht gestegen is van 63% naar 67%. Een opvallende trendbreuk, omdat sinds 2015 het aandeel van digitale buitenreclame steeds sterk steeg. Een mogelijke verklaring (visie NABB) is dat vanaf dit jaar de omzet op NS niet meer meegenomen wordt in opgaves van Outreach en zoals bekend was een significant deel van de digitale omzet afkomstig van de schermen op NS stations.
Bron: persbericht Outreach 23 oktober 2020
 
 

Toename mobiliteit vormt basis voor herstel van OOH-markt
De persconferentie van het kabinet op zondag 15 maart was het startsein van de intelligente lockdown van Nederland. Dat is ook goed te zien in de mobiliteitscijfers, die vanaf die datum en masse kelderden (bron: Apple Mobility Trends Reports, 13 januari 2020 = 100). De mobiliteit van de automobilist en voetganger ligt echter  inmiddels weer boven het oude niveau, maar het openbaar vervoer doet duidelijk langer over het herstel. Vooral het thuiswerken is de belangrijkste verklaring hiervoor.
Deze toename van de mobiliteit kan de basis leggen onder het mogelijke herstel van de omzetten in de out of home-markt, waar in de eerste helft van dit jaar 44% van het budget werd ingeleverd. Deze daling geldt zowel voor de traditionele vormen van out of home als voor digital (DOOH). In totaal werd € 54,5 miljoen omgezet in de eerste twee kwartalen van 2020. In 2019 werd in dezelfde periode ruim € 97 miljoen aan reclameruimte verkocht.
Uit de cijfers van Outreach, de gezamenlijke marketingorganisatie van de grootste out of home exploitanten in Nederland, blijkt dat vooral het tweede kwartaal dramatisch is geweest. De omzet liep maar liefst 67% terug in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019. Ook hier geldt dat de afname vrijwel gelijk is verdeeld over traditioneel (-68%) en digital (-66%).
2020 zal de boeken ingaan als een verloren jaar. Eric Kip, voorzitter van Outreach, ziet echter wel een voorzichtig herstel: “Adverteerders hebben vrijwel niet geadverteerd in het tweede kwartaal. Gedurende de zomerperiode hebben de adverteerders de communicatie met hun doelgroepen weer stap voor stap opgestart. Er zijn zelfs weken waarin OOH weer een gezonde bezettingsgraad heeft gehad en dat is een goed signaal. Niet alleen voor out of home, maar voor de hele mediabranche.”
Bron: persbericht Outreach

NABB versus Tegenlicht
Op zondag 27 april 2020 zond de VPRO een reportage uit van Tegenlicht met de titel ‘Rebellen tegen reclame’. Mijn buitenreclamehart werd een beetje geraakt, zodat er alle reden is om met een reactie te komen.
WAT WAS DE BOODSCHAP VAN TEGENLICHT:

 • Wereldwijd wordt er meer dan 600 miljard euro besteed aan reclame, maar met de opmars zou ook de afkeer groeien. Een ‘voorhoede van wetenschappers’ heeft kennelijk de strijd aangeboden tegen reclame. Een toekomst zonder reclame, kan dat wel of spreken we over een strijd van Don Quichotte?
 • Elke dag worden burgers geconfronteerd met meer dan 5000 reclameprikkels. En daar hebben wij als burgers niet om gevraagd. In andere woorden, reclame smeert ons dingen aan die we niet willen. Van de informatieve en manipulatieve functie is alleen nog het laatste overgebleven.
 • De afkeer van reclame werd met een drietal concrete voorbeelden duidelijk gemaakt:
  • In de Franse stad Grenoble had de burgemeester in zijn verkiezingsprogramma (2014 )opgenomen dat hij reclame uit de stad wilde verwijderen. Hij won de verkiezingen en hield woord: 325 billboards zijn verwijderd. Allemaal blije burgers werden geïnterviewd. De inkomsten uit reclame vormden slechts 0,1% van de gemeentelijke begroting, zodat deze beslissing makkelijk genomen kon worden.
  • In Engeland is een actiegroep actief onder de naam ‘Subvertisers International’. Met fluorescerende hesjes en sleutel van de abri/ reclamevitrine in de hand wisselen ze de reclameposters voor een alternatieve boodschap.
  • In Frankrijk is een vergelijkbare actiegroep actief die op panden vormen van anti-reclame heeft gehangen. Ook werd de reclameverlichting in winkelstraten uitgezet. Een van de actievoerders komt binnenkort voor de rechter en loopt het risico tot 2 jaar gevangenisstraf.
 • De link met Nederland werd in Tegenlicht slechts zijdelings gemaakt. In onze markt besteden adverteerders jaarlijks circa 4,6 miljard aan reclame. Bushokjes worden voorzien van sedum en zonnepanelen, maar wie betaalt deze vooruitgang? Volgens Tegenlicht betalen wij deze zelf, door de reclame. Maar wat kost het ons??

VISIE NABB:
Programma’s die zich kennelijk ‘journalistiek’ noemen, mogen ongestraft onzin verkondigen, dat op landelijke televisie uitzenden en zelfs indirect oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid (‘haal de posters maar uit de reclamevitrines’). Misschien moeten we eerst maar eens de subsidie op dit soort journalistiek opheffen.
Dat een voorhoede van wetenschappers zich tegen reclame keert, lijkt mij onjuist. Al tientallen jaren zijn er burgers (waaronder wetenschappers) die om diverse redenen tegen reclame zijn. Niets nieuws onder zon, volgens mij is er geen enkel bewijs dat de groep mensen die tegen reclame zijn, aan het groeien is. Reclame wordt niet door iedereen gewenst, dat is bekend. Maar er is ook voldoende onderzoek beschikbaar dat aantoont dat reclame ook toegevoegde waarde heeft. En ja, we kunnen ons soms vragen stellen bij de goede bedoelingen van een adverteerder zoals op de foto bij dit artikel te zien is. We denken echt niet dat een commerciële bank zich druk maakt om daklozen.
In Grenoble zijn inderdaad de billboards verwijderd. Op zich niet heel vreemd, want analoge billboards zijn in de hele wereld in snel tempo aan het verdwijnen. In Frankrijk is in de openbare ruimte de reclamedruk (aantal m2 reclame) veel groter dan in Nederland. Ter illustratie: in 2014 stonden er 325 billboards in Grenoble (160.000 inwoners), in een vergelijkbare stad qua aantal inwoners in Nederland (Amersfoort) stonden er 10. Reclame verdween echter niet uit de openbare ruimte van Grenoble. In 2018 sloot JCDecaux een nieuw contract af met de gemeente Grenoble voor de plaatsing en exploitatie van bushokjes. Met reclame.
Buitenreclame is onontkoombaar in de openbare ruimte. Net als reclame op Google, Facebook en Instagram ook niet te vermijden is. Maar we krijgen er wel veel voor terug. Een kleine opsomming van de voordelen van buitenreclame:

 • Reclame exploitanten levert straatmeubilair (zoals abri’s) en zorgen voor beheer, onderhoud en schadeherstel
 • Buitenreclame wordt ingezet voor publieke doelen (informatievoorziening, noodmeldingen – momenteel met Corona heel erg zichtbaar)
 • (Culturele) instellingen hebben de mogelijkheid om evenementen onder de aandacht te brengen. Voor de culturele sector is buitenreclame een onmisbaar onderdeel van hun marketingmix
 • Buitenreclame biedt ruimte aan bewegwijzering (plattegrondkasten, lichtmastreclames)
 • Buitenreclame kan soms ook nog een financiële bijdrage opleveren (in Nederland krijgen gemeenten jaarlijks meer dan €60 miljoen aan inkomsten). Geld dat door overheden weer gebruikt wordt voor beheer en inrichting van de openbare ruimte. Gemiste inkomsten uit buitenreclame zullen via andere belastingen toch weer aan de burgers doorbelast worden. De kosten van een gemeente veranderen niet.

Alle reden dus om buitenreclame te koesteren. Reclame is misschien niet altijd mooi, niet altijd passend, maar de voordelen wegen zwaar op tegen de nadelen.

In tijden waar vanzelfsprekend veel aandacht uitgaat naar onze gezondheid, worden de economische gevolgen ook steeds merkbaarder (op donderdag 26 maart meldde het CPB dat de Nederlandse economie in een diepe recessie zal kunnen duiken, waarbij de economie kan krimpen met 7,7 procent). Ook de buitenreclamebranche wordt keihard getroffen.
Zoals bij elke crisis het geval is, gaan de meeste bedrijven direct bezuinigen op kosten die ze goed kunnen controleren. Mediabestedingen staan vaak bovenaan dat lijstje. Uit een rondgang van vakblad Adformatie bleek dat veel adverteerders hun geplande campagnes annuleren en terugtrekken. Evenementen kunnen in het geheel niet plaatsvinden, zodat alle campagnes hiervoor sowieso niet meer te zien zullen zijn.
Van alle mediumtypen wordt de buitenreclamebranche naar onze mening zelfs het hardst geraakt. Door de overheidsmaatregelen is het verkeer stil komen te liggen en zijn er nog nauwelijks mensen op straat. Het is voor adverteerders dus niet rendabel meer om te adverteren in de openbare ruimte. Het directe gevolg is echter dat alle buitenreclame exploitanten met onmiddellijke ingang in zeer zwaar weer terecht zijn gekomen. De overheidsmaatregelen om de crisis te verlichten zijn in eerste instantie gericht op het voorkomen van ontslagen en mensen nog een inkomen te geven, maar het totaal wegvallen van de omzet bedreigt een totale bedrijfstak.
De buitenreclame exploitanten zorgen al tientallen jaren voor een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte (denk bijvoorbeeld aan de abri’s). Daarnaast zijn de buitenreclame media onmisbaar voor de culturele sector en hebben gemeenten zelf ook grote baat bij de communicatiemogelijkheden. De kracht van buitenreclame hebben we de laatste weken kunnen zien door het efficiënte gebruik van digitale media om burgers te informeren over de crisis. Tot slot zorgen de diverse buitenreclame media voor tientallen miljoenen aan financiële afdrachten aan overheden en vervoersmaatschappijen. Deze afdrachten kunnen momenteel niet meer betaald worden, waarbij we zelfs helaas nog niet weten wanneer het einde van de crisis in zicht is.
Alle buitenreclame exploitanten hebben zich direct tot gemeenten gewend met het verzoek om in overleg te gaan over de effecten van de crisis. De brancheorganisatie (Outreach) heeft ook de VNG en ministeries gevraagd om mee te denken en ondersteuning te geven.
Ook NABB is van mening dat deze crisis om aanpassing vraagt van gesloten overeenkomsten. Nauw overleg tussen de gemeenten en exploitanten is noodzakelijk om gezamenlijk uit deze crisis te komen. Een faillissement van een of meerdere exploitanten zal alleen maar leiden tot nog grotere problemen.

De buitenreclamemarkt (Out of Home) blijft groeien. In 2019 is de totale omzet van 12 toonaangevende bedrijven in dit segment gegroeid naar € 211 miljoen. In 2018 bedroeg deze omzet nog € 195 miljoen. Een groei dus van meer dan 8%.

De groei van digitale buitenreclame was met 34% zeer sterk. De omzet groeide van € 56 miljoen naar € 75 miljoen. Deze groei werd met name gerealiseerd door uitbreiding van het aantal digitale schermen in Nederland en een betere bezetting op de bestaande schermen. De flexibiliteit bij de inzet van digitale buitenreclame maakt dat adverteerders en bureaus het medium steeds meer omarmen en het daarmee vast onderdeel maken van de mediamix met onder andere TV en Online.

De traditionele (poster) omzet van buitenreclame daalde licht met 2,3%. Enerzijds heeft dit te maken met een stuk kannibalisatie terwijl aan de andere kant ook het aantal beschikbare vlakken licht is gedaald. De totale traditionele omzet daalde van € 139 miljoen in 2018 naar € 136 miljoen in 2019.

Dit brengt de totale verhouding tussen de traditionele en digitale buitenreclame in 2019 op 64% versus 36%. In 2018 was 71% van de omzet nog traditioneel en 29% digitaal.

Eric Kip, voorzitter Outreach is blij met de ontwikkelingen. “In navolging van wat al gebruikelijk is in andere mediakanalen hebben we in 2019 met 12 toonaangevende buitenreclame-exploitanten besloten om elk kwartaal de netto-omzetten bij een notaris te deponeren. We hebben nu de totaalcijfers van 2018 en 2019 en zien de bevestiging dat buitenreclame zich zeer goed ontwikkelt in een steeds meer gefragmenteerd medialandschap. Voor 2020 hebben we de verwachting dat de totale groei van buitenreclame ± 5% zal gaan bedragen.”

Toelichting bij de grafiek:
In de periode 2010-2017 werd de omzet van de exploitanten gerapporteerd door marktonderzoekbureau Nielsen. Niet alle exploitanten werkten aan deze rapportage mee. Vanaf 2018 wordt de omzet gerapporteerd door Outreach.

De 12 deelnemende bedrijven aan de rapportage van 2018 zijn: blowUp Media / Centercom / Clear Channel Nederland / CS Digital / Exterion Media / Hillenaar Outdoor / JCDecaux / MMD Media / Ocean Outdoor / OOHA Media / OVMedia / Schiphol Media.

Outreach is een samenwerkingsverband van de Nederlandse buitenreclame-exploitanten Centercom, Clear Channel, Exterion Media, JCDecaux, MMD Media, OV Media, Ocean Outdoor en Hillenaar Outdoor. Doel van het samenwerkingsverband is de vele, soms wat onderbelichte kwaliteiten en mogelijkheden van buitenreclame bekend te maken bij een groter publiek. Hierbij valt te denken aan de vele creatieve mogelijkheden en de veelzijdige manieren om buitenreclame in te zetten. Maar ook aan het opvallend hoge bereik en de grote effectiviteit. Dit alles aan de hand van onderzoeksresultaten en creatieve en effectieve voorbeelden uit binnen- en buitenland.

‘dit slaat toch nergens op?’
Oud & Nieuw 2019/2020 zal hopelijk het laatste jaar zijn met extreme schade aan buitenreclamemeubilair: we hopen en verwachten dat de politiek knalvuurwerk zal gaan verbieden. In de afgelopen dagen hebben we van verschillende exploitanten en onderhoudsbedrijven dramatische berichten voorbij zien komen. De schade loopt in de tonnen. Maar ook complimenten voor de buitenreclamebedrijven die deze ‘maatschappelijke’ problemen snel en accuraat weten te herstellen!
JCDecaux meldt op LinkedIn: Een trieste schaderapportage van de nieuwjaarswisseling 2019/2020, met als uitschieter de enorme vernieling van het complete busstation in Uithoorn. Complimenten aan al onze technische collega’s, onze ambassadeurs op de weg, die de afgelopen dagen zich ingezet hebben ons meubilair veilig te stellen en daar waar mogelijk geschikt te maken voor het publiek. Aankomende periode zal met name in het teken staan van ruitherstel en overige vereiste reparatie’s van meer dan 200 ( ! ) vernielde JCDecaux objecten.
De directeur van Exterion Media, Eric Kip, meldt: Na de jaarwisseling heeft onderzoek aangetoond dat inmiddels 61% van de Nederlandse bevolking voor een vuurwerkverbod voor consumenten is. Hoewel ik, samen met mijn kinderen, vuurwerk nog steeds erg leuk en mooi vind, is het meer dan terecht dat het vuurwerkverbod steeds dichterbij komt. Een kleine groep mensen verpest het simpelweg, zoals gewoonlijk, voor de grote massa. Ook voor ons bedrijf is de jaarwisseling elk jaar een ware nachtmerrie. Dit jaar zijn we geconfronteerd met meer dan €150.000 (!) schade aan ons straatmeubilair. Iedereen kan zich voorstellen dat dit niet meer vol te houden is. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat zowel de VVD als het CDA nog steeds een vuurwerkverbod voor particulieren niet willen steunen. Onder aan de streep levert de huidige situatie alleen maar veel maatschappelijke onrust en een gevoel van onveiligheid op. Wie zit daar nu op te wachten? Kortom, reguleer het vuurwerk tijdens de jaarwisseling met georganiseerde vuurwerkshows.
Ter illustratie: onbekenden lieten tussen ruwweg elf uur ’s avonds en een uur ’s nachts een spoor van vernieling achter in en rond de Centrale Zone in Huizen. Met zwaar vuurwerk werden ruiten en reclamedisplays van elf bushokjes kapot gemaakt. Tot grote verontwaardiging van burgemeester Niek Meijer, die spreekt van een ’volstrekt onacceptabele en onzinnige daad’. ,,De gemeenschap draait op voor de kosten. Wij allemaal dus. Dat is ontoelaatbaar!” Exterion Media meldde dat deze abri’s niet vervangen hoeven te worden.  De schade loopt volgens het bedrijf desondanks in de duizenden euro’s. Samen met Exterion Media wil Meijer de rekening bij de daders leggen. Zij hebben een week de tijd gekregen om zich bij de politie, gemeente of de eigenaar van de abri’s te melden. ,,Er zal dan eerst een goed en stevig gesprek plaatsvinden”, licht de burgemeester toe. ,,Daarna gaan we in goed overleg proberen de schade op te lossen.”
OFN Services meldt op LinkedIn: De teams van OFN Services zijn er weer druk mee. Zo vervangen wij ruim 1000 ruiten van bushokjes in geheel Nederland. De glasresten worden vanzelfsprekend door ons opgeruimd en aangeboden voor recycling.
NS, station Vught
Bij Station Vught is in de nieuwjaarsnacht grote schade aangericht door vuurwerk. De kaartjesautomaat op het station werd opgeblazen en diverse ruiten moesten eraan geloven. De grootste schade is aangericht in het voetgangerstunneltje onder het spoor. Daar zijn reclamezuilen van de muur geblazen en de lichtbalken zijn los van het plafond gekomen. Een woordvoerder van de NS reageert woedend. ,,Dit is echt ongelooflijk, schandalig”, zegt hij. ,,Dit gaat vele duizenden euro’s kosten om te repareren.” Volgens de woordvoerder ging rond middernacht het alarm van de kaartjesautomaat af. ,,We gaan kijken of we kunnen achterhalen wie dit gedaan heeft, maar dat is bijna onmogelijk. Het is gewoon schandalig. Dit slaat toch nergens op?”
 

2019 is bijna voorbij, een mooie gelegenheid dus om een aantal belangrijke gebeurtenissen in ons vakgebied te benoemen. Voor degenen die niet het hele artikel lezen: wij wensen u prettige feestdagen en alvast een gezond en succesvol nieuw buitenreclamejaar.
Mediabestedingen blijven in de lift
Hoewel er nog geen cijfers zijn over de mediabestedingen van 2019 hebben wij de sterke indruk dat 2019 voor de meeste exploitanten een bijzonder goed jaar is geweest. De economie bleef groeien en de buitenreclame groeide mee. Het aandeel van 2m2-reclame (‘abri-reclame’) blijft onverminderd hoog (circa 60% van alle bestedingen), maar ook reclamemasten blijven een belangrijk medium.
Digitaal in hoogste versnelling
Daar waar andere media toch veel last houden van online bestedingen, kan OOH profiteren van de snelle groei van digitale objecten. Langs snelwegen, maar ook in steden zien we steeds meer digitale reclamevormen. Elke plek waar veel mensen komen en/ of langere tijd verblijven zijn hubs geworden vol met schermen. Adverteerders kunnen dus steeds beter en gerichter buitenreclame gebruiken.
In Amsterdam heeft CS Digital Media de Ring- en Oostlijn voorzien van hoogwaardige digitale schermen, JCDecaux is druk bezig met de opbouw van de digitale schermen in Rotterdam en Den Haag en Clear Channel (samen met RBL Outdoor) heeft Utrecht voorzien van diverse grotere en kleinere digitale schermen.
Langs snelwegen worden nog steeds analoge reclamemasten omgebouwd naar led, kleinere gemeenten krijgen langs invalswegen digitale informatieborden en zelfs lichtmastreclames worden nu in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam al deels digitaal uitgevoerd.
Regelgeving in ontwikkeling
De groei van digitaal vraagt ook om betere regelgeving. Voor wat betreft lichtintensiteit hanteren de meeste gemeenten het beleid van de NSVV (Richtlijn Lichthinder). Discussie wordt er gevoerd over het toestaan van bewegende beelden en animatie. Amsterdam heeft zelfs het gebruik van bewegend beeld verboden, juist om rust te creëren in de openbare ruimte. In de meeste steden wordt echter bewegend beeld in voetgangersgebieden wel toegestaan.
Exploitanten, mediabureaus en adverteerders hebben via het IAB een mooie en duidelijke position paper geschreven over digital out-of-home. Maar er is nog geen duidelijke aansluiting met regelgeving vanuit de overheid/ gemeenten. Hier valt nog terrein te onderzoeken en te winnen.
Sedum sedum en nog meer sedum
De plaatsing van bushokjes in Utrecht met sedum ging eerst zonder veel aandacht, maar na publicaties in internationale kranten en insta-posts van influencers (Doutzen Kroes bv) bleek het een gouden greep geweest te zijn. Bijen hebben een huisje in de stad gekregen, de abri bleek een middel om duurzaamheid te tonen en burgers worden blij van een groen dak. Utrecht werd overstelpt met nationale en internationale aandacht (recent zelfs nog een prijs gekregen). Vele gemeenten willen nu ook sedum op de bushokjes. De abri’s in Nieuwegein, provincie Utrecht en Gouda worden binnenkort voorzien van groene daken en we verwachten dat nog vele steden zullen volgen.
Analoge billboards worden vervangen door digitale 6,5m2 led schermen
Exploitanten van buitenreclame hebben jaren grote verliezen geleden op de analoge billboards. Adverteerders verlieten het medium, maar contracten met hoge afdrachten liepen nog jaren door. Inmiddels zijn de meeste contracten geëxpireerd. Voorzichtig zien we nu weer groei ontstaan in billboard. Maar dan in een digitale vorm en meestal staand (‘portrait’). Exploitanten kunnen hiermee campagnes op het 2m2 -formaat ook makkelijk doorplaatsen. We verwachten dat steeds meer steden dit soort objecten gaan krijgen. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam staan ze al, in Ede, Almelo en Diemen worden ze komend jaar geplaatst.
Groei en consolidatie bij exploitanten
Never a dull moment in exploitantenland zeggen we wel eens bij NABB. Opvallend vinden wij de snelle groei van Hillenaar Outdoor. Jeroen Hillenaar en collega’s zijn een paar jaar na hun vertrek bij Clear Channel (dat ze zelf oorspronkelijk gestart zijn) weer opnieuw begonnen en hebben inmiddels een flinke positie opgebouwd. Suurland Outdoor is verkocht aan een private investor en Centercom heeft de digitale exploitant van billboards Bereik gekocht.
De belangrijkste en grootste overname vond plaats door het Engelse Ocean Outdoor. Deze digitale reus kocht gelijktijdig Interbest Reclamemasten en Ngage Media. Daarnaast nam dit bedrijf ook de reclamemasten van Beyond Outdoor en Clear Channel over. Wij schatten dat dit bedrijf na Exterion Media en JCDecaux inmiddels de derde plek van Clear Channel (qua omzet) heeft overgenomen. Exterion Media nam het tankstation netwerk van MMD Media over.
NS verliest rechtszaak
Al vele jaren geleden startte JCDecaux een procedure tegen de NS, omdat de Europese regels voor openbaar aanbesteden niet gevolgd zouden zijn. Na een jarenlange procedure stelde het Gerechtshof JCDecaux op de belangrijkste punten in het gelijk. In andere woorden, de NS had moeten aanbesteden. De rechterlijke uitspraak heeft grote gevolgen: vanaf 1 december zijn alle reclamevitrines op de stations ‘leeg’. Dat betekent witte vakken in de analoge vitrines en de digitale reclamevitrines staan op zwart, waardoor de huidige exploitant (Exterion Media) dit voor adverteerders aantrekkelijke medium niet meer mag verkopen.
Verlies van een paar belangrijke buitenreclame mensen
Onverwacht zijn ons dit jaar een drietal mannen ontvallen: René Bubberman, ontwerper van bijzonder veel abri’s en ander straatmeubilair, Jan Wichers, commercieel directeur en mede-eigenaar van Hillenaar Outdoor en Michael Hoffman, eigenaar van Hoffman Outdoor Media.

Reclamebelasting wordt niet in veel gemeenten geheven – de meeste gemeenten proberen juist de regel- en administratieve lastendruk te verminderen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft echter in november besloten per 1 januari 2020 weer belasting op buitenreclame te heffen. De coalitie vindt dat aan de druk op openbare ruimte een prijs verbonden moet worden. De gemeente meldt hierover: “We doen het om reclame op straat terug te dringen en het commercieel gebruik van de ruimte te belasten.” De reclamebelasting leverde de stad destijds jaarlijks circa €7 miljoen op, maar de verwachting is nu dat dit kan oplopen tot circa €9 miljoen.
Reclamebelasting geldt voor alle uitingen – ook wel openbare aankondigingen – die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld: gevelreclame, uithangbord, raamreclame, abri, naambord of menukaart. Het gaat om uitingen die langer dan 10 weken in een jaar zichtbaar zijn. Met speciale scan-apparatuur gaat de gemeente Amsterdam aan de slag om alle vormen van (reclame)uitingen in de stad te registreren en te meten waaruit de belastingaanslag zal volgen.
Belastingplichtige is degene voor wie de uiting wordt gedaan, degene met het grootste belang: De organisatie waar de uiting wordt aangetroffen of de organisatie die hoofdgebruiker is van het object waarop de uiting staat. De tarieven zijn afhankelijk van de zone en de grootte van de uiting.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals verkoop/ verhuurborden van makelaars, bewegwijzering met een algemeen belang, uitingen op sportvelden die niet gericht zijn op de openbare weg en niet-commercieel uitingen op scholen en ziekenhuizen. Politieke uitingen tijdens verkiezingscampagnes vallen er ook buiten, maar die zouden toch niet langer dan 10 weken in een jaar zichtbaar zijn.
Winkeliers en bedrijven zullen de invoering direct merken. Een paar kleine uitingen (van 2 t/m 10m2) in het centrum kosten €275,- per jaar. Een bord van bijvoorbeeld 100m2 aan de rand de stad kost de ondernemer €1.875,- per jaar.
De buitenreclame exploitanten krijgen vanzelfsprekend hier ook mee te maken en zullen deze tarieven door moeten berekenen aan hun klanten. Centercom, een van de exploitanten met de meeste vierkante meters reclame in Amsterdam meldt op haar website: Alle campagnes in Amsterdam krijgen te maken met een percentage reclamebelasting. Het percentage reclamebelasting zal berekend worden over het bruto campagnebedrag en duidelijk gespecificeerd worden op de offerte en/of order(bevestiging).”

Al vele jaren geleden startte JCDecaux een procedure tegen de NS, omdat de Europese regels voor openbaar aanbesteden niet gevolgd zouden zijn. Na een jarenlange procedure stelde het Gerechtshof JCDecaux op de belangrijkste punten in het gelijk. In andere woorden, de NS had moeten aanbesteden. De rechterlijke uitspraak heeft grote gevolgen: vanaf 1 december zijn alle reclamevitrines op de stations ‘leeg’. Dat betekent witte vakken in de analoge vitrines en de digitale reclamevitrines staan op zwart, waardoor de huidige exploitant (Exterion Media) dit voor adverteerders aantrekkelijke medium niet meer mag verkopen.
De witte reclamevakken hebben veel aandacht gekregen via vele nieuwsberichten en twitter feeds. Lopend op de stations zien we onmiddellijk wat het effect van reclame was: de levendigheid heeft een flinke deuk gekregen. Via diverse kanalen heeft de NS laten weten dat de reclame terugkomt, maar dat eerst een aanbestedingsprocedure gevolgd zal worden.

Hieronder een link naar een paar artikelen:
Artikel Volkskrant van 9 december 2019
Artikel NOS van 9 december 2019
Artikel AD van 9 december 2019
 

Op 21 juni bereikte ons het schokkende bericht dat René Bubberman bij een vliegongeval om het leven is gekomen.
De buitenreclamewereld is hem veel dank verschuldigd: vele ontwerpen van abri’s (bv Haaglanden, Amsterdam), billboards en ander straatmeubilair in diverse Europese landen zijn door René gemaakt.
Door de nauwe samenwerking van NABB met René hebben wij van heel dichtbij zijn bijzondere kwaliteiten mogen meemaken.
Een zeer bijzonder persoon is veel te vroeg heen gegaan.
Wij wensen zijn vrouw, zoon, familie, vrienden en alle zakelijke partners (in het bijzonder Fabrique Public Design) heel veel sterkte toe.
NABB
Fred Kuhlman
Ronald Veldhuijzen van Zanten