Aanbesteding lichtmasten Heerhugowaard correct verlopen

, ,

Marktleider Nationaal Publiciteitsbureau (NPB) op het gebied van lichtmastreclame heeft een door haar aangespannen kort geding tegen de gemeente op alle fronten verloren. Inzet van het kort geding was om de voorgenomen gunning (ten gunste van CityTec) ongedaan te maken, omdat de gunningscriteria in strijd zouden zijn met het aanbestedingsrecht. Maar de kort geding rechter heeft de standpunten van NPB op alle punten ongegrond verklaard. Voor de liefhebbers van aanbestedingsrecht, lees verder:

De beoordeling van de inschrijvingen geschiedt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De inschrijvingen worden op de volgende punten beoordeeld:
1) Afdracht – maximum weging 70%
2) Ontwerp en uitstraling van de lichtbak, maximum weging 15%
3) Energieverbruik, maximum weging 10%
4) Plan van aanpak, maximum weging 5%
NPB stelt dat het gewicht dat in de aanbesteding wordt gehecht aan de afdracht disproportioneel is, onvoldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht en een ontoelaatbaar selectief karakter heeft. Daarnaast stelt NPB dat het criterium ontwerp/uitstraling een ondoorzichtig criterium is, waarover een selectiecommissie moet oordelen. Verder stelt NPB dat het criterium energieverbruik slechts een onderdeel vormt van het criterium milieu/duurzaamheid en dit ook nog eens onduidelijk is hoe het gemeten wordt.
NPB heeft het kort geding al direct verloren, omdat NPB te laat was met haar bezwaren. Maar goed, we zijn natuurlijk geinteresseerd in de echte redenen. De voorzieningenrechter stelt dat aan aanbestedende diensten een ruime beoordelingsvrijheid tegemoet komt bij de keuze van de elementen die zij in aanmerking wensen te nemen bij de bepaling welke inschrijving de economisch voordeligste is. Hetzelfde geldt voor het gewicht dat zij aan elk van die elementen willen toekennen. Vereist is slechts dat de criteria verband houden met het voorwerp van de opdracht, dat zij non-discriminatoir zijn, dat zij in het bestek of de aankondiging van de opdracht zijn vermeld en dat zij zodanig zijn geformuleerd dat alle redelijk geinformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn de criteria op dezelfde wijze te interpreteren.
Meer informatie? Stuur een mailtje naar NABB, wij hebben deze aanbesteding begeleid 😉

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *