Voorschoten krijgt nieuwe abri’s

Heel Voorschoten wordt dit jaar door exploitant CBS Outdoor voorzien van nieuwe bushokjes (abri’s), type Aqui. Tegelijk met de aanpak van de buswachtplaatsen heeft de gemeente besloten om de complete haltestructuur aan te passen. Eind 2009 zijn alle haltes aangepast volgens de normen.

Toegankelijk en veilig
Bij de aanpassingen staan twee doelen voorop: toegankelijkheid en veiligheid.
Het openbaar vervoer moet zo toegankelijk mogelijk zijn zodat zoveel mogelijk mensen zelfstandig kunnen reizen naar bijvoorbeeld ziekenhuis, gemeentehuis of winkelcentrum. Eén manier om dit te bereiken is het ophogen van bushaltes zodat de instap makkelijker wordt. Omdat Voorschoten vlot is gestart met de uitvoering van deze ophogingen, is de provincie Zuid-Holland bereid om hieraan mee te betalen.
In de Verkeersvisie verwoordt wethouder Hans Horlings van verkeer en vervoer dat Voorschoten ‘duurzaam veilig’ wordt ingericht. Voor het busverkeer houdt dit in dat de bus, omwille van de veiligheid, stopt op de weg om passagiers in te laten stappen. Op de Veurseweg en Leidseweg echter blijven de haltes naast de weg liggen.
Planning
De uitvoering gebeurt in fases. In de eerste fase komen op 18 halteplaatsen nieuwe abri’s.
In Vlietwijk langs de Professor Einsteinlaan en Badhuisstraat zijn de nieuwe haltes inmiddels klaar. In Noord-Hofland langs de Trompweg en Admiraal de Ruijtersingel is het werk ook bijna af. In Adegeest langs de Van Beethovenlaan is kortgeleden begonnen met het vervangen van de haltes en in de Bloemenwijk langs de Wijngaardenlaan en Rouboslaan wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden. In april moet alle bushuisjes van fase 1 zijn geplaatst.
Later dit jaar volgt de tweede fase. Dit zijn de haltes in de wijken Boschgeest en Starrenburg. Het gaat hier in totaal om 15 haltes. De haltes langs de Veurseweg en Leidseweg zijn meegenomen in de werkzaamheden voor de Traverse. De haltes in de nieuwbouwlocatie Krimwijk worden later aangelegd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *