Regels voor digitale reclame in Rotterdam

,
In het reclamebeleid (2007) van de gemeente Rotterdam was beperkte aandacht voor digitale reclame. De ontwikkelingen op dit gebied zijn snel gegaan, zodat er behoefte bestond om deze regels aan te vullen.  Vooral wat betreft lichthinder en verkeersonveiligheid staat nu duidelijk zwart op wit wat mag. De gemeente heeft Nadere regels voor reclame met verlichting Rotterdam 2020 gepubliceerd die via deze link te downloaden zijn. De raadsbrief 11 februari 2020 geeft een nadere toelichting.
Nieuwe digitale schermen zijn nog wel mogelijk, maar dan alleen voor bedrijven die aan hun eigen gevel reclame maken voor zichzelf. En mits ze aan alle, strengere voorwaarden voldoen.
De grote schermen leiden tot ‘een verrommeling van de openbare buitenruimte’, vinden burgemeester en wethouders van Rotterdam. Daarnaast kunnen de snel wisselende beelden en kleuren flinke lichthinder geven, zeker als je er tegenover woont en op uitkijkt, geven ze aan. Ook zijn digitale reclameborden niet handig voor het verkeer. Weggebruikers kunnen er door worden afgeleid of de schermen staan zo dat je een verkeerslicht of  verkeersbord niet kunt zien.
,,Ons college bouwt aan een aantrekkelijke en schone stad met een rustig straatbeeld. Een schone stad betekent dat de stad ook ‘voor het oog schoon en opgeruimd is en dat er rust in de openbare ruimte is. Tegen die achtergrond wil ons college de toename van digitale schermen aan de gevel met (deels) commerciële reclame voor derden een halt toeroepen en zal ons college aanvragen voor vergunningen voor deze schermen niet meer honoreren’’, laat het dagelijks bestuur weten (gepubliceerd in het AD). Die schermen passen ook niet in de ‘strakgetrokken’ stad, vindt Rotterdam: ,,In tien jaar is het centrum omgevormd tot een city lounge door onder meer heel fors te investeren in een hoogwaardige buitenruimte. In die aanpak past een rustige openbare ruimte, waarin de aandacht van voetgangers en bewoners niet opgeëist wordt door een teveel aan reclames.’’
De schermen die er al hangen en waarop ook commerciële reclame wordt uitgezonden, zoals tegenover Rotterdam Centraal, mogen blijven. De eigenaren van deze reclameborden moeten zich wel aan de aangescherpte regels voor lichthinder houden: ze moeten dimmen. ,,Technisch is dat uitvoerbaar. Digitale schermen kennen dimmers die het uitgestraalde licht op het gewenste niveau kunnen brengen.’’
Waar vestigen wij de aandacht op:
1.Nadere Regels Reclame met verlichting zijn van kracht:
Naast toetsing aan de criteria uit Hoofdstuk Reclame van de Welstandsnota wordt bij de vergunningverlening  nu ook getoetst aan de Nadere Regels Reclame met Verlichting.
Hierin staan toetsbare, heldere criteria voor lichthinder en verkeersveiligheid die ontleend zijn aan de Richtlijn Lichthinder van de Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde (NSVV). Voor Rotterdam heeft B&W gekozen voor een verdergaande invulling waarbij “rust in de openbare ruimte” uitgangspunt is. Dat betekent dat bij nieuwe situaties/ vergunningaanvragen alleen nog statische en rustig wisselende beelden mogen worden getoond. Full motion of snel wisselende beelden worden niet meer toegestaan.
In het verleden verleende vergunningen voor digitale schermen met commerciële reclame voor derden blijven van kracht. Zij kunnen om juridische redenen niet worden ingetrokken. Wel zullen de vergunninghouders zich dienen te houden aan de van toepassing zijnde criteria voor lichthinder. Ook de huidige gemeentelijke concessies voor reclame in de openbare ruimte worden gerespecteerd.
2.Digitale schermen met commerciële reclame voor derden:
Naast de Nadere Regels is bij de toetsing ook van belang dat de reclame een rechtstreeks functioneel verband heeft met de activiteiten van het bedrijf zelf.  Volgens het Hoofdstuk Reclame van de Welstandsnota mag in principe alleen reclame voor eigen producten, diensten en programma’s worden gemaakt.  In de afgelopen jaren is een beperkt aantal vergunningen verleend voor deze digitale schermen waarbij ook sprake was van commerciële reclame voor derden (zoals enkele digitale schermen tegenover het Centraal Station). De impact van digitale schermen op de openbare ruimte was echter toen nog niet bekend. Ook hier streeft Rotterdam nu naar een aantrekkelijke en schone stad met een rustig straatbeeld. Daarom zal B&W aanvragen voor vergunningen voor schermen met gehele of gedeeltelijke commerciële reclame voor derden niet meer honoreren.
3.De interne werkwijze bij vergunningverlening:
Welstand was tot voor kort nauw betrokken bij de advisering over zowel welstand, als lichthinder en verkeersveiligheid. Vanaf nu ligt de inhoudelijke advisering op het gebied van lichthinder en verkeersveiligheid bij DCMR (lichthinder) en Mobiliteit (verkeersveiligheid). Zij worden de vaste adviseurs.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *