Minder schade aan abri’s met Oud&Nieuw

Rondvraag bij de belangrijkste exploitanten leidt tot de volgende conclusie: er is een duidelijk waarneembare trend dat met Oud&Nieuw het aantal schades aan abri’s en reclamevitrines aan het afnemen is.
De exploitanten melden dat door extra maatregelen die de overheid genomen heeft (zoals meer surveilleren, snelrecht en burgers oproepen om onregelmatigheden te melden en te filmen) dit jaar het aantal schades meeviel. In een aantal steden (onder meer Leiden en Gouda) is in samenwerking met de politie in bepaalde wijken extra opgelet en dat heeft direct resultaat opgeleverd: veel minder schades. Exploitanten verwijderen soms preventief de ruiten of de hele abri op basis van ervaringen van voorgaande jaren.
Brouwer & Partners meldt dat ze op een aantal plaatsen een campagne in de abri gevoerd heeft om mensen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en tevens hebben ze op een aantal plaatsen preventief (in overleg met de gemeente) de abri tijdelijk verwijderd. Er was aanmerkelijk minder schade dan in voorgaande jaren, zowel in percentage als in absolute cijfers (ondanks de groei in het aantal abri’s).
JCDecaux meldt dat er traditioneel veel ruitschade is in Den Haag en dat deze dit jaar boven verwachting was. Een andere negatieve uitzondering was de gemeente Ede, waar in een wijk alle abriruiten waren ingegooid. In Amsterdam viel de schade mee.
Hillenaar Outdoor Advertising meldt dat ze schade hadden aan 26 CityCells en 72 ruiten van abri’s en infopanelen. Circa 3% lager dan voorgaand jaar.
CBS Outdoor is met een aantal gemeenten waarvan bekend is dat er tijdens Oud en Nieuw veel schade wordt aangericht in een vroeg stadium in overleg gegaan om te bezien hoe schades zoveel mogelijk beperkt zouden kunnen worden. Er is onder meer een speciale abri campagne gevoerd in december om de aangiftebereidheid bij het publiek te vergroten, o.a. “Meld Vandalisme (anoniem)”. Daarnaast is er heel snel gestart met het het opruimen van glasresten en zijn er op 1 januari door medewerkers van CBS Outdoor extra controleroutes gereden. Ten opzichte van 2008 was er 15% minder schade. Tezamen met bovenstaande maatregelen heeft ook de kou tijdens Oud en Nieuw aan de vermindering bijgedragen.
Bronnen:
JCDecaux, Hillenaar Outdoor Advertising, Brouwer & Partners, CBS Outdoor

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *