Centercom stopt concessie driehoeksborden Amsterdam

, ,

Centercom Buitenreclame geeft reclameconcessie terug aan de gemeente Amsterdam‘ zo luidt de titel van het persbericht dat op 18 oktober 2011 uitgekomen is.
Centercom meldt dat in goed overleg tussen de gemeente Amsterdam en Centercom Buitenreclame besloten is om de overeenkomst voor reclame op driehoeksborden ontbonden zal worden en dat er een nieuwe aanbesteding zal plaatsvinden. Tot het moment van het in werking treden van de nieuwe overeenkomst zal Centercom al haar diensten aan adverteerders conform de huidige overeenkomst continueren (evenals haar verplichtingen richting de gemeente Amsterdam).
Centercom betreurt het teruggeven van de concessie ten zeerste, maar ziet zich ertoe genoodzaakt teneinde de exploitatie van al haar overige vlakken en schoonmaakwerkzaamheden in Amsterdam te kunnen continueren. Adverteerders zullen volgens Centercom weinig tot niets merken van de op handen zijnde aanbesteding; op korte termijn treden de gemeente en Centercom in overleg met de culturele adverteerders om deze nieuwe ontwikkelingen te bespreken en toe te lichten.
Deze ontwikkeling is duidelijk het gevolg van de recessie en de (aangekondigde) bezuinigingen op de culturele sector. De mediabestedingen lopen terug, terwijl de exploitanten nog te maken hebben met concessieovereenkomsten die gebaseerd zijn op hogere (verwachte) inkomsten. De ontwikkeling in Amsterdam is toch wel bijzonder, aangezien het contract tussen Centercom en de gemeente in 2010 afgesloten is. Dus binnen een jaar na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt een aanpassing noodzakelijk te zijn. Eerder dit jaar beëindigde de gemeente Rotterdam haar concessieovereenkomst met van Puffelen, omdat deze onderneming haar verplichtingen richting de stad niet nakwam; Centercom is op dit moment de tijdelijke exploitant.
De goede resultaten die het A0-formaat laat zien in het nieuwe buitenreclame-onderzoek voorspellen toch een mooie toekomst voor dit medium, maar dan zullen gemeenten het mediumtype toch ook open moeten stellen voor andere typen adverteerders (indien ze de inkomsten niet te veel willen zien dalen).

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] In oktober 2011 werd bekend gemaakt dat het in 2010 afgesloten contract tussen Centercom en de gemeente Amsterdam inzake de exploitatie van de driehoeksborden ontbonden zou worden. Veranderde marktomstandigheden was de voornaamste reden hiervoor. […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *