Status nieuw buitenreclame onderzoek

,

Bron: Nederlands MediaNetwerk
Het nieuwe Buitenreclame onderzoek vordert en nadert zijn voltooiing. Alle grote exploitanten werken samen om dit masterpiece nog dit jaar aan de markt te kunnen presenteren. Vermoedelijk zullen de resultaten aanleiding geven tot het aanpassen van netwerken en de media-inkoop, maar de grote kwaliteit van de gegevens zal ons inziens waarschijnlijk leiden tot een hogere accountability van het mediumtype en daardoor een sterkere positie tussen de andere mediumtypen.
Het afgelopen jaar is enorm veel werk verzet om alle relevante data te verzamelen. Het onderzoek is complex van opzet door het grote aantal objecten dat op uniforme wijze moest worden geïnventariseerd, maar ook doordat het in kaart brengen van de verkeersstromen, onder andere met behulp van web mapping en GPS, niet eenvoudig was. Het Nederlandse model is nu waarschijnlijk het meest moderne en qua opzet meest ambitieuze buitenreclame onderzoek ter wereld.
Alle data zijn nu verzameld en worden in het computer model ingebracht. De Technische Commissie JIC buitenreclame, die bestaat uit vertegenwoordigers van PBE, PMA en BVA heeft de komende maanden de handen vol aan het controleren van de data, de bronnen en de methodiek achter de verwerking ervan.
Daarna kunnen de exploitanten en de bureaus de bereiksgegevens van de verschillende aanbieders en pakketten vergelijken, en hier actief mee plannen.
Hét buitenreclame onderzoek vindt plaats onder auspiciën van het Joined Industry Committee Buitenreclame bestaande uit PBE, PMA en BVA. Het veldwerk werd uitgevoerd door TNS NIPO en de methodologie is de verantwoordelijkheid van Simon Cooper Ass.
De technische verantwoording ligt bij de Technische Commissie JIC Buitenreclame.
Het bestuur hoopt de uitkomsten van het onderzoek binnen enkele maanden te kunnen publiceren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *