Reclameverbod voor ongezonde voeding in Amsterdam

Recent heeft de gemeente Amsterdam besloten dat reclame voor ongezonde voeding die gericht is op kinderen en jongeren niet meer gevoerd mag worden. Dit besluit is genomen omdat de gemeente partner is van de Alliantie Stop kindermarketing. Op dit moment loopt de aanbesteding voor het nieuwe reclamecontract voor alle metrostations (er is ruimte voor honderden analoge en digitale reclamevitrines). Als eis is opgenomen dat kindermarketing voor ongezonde producten niet wordt toegestaan.
De gemeente Amsterdam sloot zich in 2015 als eerste gemeente aan bij de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, een initiatief van het Diabetesfonds, de Hartstichting en de Consumentenbond. Een van de eerste acties van de gemeente in 2016 was het weren van dikmakende merken bij sportevenementen, -hallen en zwembaden.
“De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties, maar ook individuen. Wij bundelen onze krachten om kinderen te beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving.”
Volgens wethouder Eric van der Burg van Zorg en Sport hebben kinderen het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. “Vroeger zagen we overal reclame voor sigaretten. Nu vinden we het normaal dat we kinderen daar niet meer aan blootstellen. Met ongezonde voeding moet het ook die kant op.” ‘Van der Burg van Zorg en Sport (VVD) meldde destijds: ‘Zo’n negentig procent van alle kinderreclame is voor ongezonde producten. Kinderen staan gemiddeld bloot aan 239 van dit soort boodschappen per week. Dan kunnen ouders, scholen en de gemeente voorlichten wat ze willen, maar hier kan niemand tegenop.’
Reactie van een exploitant (bron: www.adformatie.nl
Buitenreclame-exploitant Clear Channel Nederland is op dit moment verantwoordelijk voor de reclames in de metro. Sales- en marketingdirecteur Raymond van Kasterop noemt de maatregel ‘een beetje hypocriet’. ‘Naar onze mening zou de gemeente dit veel breder moeten trekken’, zegt hij. ‘Buitenreclame is zo’n 5 procent van alle advertenties. Als je alleen hier een verbod invoert, is dat een druppel op de gloeiende plaat.’
Reclame voor ongezond voedsel alleen verbannen in de metro heeft weinig effect, denkt hij. ‘Tenminste, niet als jongeren op internet, in de tram of op straat dit soort reclames nog wel tegenkomen.’
Hij denkt verder dat het heel lastig is te bepalen of een reclame specifiek gericht is op kinderen. De gemeente heeft hier nog geen richtlijnen voor, maar volgens een gemeentewoordvoerder komt er ‘in elk geval geen algemeen verbod op reclame voor ongezond voedsel’. Van Kasterop vertelt dat de gemeente Clear Channel niet heeft geraadpleegd. ‘We hoorden het nieuws via de media.’
Reactie NABB
Het verbieden van bepaalde vormen van reclame is van alle tijden. Vele jaren geleden werd tabaksreclame verboden, terwijl die producten wel vrij verkrijgbaar waren. Reclame voor alcohol is nog steeds toegestaan, hoewel adverteerders terughoudend er mee om gaan. Te seksueel gerichte reclame staat regelmatig ter discussie. Klachten over reclame kunnen ingediend worden bij de Reclame Code Commissie, die na een aantal weken meestal haar besluit bekend maakt. Meestal is die reclame-uiting dan al weer weg natuurlijk.
De meeste gemeenten volgen de uitspraken van de Reclame Code Commissie. In sommige gemeenten is het beleid strenger en wordt bijvoorbeeld wel reclame voor alcohol of seks verboden.
Buitenreclame is het meest zichtbare medium en ligt daardoor vaak eerder onder het vergrootglas dan andere media. Tijdens de vragenrondes bij de aanbesteding van metroreclame is echter door geen van de exploitanten een vraag gesteld over deze beleidswijziging. In de afgelopen dagen is er bijzonder veel aandacht geweest voor dit issue in de pers, maar het leeft kennelijk daar meer dan bij de exploitanten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *