Nieuwe reclamemast bij Werkendam discutabel

De plaatsing van reclamemasten gaat vaak gepaard met vele bezwaren. Zo ook in de gemeente Werkendam (Hank). Er staat al langere tijd een reclamemast van De Kurenpolder (zie foto).  In 2008 waren er problemen met het provinciebestuur over de reclamemast. Om de mast ten gunste van De Kurenpolder toch mogelijk te maken is het bestemmingsplan aangepast, echter wel onder strikte voorwaarden (alleen niet-bedrijfsgebonden reclame).
Het college kreeg een paar jaar geleden een ander verzoek op zijn bordje: of niet-bedrijfsgebonden reclame kon worden toegestaan op de bestaande mast op recreatiepark De Kurenpolder. Hoewel B en W daarin hetzelfde standpunt innamen – nee, past niet in landelijk gebied – floot de gemeenteraad het college terug. De gemeente kreeg de opdracht het vertonen van bedrijfsvreemde reclame op de mast van De Kurenpolder planologisch te regelen. Inmiddels is daar een vergunning voor verleend.
De eigenaar van wegrestaurant Napoleon en de daarnaast gelegen parkeerplaats (de heer Ad Valk) heeft nu ook plannen om een reclamemast te plaatsen, waarop ook niet-bedrijfsgebonden reclame te zien zal zijn (commerciële reclame dus). Burgemeester en wethouders van Werkendam willen hier echte niet aan meewerken (het college vond dat zulke reclame-uitingen niet thuishoren in het landelijk gebied en er zou een precedentwerking vanuit gaan). Het college heeft de heer Valk er op gewezen dat hij zijn verzoek desondanks ter beoordeling aan de gemeenteraad kan voorleggen.
Met deze wetenschap in zijn achterhoofd had Valk gevraagd waarom de gemeente niet ook aan zíjn verzoek kan meewerken. Het college verwijst hem dus naar de gemeenteraad, waarmee de vrees voor precendentwerking bewaarheid lijkt te zijn geworden: ‘Om het bestemmingsplan te herzien of af te wijken van het bestemmingsplan is een standpunt van de gemeenteraad benodigd. Het staat u vrij de gemeenteraad of raadsfracties te benaderen om zo’n standpunt te verkrijgen.’ Kortom: het laatste woord is aan de gemeenteraad.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *