De Reclame Code: voldoet uw uiting?

,

De meeste reclamemakers en adverteerders houden zich prima aan de grenzen die worden gesteld in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Toch gaat er door onvoldoende beschikbare know-how of door overmatig enthousiasme wel eens wat mis. De Stichting Reclame Code biedt het adverterend bedrijfsleven diverse handvatten om voor of tijdens het maken van een reclame-uiting stapsgewijs te toetsen of deze voldoet aan de regels in de NRC.
Juist voor buitenreclame kan het checken van de reclame-uiting belangrijk zijn: bij klachten dient de klager zich eerst te wenden tot de Reclame Code Commissie die voor een uitspraak altijd langer nodig heeft dan de 1-4 weken dat een gemiddelde buitenreclame uiting te zien is. Op de website www.checksrc.nl worden handige tips gegeven voor een verantwoorde reclameboodschap. Ook is jurisprudentie te raadplegen over recente (ze gaan terug tot 2007) uitspraken.

De volgende stappen kunnen doorlopen worden:
1. Raadpleeg de Code
Op de website van de Nederlandse Reclame Code vindt u de regels waaraan reclame moet voldoen.
2. Lees de jurisprudentie
De meest recente uitspraken van de afgelopen jaren kunt u online raadplegen. Zo krijgt u meer inzicht in de concrete toepassing van de regels door de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
3. Check het bij SRC
In de derde stap krijgt u antwoord op de meest voorkomende vragen met betrekking tot onderwerpen zoals: Waar moet ik op letten als reclame gericht is op kinderen? Wanneer is reclame smakeloos?
4. Toegang tot pre-copy advies
Hebben de voorgaande stappen niet geleid tot voldoende duidelijkheid over de do’s & dont’s? Wilt u weten of en op welke aspecten een (nog niet geopenbaarde) reclame-uiting in overtreding is met de NRC? Dan hebt u in de vierde stap toegang tot het aanvragen van pre-copy advies (tegen betaling).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *