Reclamebelasting in Alkmaar

Niet alleen in Bussum wordt reclamebelasting ingevoerd, ook Alkmaar heeft het vanaf 2010.
Op 14 december 2009 heeft de gemeenteraad besloten tot het invoeren van een reclamebelasting per 1 januari 2010. De belasting wordt ingevoerd in drie gebieden, het kernwinkelgebied van het Centrum met aanloopstraten en op de bedrijventerreinen Beverkoog en Overdie/Laanenderweg. Het initiatief is gekomen van de ondernemers in deze gebieden. Na inning van de belasting stelt de gemeente deze belasting in de vorm van een subsidie beschikbaar aan de ondernemers. De gemeente functioneert dus eigenlijk alleen als doorgeefluik. De ondernemers dragen zo door middel van de reclamebelasting hun steentje bij aan een ondernemersfonds voor deze gebieden.

  Openbare aankondiging

Reclamebelasting wordt geheven voor het hebben van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Bij openbare aankondigingen kan gedacht worden aan schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen, logo’s, stickers, raam- en aanplakbiljetten, teksten en figuren op gevelborden, etalageruiten, lichtbakken, borden, vlaggen, neonreclames, merken, emblemen, beelden (bijvoorbeeld een ijsje of gebakbeeld) en beeldbepalende kenmerken (verder reclame-uitingen genoemd). Echter, openbare aankondigingen zoals de vermelding van openings- en sluitingstijden en aanduidingen die aangeven waar de hoofdingang van een gebouw zich bevindt, zijn geen openbare aankondiging in de zin van de reclamebelasting. Een aankondiging is openbaar indien het publiek vanaf de openbare weg de aankondigingen kan zien. Aankondigingen in gebouwen zijn meestal niet zichtbaar vanaf de openbare weg en in dat geval daardoor niet belastbaar.

  Wie is belastingplichtig

De gebruiker, degene die het meest gebaat is bij de reclame-uiting, ontvangt de aanslag. Bij reclame op plaatsen die daarvoor speciaal bedoeld zijn, zoals billboards en bushokjes, moet de exploitant van deze voorzieningen betalen.

  Gebieden

Er zijn drie gebieden waar reclamebelasting wordt geheven. Het kernwinkelgebied met aanloopstraten in het Centrum en op de bedrijventerreinen Beverkoog en Overdie/Laanenderweg. Voor de kaart klik op de link van het gebied. In de verordening Reclamebelasting worden de straatnamen opgesomd. Als het een deel van de straat betreft staan de huisnummers erbij.

  Oppervlakte reclame-uiting

Een onafhankelijk bureau heeft digitale foto’s gemaakt en metingen verricht en zo het aantal vierkante meters reclameoppervlak van uw bedrijf bepaald. Als er meerdere reclameobjecten per pand, per gebruiker zijn, worden de oppervlaktes van de reclameobjecten bij elkaar opgeteld en het totaal naar beneden op hele vierkantenmeters afgerond.

  Voorlopige aanslag en definitieve aanslag

In de loop van 2010 februari, na verwerking van alle opmerkingen op de conceptaanslagen die in december zijn gestuurd, volgt een voorlopige aanslag reclamebelasting. Na afloop van het belasting jaar volgt de definitieve aanslag. Dit doen wij omdat pas aan het eind van het jaar bepaald kan worden of inderdaad 12 maanden lang de reclame-uitingen aanwezig waren. Normaal gesproken zijn deze aanslagen gelijk aan elkaar, tenzij er wijzigingen gedurende het jaar plaatsvinden in uw belastingplicht. Bijvoorbeeld door het niet of minder voeren van reclame, door verhuizing, bedrijfsbeëindiging enzovoort.

  Vrijstellingen

De reclamebelasting kent ook een aantal vrijstellingen, deze staan in de verordening reclamebelasting. Zo wordt bijvoorbeeld geen reclamebelasting geheven voor de Nederlandse vlag, de Alkmaarse vlag en een vlag van de winkeliersvereniging of wijkorgaan. Maar bijvoorbeeld ook niet voor openbare aankondigingen.

  Kosten

Als de oppervlakte van de openbare aankondiging kleiner of gelijk is aan 0,1 m2 hoeft u geen reclamebelasting te betalen. De tarieven zijn per gebied verschillend, voor de tarieven verwijzen wij naar de website van de gemeente.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *