Nieuw onderzoek naar gebruik beeldschermen

Afgelopen zaterdag heeft RTL Nieuws een oriënterend item gewijd aan het thema “overal beeldschermen”.
Ten behoeve van dit item heeft RTL Nieuws door marktonderzoekbureau TNS NIPO in de laatste week van augustus bijna 1000 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd. RTL Nieuws heeft maar beperkte tijd, waardoor de resultaten niet gepubliceerd zijn. NABB is in staat gesteld om de resultaten openbaar te maken. De belangrijkste conclusies:
1) Gemiddeld gebruikt een Nederlander 3,3 beeldschermen per dag
2) Het feit dat overal beeldschermen verschijnen wordt door 84% van de Nederlanders gezien als een goede ontwikkeling
3) Echter bijna driekwart van de Nederlanders vindt het onacceptabel als op al die schermen in de openbare ruimte reclame te zien is; voorlichtingsinformatie en nieuwsberichten worden het meest op prijs gesteld

Het onderzoek is gevoerd in het kader van het item dat op zaterdag 2 september werd uitgezonden; dus de diepgang is beperkt gebleven. Dat gemiddeld 3,3 beeldschermen per dag gebruikt worden mag nauwelijks een verrassing genoemd worden: naast televisie, desktop en laptop PC maakt vrijwel iedereen gebruik van spelcomputers, GSM’s, navigatiesystemen en MP3-spelers.
Positief voor alle ontwikkelaars van digital signage projecten is het signaal dat de consument het kennelijk op prijs stelt dat er steeds meer beeldschermen in de openbare ruimte komen. Maar die schermen moeten wel voorzien worden van voorlichting en nieuws – reclame is uit den boze. Dat is echter wel het vragen naar de bekende weg! Beeldschermen zonder reclame zullen waarschijnlijk maar weinig gaan verschijnen…..
Gebruik beeldschermen
Nederlanders gebruiken per dag privé gemiddeld 2,6 (verschillende) beeldschermen. Nemen we ook het beroepsmatige gebruik mee, dan kijkt de gemiddelde Nederlander naar 3,3 schermen per dag.
Werkenden in loondienst kijken op hun werk gemiddeld naar 1,0 beeldscherm en zelfstandigen naar 1,2 beeldschermen, privé is dat respectievelijk 2,7 en 2,6 beeldschermen. In totaal kijken werkenden in loondienst gemiddeld naar 3,7 en 3,8 schermen. Studenten spannen echter de kroon: zij kijken privé naar 3,5 beeldschermen en op de opleiding nog eens naar 0,7: samen: 4,2 schermen gemiddeld per dag.
Privé het meest bekeken beeldscherm is dat van de tv, gevolgd door de desktop pc. Ouderen kijken iets meer tv (95%) dan jongeren (90%). Jongeren maken veel meer gebruik van de GSM met beeldscherm (18-34 jaar: 61%) dan middelbaren (35-54 jaar: 35%) en ouderen (55+: 21%). Ook het scherm van de MP3-speler wordt door jongeren (12%) meer bekeken dan door ouderen (3%).
Beeldschermen in de openbare ruimte
Het gegeven dat buitenshuis en buiten het werk veel beeldschermen worden gebruikt (bijvoorbeeld op het station, het vliegveld, de supermarkt, het gemeentehuis, de tram, etc.) vindt 84% van de Nederlanders een goede ontwikkeling. Slechts 5% vindt dit een slechte ontwikkeling en 12% heeft er geen oordeel over of weet het niet.
Gevraagd naar de toepassingen die de beeldschermen mogen hebben, blijkt bijna iedereen het goed te vinden als er voorlichtingsinformatie (van de overheid, NS, andere vervoersbedrijven, etc) op de beeldschermen in de openbare ruimte te zien zou zijn. Ook aan beeldschermen met ‘nieuwsberichten’ zou men zich niet heel erg storen. Het weerbericht en vooral amusement en reclame wil men liever niet zien op dit soort beeldschermen.
Reclame op de beeldschermen in de openbare ruimte
Als nog eens expliciet gevraagd wordt in hoeverre men het acceptabel vindt als op al die schermen voornamelijk reclame te zien zou zijn, zegt maar liefst 79% dit onacceptabel te vinden. Vooral ouderen hebben hier bezwaar tegen, jongeren iets minder.
Verantwoording onderzoek
De trendmeting is uitgevoerd in het Leven-in-Nederland-forum, middels de CASI-methode (computer assisted self interviewing). Via hun eigen pc werken respondenten mee aan het onderzoek. De vragenlijst wordt via een modem naar de respondent verstuurd. De vragen worden met behulp van NIPO-software doorlopen en teruggestuurd naar de centrale computer bij TNS NIPO.
In de elfde trendmeting werden 978 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd.
Onderhavige rapportage geeft de resultaten van de elfde trendmeting van 2006 weer. Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 27 augustus. Het betreft hier de rapportage van het vraagblok over ‘beeldschermen’
De tabellen zijn op verzoek bij NABB verkrijgbaar.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *