Stadsgewest Haaglanden slaat nieuwe weg in bij aanbesteding Abri’s

, ,

Haaglanden-abri
 
Nieuwe abri’s voor Den Haag, Delft, Westland en Midden-Delfland
Stadsgewest Haaglanden zal ter vervanging van de huidige abri’s nieuwe abri’s laten plaatsen in de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Midden-Delfland. In totaal zullen meer dan 1.000 abri’s en ruim 7 kilometer hekwerk geplaatst gaan worden.
In de afgelopen 30 jaar was het gebruikelijk dat de investering, het beheer- en onderhoud en de reclame exploitatie door hierin gespecialiseerde buitenreclame ondernemingen (zoals JCDecaux, Exterion Media, Clear Channel) werd gedaan. Haaglanden slaat echter een nieuwe weg in: de abri’s zullen door Haaglanden aangeschaft worden. Na plaatsing van de abri’s zal Haaglanden de aanbestedingsprocedure opstarten voor het complete beheer en onderhoud en de reclame exploitatie.
Haaglanden heeft voor deze weg gekozen, omdat uit een eerdere aanbesteding is gebleken dat het in de huidige markt niet mogelijk was om exploitanten te vinden die –conform de eisen van de deelnemende gemeenten- bereid waren om een passende inschrijving te doen. Door de regie in eigen handen te nemen, maakt Haaglanden zich onafhankelijk van de reclame exploitanten. Uit diverse marktconsultaties is gebleken dat veel marktpartijen deze ontwikkeling bijzonder positief waarderen.
Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak:

  1. Ontwerpbureau Fabrique uit Delft heeft in opdracht van Haaglanden een nieuwe abri ontwikkeld. Er is zowel een standaard model ontwikkeld als een model dat aansluit op de R-net formule.
  2. Op vrijdag 28 maart 2014 is Haaglanden gestart met een aanbestedingsprocedure voor de levering en plaatsing van de abri’s. Verwacht wordt dat de winnaar van deze aanbesteding zal starten met plaatsing van de nieuwe abri’s in het vierde kwartaal van 2014.
  3. Vervolgens zal Haaglanden daarna een partij selecteren die het beheer- en onderhoud van de abri’s voor haar rekening gaat nemen en tevens zal er een (of meerdere) partij(en) geselecteerd worden voor de reclame exploitatie.

Op dit moment nemen de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Midden-Delfland deel aan dit project. Er is nog geen beslissing genomen of de andere deelnemende gemeenten in Stadsgewest Haaglanden in de toekomst ook in dit project gaan participeren. De overige gemeenten hebben op dit moment nog lopende overeenkomsten met buitenreclame exploitanten.
OVER DE AANBESTEDING
Op vrijdag 28 maart is op TenderNed de aankondiging gepubliceerd van de aanbesteding voor levering en plaatsing van de abri’s (‘haltevoorzieningen’). Nadere informatie over deze aanbesteding is verkrijgbaar bij Stadsgewest Haaglanden (de heer M. Lamb, m.lamb@haaglanden.nl) of bij het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame dat de begeleiding verzorgt van deze aanbesteding (info@NABB.nl).
OVER HET STADSGEWEST HAAGLANDEN
Regionaal samenwerkingsverband
De regio Haaglanden is de dichtstbevolkte regio van Nederland. Om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te gebruiken, is regionale afstemming en samenwerking van groot belang. Het Stadsgewest Haaglanden biedt daarvoor een platform. De negen gemeenten pakken binnen Haaglanden taken op die regionaal uitgevoerd moeten worden of op regionale schaal efficiënter aangepakt kunnen worden. Dit op het gebied van onder andere Openbaar Vervoer, Jeugdzorg, Milieu, Economie en Ruimtelijke Ordening.
Stadsregio
Staatkundig gezien is het Stadsgewest een regionaal openbaar lichaam dat op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) functioneert. Volgens de wijzigingswet Wgr-plus (2006) is het Stadsgewest een ‘plusregio’, ook wel een ‘stadsregio’ genoemd. Een stadsregio onderscheidt zich van ‘gewone’ gemeenschappelijke regelingen door speciale taken en bevoegdheden. Denk daarbij aan de planning van nieuwe woongebieden, de aanleg van bedrijventerreinen, groengebieden en tram- of buslijnen. Er zijn in Nederland acht stadsregio’s. In het kader van de bestuurlijke herinrichting wordt Haaglanden mogelijk als plusregio opgeheven. De opdrachtgever schap van het Openbaar Vervoer wordt dan ondergebracht bij de nog op te richten Vervoer Regio (VR) Den Haag en Rotterdam die in de hoedanigheid als rechtsopvolger de regionale bevoegdheid toegewezen krijgt voor het regionale OV. Naar verwachting zal de VR op 1 januari 2015 zijn opgericht. Achtergrondinformatie en het actuele nieuws over de Metropoolregio en de VR is te vinden op www.mrdh.nl.
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *