Marktonderzoekbureau Nielsen heeft op 9 oktober bekend gemaakt dat de netto mediabestedingen in Nederland in het eerste halfjaar van 2012 licht gedaald zijn met 1,2% tot €1,93 miljard. De daling wordt (vanzelfsprekend) veroorzaakt door de aanhoudende laagconjunctuur waarin Nederland zich bevindt; de mediabudgetten blijven onder druk staan.
Met uitzondering van Internet en Out-of-Home laten alle andere mediumtypen een sterke daling zien. Internet groeide met 14,3% en Out-of-Home met 8%. Details over de rapportage zijn nog niet bekend, maar wij verwachten dat de groei van buitenreclame weer voornamelijk uit het mediumtype abri’s is gekomen.
Volgens het CPB krimpt de Nederlandse economie in 2012 met 0,75%. In combinatie met de resultaten van de netto mediabestedingen over het eerste halfjaar van 2012 verwacht Nielsen dat de netto mediabestedingen over heel 2012 uit zullen komen op €4,9 miljard (een daling van 0,5%).

Op basis van analyses van JCDecaux en ZenithOptimedia kunnen we een overzicht samenstellen van ‘s-werelds grootste buitenreclame groepen.
De totale reclamebestedingen (alle media) bedragen circa €326 miljard.
Buitenreclame neemt hier circa 6,8% van in, totale bestedingen €22,2 miljard.
De 15 grootste exploitanten hebben 40% aandeel in deze bestedingen.
Ter illustratie: de Nederlandse buitenreclame bestedingen bedroegen in 2011 €159 miljoen (3,2% van alle bestedingen).

Volgens het jaarlijkse onderzoek van Nielsen bedroegen in 2011 de netto mediabestedingen in het segment Out of Home € 159 miljoen. De bestedingen namen met 0,6% toe; in de eerste helft van 2011 stegen de bestedingen nog met 4%, maar daalden met 2,6% in de tweede helft van het jaar.
Abri’s (reclame op het 2m2-formaat) is en blijft het grootste medium binnen dit segment en liet een kleine groei zien (+1%). Reclame op billboards daalt de laatste jaren sterk (in 2011 minus 13%). In 2008 werd nog € 32 miljoen hieraan besteed en dat is gedaald tot € 22 miljoen.
Naast abri’s zijn ook de bestedingen binnen de sector ‘overig’ toegenomen, onder meer door grote reclamemasten en diverse andere reclamevormen. Reclame op digitale schermen is nog niet meetbaar voor Nielsen, maar wij verwachten dat daar in de komende jaren wel verandering in zal komen.
Lees meer

Nielsen Media Group heeft op 30 mei 2011 de cijfers gepresenteerd over de ontwikkeling van de netto mediabestedingen. Deze zijn in 2011 met 0,3% gestegen tot €4,925 miljard. De groei komt voornamelijk door Internet- en Televisiereclame. Buitenreclame (Out-of-Home) was een van de vier stijgers, hoewel de bestedingen slechts 0,6% gegroeid zijn. De printmedia laten ook dit jaar weer een sterke daling zien.
Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten. Waar nodig worden de aangeleverde gegevens over de netto advertentie-inkomsten gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang van de netto mediabestedingen te kunnen geven.

Er zijn maar weinig bronnen in Nederland die gegevens verstrekken over de netto mediabestedingen. Nielsen Media Research publiceert in juni 2012 de resultaten van haar eigen onderzoek, maar het Platform Media Adviesbureaus (deze brancheorganisatie vertegenwoordigt 19 media-adviesbureaus die verantwoordelijk zijn voor minimaal 60% van alle media-inkoop) heeft zaterdag 11 februari in de Telegraaf inzage gegeven in de netto mediabestedingen over 2011. In totaal heeft PMA voor bijna 1,8 miljard euro aan mediabestedingen geregistreerd.
Aandeel Out-of-Home: 8,4%
De bestedingen op televisie zijn het grootst, gevolgd door de bestedingen op Internet (exclusief de bestedingen voor Search & Classified die over het algemeen niet via de media-adviesbureaus lopen). Buitenreclame (OOH) neemt 8,4% van de bestedingen in; dit percentage ligt aanmerkelijk hoger dan in de Nielsen rapportage, waar de bestedingen voor OOH 3% bedragen.
Duidelijk is dat adverteerders voor nationale merken en diensten buitenreclame een groot mediumtype is, en wellicht belangrijker / groter is dan eerder aangegeven. Met 8% van de bestedingen ligt Nederland (via deze gegevens) op een gemiddeld Europees niveau.
Lees meer

Mediaxim verzamelt de bruto mediabestedingen van de grootste buitenreclame exploitanten; de gegevens worden door de bedrijven zelf aangeleverd en zijn een weergave van de gevoerde campagnes gewaardeerd op tariefkaart. Alleen gemeten worden de campagnes voor nationale merken en diensten. Er is geen inzage in de netto bestedingen, waarvan we weten dat die aanzienlijk lager liggen (en sommige bedrijven geven ook meer korting dan andere). We trekken de volgende conclusies:
– In 2011 zijn de bruto mediabestedingen met circa 9% gestegen tot ruim 391 miljoen euro
– In 2010 was CBS de grootste exploitant, maar nu is dat duidelijk JCDecaux (34% aandeel)
– Door de overname van Brouwer & Partners is Hillenaar sterk gegroeid
– De lijst van exploitanten is niet compleet, maar dekt toch zeker >90% van de markt
Lees meer

Zowel Nielsen Media als Mediaxim hebben weer de bruto cijfers over de mediabestedingen in 2010 bekend gemaakt. Beide bedrijven verzamelen op basis van de opgaven van de exploitanten de bruto bestedingscijfers. Mediaxim registreert de cijfers van meer exploitanten (namelijk alle leden van het PBE), zodat zij ook op een hoger bruto bestedingscijfer komen (359 miljoen euro in 2010). Voor onze analyse gebruiken we dan ook de cijfers van Mediaxim, waarbij we opmerken dat in vergelijking tot de cijfers van Nielsen dezelfde marktaandelen te zien zijn. De cijfers geven een goed inzicht in de verhoudingen tussen de exploitanten, maar zeggen weinig over de ontwikkelingen van het medium. De bruto bestedingen worden namelijk geregistreerd op basis van verkochte campagnes op basis van het bruto tarief.
De markt wordt gedomineerd door vier grote exploitanten, CBS Outdoor, JCDecaux, Hillenaar en Interbest.
Lees meer

In het Kwartaalrapport Bruto Mediabestedingen (Nielsen Media) wordt gemeld dat de mediabestedingen in het eerste halfjaar van 2010 met 7,8% stegen. Hiermee blijft het mediumtype iets achter bij de groei van de totale mediabestedingen. Nielsen Media meet echter alleen de bruto omzet van JCDecaux, CBS Outdoor en Interbest Reclamemasten; andere exploitanten zoals Hillenaar, vanPuffelen, Brouwer & Partners, Bizon worden niet meegenomen. De cijfers van Nielsen moeten dus wel in dit licht bezien worden. Hierbij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:
Lees meer

GroupM (marktaandeel circa 30% van de totale mediabestedingen) meldt dat er na een slap begin nu een duidelijke trendbreuk zichtbaar is met een onverwacht snel herstel van de Nederlandse mediamarkt.
Trading director Wim van der Peet van GroupM zegt dat de reclamebestedingen zich de afgelopen drie maanden over de hele linie herstelden. In de reclame-abri’s ziet hij de bestedingen ‘exploderen’ met meer dan 30 pct, vergeleken met een jaar eerder. De groei op tv ligt volgens Van der Peet rond de 8 pct, bij radio iets minder dan 8 pct en bij de dagbladen 6 pct. Alleen de tijdschriftenmarkt profiteert niet. Die blijft behoorlijk achter.
Reclame in abri’s heeft de laatste jaren al relatief weinig geleden onder de economische crisis, zo wezen cijfers van Nielsen Media al eerder uit. Toch is het herstel nog erg broos, want van diverse exploitanten hebben wij vernomen dat de abri-bestedingen in augustus 2010 op het laagste niveau sinds 2003 lagen. De sterke groei van 30% zoals gemeld door GroupM zal dus nog wel afvlakken, hoewel we ook signalen hebben dat vanaf september de meeste exploitanten weer een hoge bezettingsgraad halen. In tegenstelling tot de abri’s blijft de billboardmarkt zeer zorgwekkend: het verlies van de financials en de autofabrikanten zijn niet gecompenseerd door andere categorieën adverteerders. De hogere bezettingsgraad wordt echter gecompenseerd door een significant lager prijsniveau; buitenreclame concurreert het meest met televisiereclame waar de netto prijsdaling zeer significant is geweest.
De groei van de hele Nederlandse reclamemarkt is ongeveer 6 tot 8 pct en zal zich de rest van het jaar in hetzelfde tempo voortzetten, verwacht Van der Peet. Financieel dienstverleners en autofabrikanten beginnen weer voorzichtig met advertenties. Die verschuiven nog wel steeds naar actiereclames om meer te verkopen. Het duurt nog wel een aantal jaar voor de reclamebestedingen weer op hun oude niveau zijn, verwacht Van der Peet. De markt heeft in 2009 een kwart ingeleverd. Hij houdt er rekening mee dat adverteerders terughoudend blijven door onzekerheid over de kabinetsformatie.
Bronnen: Het Financieele Dagblad, Adformatie en NABB